Kontakta oss!

Realtidsövervakning och spårbarhet i produktionen 

Om HGF

HGF (AB Halmstads Gummifabrik) har en historia som går ända tillbaka till 1947 då företaget grundades. De ägnar sig åt formgjutning av diverse gummiprodukter som tätar, dämpar och skyddar och leverans sker till större industrikunder. Inom affärsområdet Sport finns bland annat gymprodukter, rullskidhjul och hästskor i gummi. HGF blandar allt eget material och formgjutningen sker i moderna injektionsmaskiner.

2022 låg omsättningen på nästan 170 miljoner kronor och företaget har cirka 80 anställda. Under åren har de upplevt både toppar och dalar men tror nu på en rejäl ökning i omsättning och utökar produktionskapaciteten genom att bygga en helt ny produktionshall. 

Redan under 2022 installerade HGF en första automatiserad produktionslinje för ett starkt växande produktsortiment inom området grön energi. I samband med detta tog de fram en lösning för realtidsövervakning och spårbarhet tillsammans med Meta Bytes och vi blev då en viktig partner för att få till lösningen.

Realtidsdata och integration för dataöverföring

I ett tillverkande bolag som HGF finns det tydliga mål och KPI:er när det kommer till produktionen. Det är viktigt att det tydligt framgår hur mycket som produceras, hur den siffran står sig mot de uppsatta målen så att avvikelser snabbt kan identifieras och åtgärdas. Att kunna erhålla realtidsdata från robotar och maskiner i en produktionslinje är därför av största vikt.  

I den nya produktionslinjen tillverkas gummimembran. Den färdiga produkten passerar som ett sista steg igenom en robotstation med vision control där bland annat tjockleken läses av. I ett första steg har vi byggt en applikation som kopplar ihop roboten med en databas hos HGF. Därmed skickas robotens data över till databasen. Dessutom har vi tagit fram grafer som visar realtidsdata om antalet tillverkade enheter. Graferna visar följande: 

  • Antalet produkter som tillverkats under aktuell timme 
  • Antalet produkter som tillverkats varje timme under det senaste dygnet 
  • Antalet produkter som totalt har tillverkats under det senaste dygnet 

All data finns sedan lagrad i databasen och personalen har möjlighet att ta fram olika typer av rapporter och sammanställningar.

Följande teknik har använts:

Backend: Go 

Dashboard/grafer: Grafana 

Moln: Azure 

Bättre spår- och observerbarhet

Integrationen mellan roboten och applikationen har gjort automatisk dataöverföring möjlig och personalen kan ta ut rapporter om tillverkningen i PowerBI. Den data som visas i graferna kommer längre fram under projektets gång att visas på en dashboard i HGF:s maskinhall. På så sätt kommer medarbetarna ha realtidskontroll på statusen i produktionslinjen. De kommer enkelt kunna se om antalet tillverkade membran uppnår de mål som satts upp och andra viktiga maskinparametrar kan hållas under uppsikt.  

Under hösten 2023 inför HGF, med hjälp av oss på Meta Bytes, en total digital spårbarhetslösning i den nya produktionslinjen. Applikationen har även utökats med att läsa av data ifrån maskinerna i produktionslinjen. Den lagrar all data och skickar också vidare datatriggers till en OPC_UA-server där all logik för hanteringen av spårbarhet sköts. Målet med spårbarhetslösningen är att kunna härleda den exakta orsaken till varför en färdig produkt blivit felaktig.

Ett långsiktigt samarbete i små steg

Applikationen som vi byggt är ett första steg i ett långtgående samarbete vi har inlett med Halmstads Gummifabrik och kommer successivt att utökas. HGF har erhållit en lösning där maskindata kan läsas/ lagras och skickas vidare. Lösningen är skalbar och 2024 ska den implementeras i den nya produktionshallen.

Tillbaka