Kontakta oss!

Systemintegration
– allt du behöver veta

Vad är systemintegration?

Systemintegration handlar om att koppla samman två eller flera fristående system för att information ska kunna skickas mellan dem. Alla system som finns i en verksamhet kan integreras med varandra, oavsett om det handlar om databaser, molntjänster, applikationer eller affärssystem.

Eftersom systemintegration leder till automatisk överföring av data mellan system är det en typ av automatisering. Det snabbar upp de interna processerna och minskar administrationstiden och risken för fel i och med att ni inte manuellt behöver flytta över information från det ena systemet till det andra.

Varför behöver företag systemintegration?

Systemintegration bidrar till att informationsflödena i verksamheten blir enhetliga och effektiva vilket i sin tur ger optimerade affärsprocesser. Ni kan hantera er data på ett bättre sätt och dessutom blir det enklare att analysera befintlig information. Datautbytet mellan systemen går snabbare och ni slipper en stor del manuellt arbete. På så sätt blir ni som företag mer flexibla och kan lättare anpassa er till förändrade behov och krav.

Ni möjliggör även för er själva att ta snabbare beslut eftersom ni direkt kan få en samlad bild av tillgänglig information och slipper ladda ner flertalet rapporter från separata system.

Varför integrera sina system?
 • Bättre helhetsupplevelse för era kunder när kundrelaterade system integreras

 • Kostnadsbesparingar eftersom ni effektiviserar era resurser

 • Bättre säkerhet och övervakning

 • Förbättrat samarbete och effektivare kommunikation inom verksamheten

Läs våra artiklar om systemintegration!

När behövs systemintegration?

De flesta organisationer har ett flertal olika system som alla har olika syften och användningsområden: CRM-system, lagerhanteringssystem, ekonomisystem, affärssystem, kundportal etc. – och alla ansvarar för olika typer av information. Väldigt ofta behöver ni som företag dock ha informationen från ett system i ett eller flera andra. Och det är här systemintegration behövs. Upptäcker ni att samma typ av information om och om igen manuellt matas in i flera system är det helt enkelt dags att ta sig en funderare på hur effektivt det är.

Generellt kan man dock säga att i princip samtliga företag som sitter på olika system som är beroende av varandras data behöver systemintegration – eller har i alla fall stor nytta av det.

Tecken på att ni behöver systemintegration

Ni...

 • Knappar in samma information i olika system

 • Skapar informationssilos, där viktig information fastnar i vissa avdelningar

 • Har köpt upp eller gått samman med ett annat företag och behöver säkerställa datadelning mellan de olika systemen

 • Vill kunna se data från era system i realtid och ta snabbare beslut

 • Vill skala er verksamhet men har i dagsläget varken processerna eller resurserna för det

Hur genomför man en systemintegration?

Det finns olika sätt att koppla ihop sina system på och vilket som fungerar bäst beror på hur din verksamhet och era behov ser ut.

Punkt-till-punkt-integration

En punkt-till-punkt-integration kopplar helt enkelt samman ett system med ett annat och kan med fördel kan användas av verksamheter med enklare integrationsbehov. Den har två ändar (dvs punkterna) och data transporteras mellan de båda systemen. Ett system kan därför ha flera punkt-till-punkt-integrationer kopplade till olika system, något som lätt resulterar i en spaghettiskål av integrationer, vilket kan göra det svårt att skapa sig en överblick.

Punkt-till-punkt-integrationer som bildar en spaghettistruktur

Integrationsplattform

För att slippa den röriga spaghettiskålen är en annan strategi för att hantera integrationer en integrationsplattform. Det passar företag med ett mer komplext integrationsbehov som dessutom ökar med tiden. Integrationerna ligger då i en centraliserat nav i molnet och är inte beroende av de enskilda systemen på samma sätt som punkt-till-punkt-integrationer. Det är därför betydligt enklare att byta ut och addera nya system till verksamhetens ekosystem.

Integrationsplattform med molnet i mitten

Läs mer om vad en integrationsplattform är och hur den kan hjälpa din verksamhet.

Punkt-till-punkt-integration

Bra lösning vid enklare integrationsbehov

Går snabbt att implementera

Lägre initial kostnad

Mindre flexibelt

Alla integrationer måste hanteras separat

Svårt att underhålla när verksamheten växer

Integrationsplattform

Centraliserad hantering

Bättre överblick och kontroll

Integrationskomponenter kan återanvändas

En mer komplex lösning

Högre initial kostnad

Tar längre tid att implementera

Vilken typ av systemintegration passar ditt företag?

iPaaS – Integration Platform-as-a-Service

Integrationsplattformar kan köpas in som en så kallad off-the-shelf-lösning, då i form av en Integration Platform-as-a-Service. Precis som när man jämför skräddarsydd mjukvara och en färdig lösning är det ofta en något lägre investering när det kommer till det senare och det går snabbt att få på plats. Å andra sidan får ni mer flexibilitet med en skräddarsydd integrationsplattform. Den utvecklas helt efter er verksamhet och är att föredra för större organisationer med komplexa integrationer.

Flera företag erbjuder iPaaS, och som alltid med “as-a-service”-lösningar köper man det som en prenumerationstjänst. Leverantören står därmed för den underliggande infrastrukturen samt säkerhet och underhåll.

På Meta Bytes erbjuder vi inte färdiga integrationsplattformar utan vi utvecklar dem helt och hållet efter er verksamhet och era krav.

Vilka system kan man integrera?

I princip alla system går att integrera. Vi har bland annat skapat integrationsflöden för:

 • Pyramid

 • Visma

 • IFS

 • Lime

 • Blikk

 • Infor M3

 • Garp

 • Storm

 • Microsoft Dynamics AX

 • Microsoft Navision

Mot en ny typ av system(integration)

Ett tydligt skifte som digitaliseringen har drivit på är det från stora monolitiska system till mindre, individuella system där alla har ett eget syfte – microservicesarkitektur. Ett monolitiskt system kännetecknas av att det ska kunna göra allt och samtliga komponenter i systemet sitter därmed ihop som i en enda stor kloss. Därmed delar de på en enhetlig kodbas. Behöver någonting ändras påverkas hela systemet vilket gör att ändringar i en komponent omedvetet kan påverka de övriga.

Att vara bäst på allt är dock svårt vilket har lett till microservicesarkitekturens framfart. Det är en arkitektur där ett flertal mindre och löst kopplade komponenter utgör lösningen. De har alla egen kod, databas och datahantering och fokuserar på en specifik affärsprocess. Man väljer alltså istället det bästa systemet för varje process.

Att gå från ett stort affärssystem med alla möjliga funktioner till flera applikationer med tydligare, enskilda funktioner kräver att de integreras på ett smidigt sätt. Ju fler system ni har, desto rörigare blir det att använda sig av punkt-till-punkt-integrationer vilket gör att steget mot en integrationsplattform blir naturligt. Det kommer att ge er möjligheten att enkelt utöka ert ekosystem samtidigt som ni slipper skapa enskilda integrationer. Att det centrala affärssystemet mer och mer ersätts med systemintegrationer kan du läsa mer om i vår artikel på Metacademy.

Maskin- och robotintegration

Digitaliseringens framfart har gjort att det inte bara är rena IT-system som kopplas samman, utan det är även vanligt att integrera maskiner eller robotar med olika typer av digitala system – utrustningen digitaliseras helt enkelt. Detta görs bland annat för rapporterings- eller styrningsändamål. Läs mer om digitalisering av utrustning.

Genom att integrera maskiner och robotar inom exempelvis ett produktionsflöde kan man med hjälp av datainsamling och datautbyte bidra till mer optimerade processer, en mer kundanpassad tillverkning och en stabilare övervakning. Vid den här typen av integration säger man att maskinerna eller robotarna är uppkopplade – de kommunicerar med systemet.

Kundcase

Att tänka på vid systemintegration

Systemintegration är avgörande för att få ut så mycket som möjligt av ert digitaliseringsarbete och det är därför viktigt att implementeringen görs så att ni skapar de bästa förutsättningarna för er själva.

Först och främst bör ni gå igenom nuläget för att identifiera vad det är ni vill förbättra. Hitta alla pain points och förbättringsområden och tänk er även in i hur ert drömscenario ser ut. Ni vet då vilka behov och mål ni har med era framtida integrationer och har tydligt fastställt varför ni behöver systemintegration i verksamheten. Det är också viktigt att få med sig rätt personer, inklusive ledningen och att se till att dela upp ansvaret. Till exempel bör någon vara ansvarig för utbildning och användarstöd när systemintegrationen väl är igång.

Slutligen är det dags att bestämma på vilket sätt ni ska integrera era system – vad passar just er? Glöm då inte bort att fundera på hur organisationen kommer att utvecklas i framtiden.

Tänk på detta vid systemintegration
 • Gör en nulägenanalys

 • Föreställ er ert drömscenario

 • Tydliggör krav och behov

 • Sätt ihop ett team och dela upp ansvarsområden

 • Tänk på organisationens framtida behov, inte bara de ni ser idag

Är systemintegration lösningen på era problem?

Integrera mera!

FAQ – Systemintegration

Vad är systemintegration?

Systemintegration handlar om att koppla samman olika system och applikationer så att de kan kommunicera och samarbeta. De tidigare separata systemen jobbar på så sätt mer som en enhet och kan dra nytta av varandras data.

Varför är systemintegration viktigt?

Systemintegration är viktigt för att verksamheter ska kunna vara så effektiva som möjligt i sina processer och arbetsflöden. Med rätt typ av integrationer kan informationen flöda i realtid vilket leder till att ni kan ta snabbare beslut och att ni slipper informationssilos.

Är systemintegration en komplicerad process?

Att göra en systemintegration kan vara allt ifrån ett mindre projekt på någon vecka till ett gigantiskt halvårsprojekt, det beror helt på vad för typ av system det är, hur många och hur de ska integreras. Sitter ni med ett eller flera gamla system som inte längre går att uppdatera blir det direkt en mer komplicerad process.

Vilka system går att integrera?

I princip alla system ni använder er av i verksamheten kan integreras – HR, CRM, ERP, lagerhantering etc. Det är även möjligt att integrera fysiska maskiner och robotar med olika IT-applikationer vilket gör att data från dessa går direkt in i era system.

Hur lång tid tar en systemintegration?

Det kan det ta allt ifrån några veckor till ett halvår. Hur lång tid det tar beror helt och hållet på komplexiteten.

Erbjuder ni support och underhåll efter att integrationen är genomförd?

Bygger vi integrationsplattformen eller integrerar era system på annat sätt finns vi självklart där efter implementering och ser till att allt flyter på som det ska.