Kontakta oss!

Vad kostar det att utveckla mjukvara?

Att utveckla mjukvara är en komplex process. Vilket gör att det kostar därefter. Komplexiteten gör dessutom att det kan vara svårt att uppskatta vad kostnaden kan bli när du som kund kommer till oss med en förfrågan. Varför det är så kan du läsa om i artikeln Varför är det svårt att uppskatta kostnaden för skräddarsydd mjukvara?

Betyder det att det inte alls går att uppge ett pris, undrar du säkert då? Nja. Uppskatta kan vi alltid göra – och vi ger oss på ett försök här.  

”Det beror på”

Svaret på frågan vad det kostar att utveckla mjukvara är – och vi vet att du inte vill höra det – att det beror på (men om du fortsätter läsa kommer vi ändå ge några konkreta exempel på vad det kan kosta, vi lovar!). Det beror på åtskilliga faktorer som i princip alla är så verksamhetsspecifika att vi behöver veta lika mycket om ditt företag som dig och alla dina kollegor tillsammans (och kanske ännu mer).

Men, med det sagt finns det några mjukvarulösningar som går att göra en prisuppskattning på. Några sådana är en app, en kundportal och en eftermarknadslösning. Längre ner förklarar vi alla produkterna närmare.  

Fokus på stabilitet och hållbarhet

På Meta Bytes bygger vi all mjukvara med ett långsiktigt tänk där fokus ligger på en stabil och skalbar lösning med lång hållbarhet och hög kvalitet. Vi bygger alltid en bra grund som projektet kan stå på, som ni dessutom kan återanvända till annat. I och med vårt arbetssätt går det troligen att hitta en billigare leverantör men risken är då att ni måste tumma på kvaliteten. Eller att er samarbetspartner inte förstår de utmaningar och mål er organisation har.

Att påbörja en mjukvarulösning utan en stabil grund kan jämföras med att man hoppar över markarbetet vid husbygge. Väggar och tak kommer på plats och man får sitt hus – men till vilket pris? Sättet vi bygger mjukvara på kan liknas med att vi lägger en stabil grund redan från början, som dessutom sträcker sig utanför själva huset (utan att det syns, så klart), så att ni enkelt kan bygga på efterhand. På så sätt är vi redan nu redo för att lösningen ska kunna växa i samma takt som er verksamhet.

App med basfunktioner – från idé till app store

Nedan beskriver vi vad det kan kosta att bygga en app. Vi har delat in utvecklingen i fyra olika delar och prissatt dem var för sig. Det som är viktigt att tänka på är att detta handlar om att ta en app från idé och hela vägen till distribution, alltså hela resan och inte bara utvecklingen. Det bör också nämnas att appen i exemplet nedan har väldigt grundläggande funktioner, dvs inga integrationer, komplicerade affärsregler eller icke-funktionella krav att ta hänsyn till.

Steg 1: Uppstart och planering

Oavsett vad för typ av mjukvarulösning vi utvecklar åt våra kunder börjar vi alltid med en uppstarts- och planeringsfas som resulterar i en förstudie. Tillsammans med er planerar vi in en hel- eller halvdag där vi får ta del av vad ni vill bygga. Vi lyssnar, ställer frågor och diskuterar fram och tillbaka med er om vad ni vill uppnå och vår uppgift är sedan att skapa konkreta leverabler, en roadmap, wireframes och lösningsförslag. Inkluderar er idé något grafiskt tar vi också fram mockups på lösningen så att ni får en känsla för vad ni kommer få. Tillsammans börjar vi även planera en backlog där vi bland annat delar upp det kommande arbetet för att prioritera vissa uppgifter före andra.  

Kostnaden för ovanstående beräknas landa på ca 75 000 kr.  

Steg 2: Uppsättning av basinfrastruktur

Basinfrastruktur syftar på bland annat uppsättning av miljöer, förutsättningar för övervakning, loggning och felhantering och CI/CD pipelines – ett på det stora hela rätt omfattande tekniskt arbete. CI/CD pipelines sätts upp för att kodändringar ska kunna levereras både oftare och på ett säkrare sätt genom automatisering till de uppsatta infrastrukturmiljöerna. Mycket fokus här ligger även på att se till att kvalitetssäkring inklusive automatisk testning är korrekt uppsatt.  

Den här delen av arbetet med att ta fram en app är en stor del av det totala arbetet och vi uppskattar kostnaden till ca 150 000 kr.  

Steg 3: Utveckling

Detta innefattar själva utvecklingsarbetet, både i back- och frontend samt integrationen däremellan. Alltifrån databaser, lagring och API:er till utseende och användarvänlighet.  

Backend och frontend-arbetet för att utveckla en enkel app landar på ca 100.000-150.000 kr vardera.  

Om ni skulle vilja ha mer avancerad funktionalitet, som vi i det här exemplet bortser från, kommer den också att utvecklas här, såsom integrationer, affärsregler, fler vyer i användargränssnittet etc.  

Steg 4: Administration

Att appen är färdigbyggd betyder inte att allt är klart. Den ska levereras till och godkännas av mobila plattformar som App Store för att sedan kunna användas. Appen ska gå igenom tester och klara ett antal olika granskningar som rör alltifrån GDPR till prestanda och UI/UX.  

Arbetet med att distribuera en app är inte gratis och kan kosta uppemot 50 000-100 000 kr.

Totalt sett brukar en app ligga på runt 600.000 kr att ta fram.

Kundportal

I en kundportal kan ni som tillverkare och leverantör kommunicera med era kunder och hålla dem uppdaterade om deras beställning. Dessutom underlättar den för era interna processer då ni får en bättre översikt över ordrar, kundkonversationer etc. Detta kommer leda till minskade administrativa kostnader – både för er och era kunder.  

Att ta fram en kundportal innehåller i princip samtliga delar som appexemplet ovan. Överlag är det så att de olika delarna som man kan dela upp apputveckling i gäller för alla typer av mjukvarulösningar, exklusive administrationen och kostnaderna kopplade till distribution för appar.  

Det är ofta många funktioner som ska som ska på plats i en kundportal och det är dessa som till stor del påverkar priset. Vanliga funktioner är bland annat användarhantering, backoffice-gränssnitt, onboardingflöde och en eller ett flertal integrationer med andra system.  

Att ta fram en kundportal, utan de funktioner som nämns ovan, kostar från 500 000 kr.  

Lösning för eftermarknadsservice

Är ni ett företag som tillverkar och levererar maskiner eller annan typ av utrustning som kräver underhåll och behöver digitalisera arbetet kan vi ta fram en lösning för er eftermarknadsservice.  

Vi har tidigare hjälpt Lagafors med deras eftermarknadsservice och tog då bland annat fram en app som gjorde arbetet för företagets servicetekniker betydligt mer effektivt. Allt jobb kopplat till eftermarknad görs nu på en och samma portal och dessutom är teknikerna inte längre tvungna att befinna sig på kontoret för att utföra sina uppgifter. Läs vårt kundcase om Lagafors för att ta reda på mer om hur vi hjälpt dem.  

En lösning för eftermarknadsservice kostar från 500 000 kr och uppåt.  

Det är viktigt att komma ihåg att de prisuppskattningar vi gjort ovan endast är just uppskattningar. Då vi dessutom angett "från-priser" kan den slutgiltiga kostnaden för dig som kund faktiskt landa betydligt högre. Allting beror på en mängd olika saker och det finns även en del konkreta faktorer som gör att vi vet att kostnaden kommer att öka. Detta kan du läsa mer om i vår artikel Vad kan driva upp kostnaden för mjukvara?

Du kan även läsa om vad ni kan göra för att hålla nere kostnaden för ert mjukvaruprojekt.

Har ni en digital lösning ni vill ta fram?

Då vill vi självklart höra allt om den!
Berätta allt!
Block Quote
Tillbaka