Kontakta oss!

Priser

Mjukvaran vi tar fram åt våra kunder är skräddarsydd efter deras behov och priserna varierar därför inte bara beroende på vad för typ av lösning det handlar om, utan även vad verksamheten har för förutsättningar och krav. Det finns även ett flertal olika faktorer som kan påverka priset både upp och ner.

När ni som företag köper in mjukvara är det i första hand utvecklingstimmarna ni investerar i, helt enkelt den tid det tar för oss att ta fram er lösning. Beroende på mjukvarans komplexitet kan det ta alltifrån några veckor upp till flera år.

Hur mycket kostar egentligen mjukvara?

Vad kostar det att utveckla mjukvara?

Att utveckla mjukvara är en komplex process och inköpsprocessen ser annorlunda ut jämfört med andra lösningar. Det är inte som att välja ut en maskin som sedan levereras och installeras på en vecka.

I och med mjukvarans komplexitet är det svårt att på förhand uppskatta vad priset kan bli. Låt oss gå in på några orsaker som gör prisestimeringen svår:

Startar från ingenting
Mjukvaran ska byggas helt från scratch. Det är lite som att den där maskinen ni behöver inte ens existerar utan måste uppfinnas och byggas på plats.

En dynamisk beställning
Under tiden vi tar fram er mjukvara kan vi lova er att ni kommer märka hur mycket ni faktiskt kan göra – saker som ni inte ens hade en tanke på från början.

Fler parametrar än det går att räkna
Mjukvarans funktionalitet är extremt komplex och under utvecklingsprocessen måste många faktorer tas i beaktning samtidigt som viktiga beslut måste tas. Något som ökar komplexiteten ännu mer är att mjukvara är väldigt beroende av sin omgivning.

Vad kan påverka kostnaden?

Mjukvarans komplexitet gör att det är mycket som påverkar vad priset till slut landar på. Eftersom den på olika sätt ofta är beroende av andra system behövs det integrationer och utvecklarna kan då behöva anpassa befintlig kod, skapa nya gränssnitt eller implementera API:er för datautbyte. Ju fler integrationer ni har, desto högre pris. Andra faktorer som kan påverka kostnaden är:

  • Datamängd

  • Antal marknader

  • Gruppering av användare

  • Brist på data

  • Design och användargränssnitt

  • Juridiska krav och rapporteringskrav

Något som kan göra att kostnaden drar iväg är att kraven som från början satts upp är otydliga vilket gör att omfattningen ändras under projektets gång. Det bästa man kan göra för att hålla ner kostnaderna är därför att tydligt definiera och kommunicera sina krav.

För att säkerställa att kraven definieras korrekt genomför vi ofta en förstudie tillsammans med våra kunder i början av ett projekt. Vi går då igenom lösningen ni behöver och tittar på era förutsättningar. Därefter kan vi skissa på en lösning och göra en någorlunda korrekt estimering av hur stor investeringen kommer bli.

Vad kan en lösning kosta?

Att på förhand kunna säga hur mycket tid vi behöver lägga ner på en lösning är på grund av allt ovanstående en svår uppgift, men baserat på tidigare genomförda projekt har vi gjort en uppskattning på vad några vanliga lösningar kan kosta.

Eftersom all mjukvara vi utvecklar anpassas helt efter våra kunder och deras specifika behov kan priserna nedan variera mycket beroende på verksamhet och förutsättningar.

Integrationsplattform

En integrationsplattform samlar alla era systemintegrationer i ett centraliserat nav i molnet. Ni slipper beroendet av enskilda system och ökar därmed er flexibilitet och möjlighet att skala verksamheten. Kostnaden är ca 1 000 000 och uppåt.

Lösningskonfigurator

Med en lösningskonfigurator kan era kunder själva anpassa och skräddarsy er produkt eller tjänst. En konfigurator med enklare beräkningar och utan integrationer kostar ca 500 000 kr medan en mer komplex variant landar på runt 1 500 000.

Mobilapp

Appar kombineras ofta med andra typer av digitala lösningar där en grundläggande app kostar runt 600 000 kr. Ytterligare investeringar behövs dock ofta för att få de funktioner man vill ha och uppnå önskad användarupplevelse.

Kundportal

Många företag väljer att utveckla en egen kundportal för att kunna föra en dialog med sina kunder om pågående ordrar, något som leder till nöjdare kunder och mindre administration. Priset ligger på ungefär 500 000 för en enkel variant.

Hur prissätts mjukvara?

Som beställare av mjukvara betalar du främst för arbetet som utförs, vanligtvis mätt i antal arbetstimmar. Prissättningen och prismodellen varierar mellan företag och kan inkludera följande:

Rörligt pris

Fast pris

Retainer-modellen

Meta Bytes prissättning
När vi tar fram mjukvara åt våra kunder fokuserar vi alltid på kvalitet och hållbarhet – vi levererar amazing tech with damn good business impact. Vi arbetar hårt för att möta varje företags unika behov och vår expertis, erfarenhet och vårt engagemang speglas i priset. Det betyder att ni inte behöver kompromissa när det gäller något. Mjukvaruutveckling är en framtida investering i er verksamhet och vi ser till att ni får bästa möjliga lösning. Hur prissättningen kommer se ut för just er bestämmer vi tillsammans efter att ha tittat på vad det är ni behöver.

Läs mer om mjukvara och kostnad!

Tänk på att alla inte behöver skräddarsydd mjukvara. Det går även att köpa mjukvara som standardsystem, t.ex. CRM-system eller e-handelsplattformar som är redo att användas efter köp och installation. Den här typen av lösningar är utformade för att passa en bred användarbas och blir därför ofta relativt generell.

Läs mer om skillnaderna mellan så kallade off-the-shelf-lösningar och skräddarsydd mjukvara och fundera på vad som passar din verksamhet bäst.

Har ni en mjukvarulösning ni vill ta fram?

Berätta allt!

FAQ – Pris och kostnad

Hur kan vi få en prisuppfattning om vårt specifika projekt?

Eftersom mjukvaruutveckling är komplext behöver vi ha information om ert specifika projekt och annat som kan som påverka förutsättningarna. Därefter rekommenderar vi att vi genomför en förstudie för att ta fram en estimering på hur stor er investering kan bli.

Kan vi få en tydlig uppdelning av de olika momenten i projektet och vad de kostar?

När vi påbörjar ett projekt sätter vi tillsammans ihop en projektplan där vi delar upp projektet i olika delar. Här gör vi även en uppskattning på hur många timmar det beräknas ta att färdigställa dem. På så sätt blir det även tydligt vad de olika delarna kostar.

Vilka faktorer kan påverka priset på vårt projekt?

Mjukvaruutveckling består av oändligt många parametrar vilket betyder att det finns väldigt mycket som kan påverka priset på er lösning. Det finns mer att läsa om detta här ovanför men några saker som kan inverka på priset är antal integrationer, funktioner, olika typer av användare och datamängd.

Hur bestämmer vi hur prissättningen av projektet kommer se ut?

Hur prissättningen av projektet ska se ut bestämmer vi tillsammans efter att vi diskuterat lösningen och era krav. Det beror på både projektets omfattning och komplexitet men även på era förutsättningar. Prissättningen kan även ändras från projekt till projekt eftersom vi ofta har långa partnerskap med våra kunder där vi har en rådgivande roll. Vanligt är då att man går från en mer projektspecifik prissättning till retainer-modellen.