Kontakta oss!

Vad kan driva upp kostnaden för mjukvara?

Att utveckla mjukvara är en komplex process, något som ofta gör det svårt att uppskatta vad kostnaden kan bli. Dessutom finns det en mängd olika faktorer som kan driva upp kostnaden och därmed ha stor påverkan på det slutgiltiga priset – faktorer man som kund kanske inte ens reflekterat över.  

I denna artikel kommer vi titta närmare på vad som kan driva upp kostnaden för mjukvara. Vill du istället se exempel på vad olika typer av mjukvara kan kosta, kan vi tipsa dig om att läsa Vad kostar det att utveckla mjukvara?

Faktorer som driver upp kostnaden för mjukvara

Följande faktorer kommer resultera i en högre kostnad för er mjukvarulösning, oftast beroende på att ett mer omfattande utvecklingsarbete krävs.  

Integrationer

Ofta ska mjukvara integreras med andra system för att den smidigt ska kunna kommunicera med annan mjukvara ni använder i verksamheten. Att skapa en eller flera integrationer betyder att utvecklarna behöver anpassa befintlig kod, skapa nya gränssnitt eller implementera ett API för att möjliggöra datautbyte. Ofta måste de även sätta sig in i de andra systemen och hur de är uppbyggda.  

Integrationer bidrar också till en större teknisk komplexitet och då systemen kopplas samman ökar risken för buggar eller problem i samband med dataöverföring. Uppstår den typen av problem kan det krävas mer testning och felsökning för att se till att allt fungerar som det ska.  

Flera marknader

Ska er lösning fungera internationellt och användas på flera marknader kommer ni behöva ta hänsyn till faktorer som olika språk, valutor och juridiska krav.

Typ av data och datamängd

Mycket data kräver större lagringsutrymme och kan leda till högre kostnader då ni kan komma att behöva mer serverutrymme, diskutrymme eller molnlösningar för lagring. Om det finns data som ska flyttas från ett gammalt system till den nya mjukvaran kan det också tillkomma en kostnad för migreringen.  

Rör det sig om känsliga data ställs det höga krav på säkerheten och detta måste man ta hänsyn till. Det kan handla om alltifrån riskhantering, kryptering, åtkomstkontroll och spårbarhet och utvecklarna måste lägga ner mycket tid på att se till att mjukvaran möter alla de krav som finns.  

Gruppering av användare

Många mjukvarulösningar har flera typer av användare som behöver tillgång till olika funktioner eller olika typer av data. Den här typen av användarautentisering och behörighetshantering ökar systemets komplexitet och bidrar därmed till att priset blir högre då utvecklarna behöver lägga tid på att skapa flexibla konfigurationsmöjligheter.  

Brist på data

Ibland vill företag ha en viss funktion som det faktiskt inte finns förutsättningar för än. Ofta handlar det då om att data som behövs för den önskade funktionen inte finns tillgänglig. Vid sådana tillfällen behöver utvecklarna först samla in nödvändiga data, vilket blir som ett fristående projekt i sig, innan de kan påbörja utvecklingen av lösningen.  

Avancerad design

Är ni ute efter en riktigt ball och high-tech design krävs det att både ni och er leverantör lägger ner mer tid på att fram ett snyggt användargränssnitt, utan att det sker på bekostnad av något annat. Grafiska element, animationer och interaktiva komponenter kan ta tid att utveckla och i processen ingår det ofta flertalet feedbackloopar.

Avancerat användargränssnitt

Ett komplext användargränssnitt innebär att det finns flera valmöjligheter och verktyg som användarna kan välja mellan. Andra saker som kan bidra till ett komplext användargränssnitt är flera nivåer av menyer, avancerade interaktionsmönster och en komplex informationshantering.  

Juridiska krav och rapporteringskrav

Har er verksamhet höga krav på er gällande rapportering gäller det att mjukvaran kan samla in relevant data från olika källor och integrera dem på ett strukturerat sätt. Det kan även behövas inställningar som gör att vissa rapporter ska genereras vid ett visst tillfälle och att de levereras till rätt användare. På samma sätt kan programvaran behöva uppfylla specifika lagkrav, ännu ett icke-funktionellt krav som kräver tid och resurser.

Det finns många faktorer som gör att kostnaden för mjukvara ökar, och många av dem är dessutom svåra att undvika. Som kund är det också vanligt att man först en bit in i projektets gång inser vad man behöver göra – eller vad man vill göra. Något som kan resultera att mjukvaran blir dyrare än man först tänkt. Tänk därför på att redan från början ta höjd för en rymlig budget för att ge er själva de bästa förutsättningarna för att ta fram en mjukvarulösning utöver det vanliga.  

Vad kostar egentligen en mjukvarulösning?

Ta reda på vad det kan kosta att ta fram mjukvara.
Till artikeln
Block Quote
Tillbaka