Kontakta oss!

Hur ni håller ner kostnaden för ert mjukvaruprojekt

Vi har tidigare skrivit om svårigheterna med att estimera kostnaden för ett mjukvaruprojekt och även gått igenom olika faktorer som driver upp priset. Mjukvaruutveckling är en komplicerad process och smakar det så kostar det, som man brukar säga. Men självklart finns det också en del du som beställare kan tänka på för att hålla nere kostnaden för din lösning.

Hur ni håller nere kostnaden: Innan projektet startar

Att planera och tydligt definiera saker innan utvecklingsarbetet drar igång är viktigt för att inte senare upptäcka risker och göra felprioriteringar, något som kan försvåra arbetet och leda till ökade kostnader. På Meta Bytes brukar vi inleda våra projekt med en förstudie som främst fokuserar på behovsanalys, teknisk genomförbarhet och riskanalys.

Gör en behovsanalys

Att identifiera och analysera de specifika behov som projektet ska adressera är A och O för att kostnaden inte ska dra iväg. Det är också viktigt att titta på vad ni har för krav på lösningen och fokus ligger till stor del på att förstå affärsbehoven samt vad användarna vill ha och behöver.  

När vi genomför en behovsanalys får vi en bra förståelse för både er verksamhet och mjukvaran ni vill bygga. Vi säkerställer att vi prioriterar de mest kritiska funktionerna för projektets framgång och hanterar övriga som potentiella tillägg som utförs senare (om det finns utrymme för det). En god förståelse för projektet och er verksamhet ger oss en bra grund att stå på så att vi vet vad som väntar.  

Identifiera tekniska utmaningar

Det är viktigt att redan innan utvecklingsarbetet påbörjas göra en teknisk utvärdering då det kan finnas olika aspekter som måste tas hänsyn till i olika faser. Det kan till exempel handla om kompatibilitetsproblem med andra system eller otillräcklig infrastruktur.

Känner vi redan innan projektstart till eventuella tekniska problem som kan orsaka utmaningar kan vi redan från början ta hänsyn till dem och planera arbetet utifrån dem.  

Du kan läsa mer om behovsanalys och teknisk utvärdering här och varför det är så viktigt för ett mjukvaruprojekt ska lyckas.

Gör en riskbedömning

Det är inte ovanligt att oförutsedda händelser leder till ett kostnaden drar iväg och precis som tekniska utmaningar är det därför viktigt att redan i förväg identifiera potentiella risker. På så sätt kan vi i ett tidigt skede ta fram strategier för hur de ska hanteras. Går det inte helt att undvika problemen har vi i alla fall planerat – och budgeterat – för att lösa dem.

Hur ni håller nere kostnaden: Under projektets gång

Hantera nya insikter på rätt sätt

När nya insikter och idéer om ytterligare funktioner till lösningen dyker upp, är det viktigt att hantera dem smart för att inte kostnaderna ska skena. Det kan innebära omprioriteringar där vissa funktioner väljs bort för att ge utrymme för nya, mer värdefulla tillägg. Ett agilt arbetssätt underlättar den här processen och vi har regelbundna prioriteringsmöten där vi ständigt diskuterar befintliga idéer och nya möjligheter inom de tilltänkta ramarna.

Kommunicera mera

Att diskutera och ha en kontinuerlig dialog är en helt egen kategori för att hålla sig till sin budget. När projektet dragit igång är det viktigt att alla inblandade parter kommunicerar tydligt, regelbundet och effektivt. Det är viktigt att feedback når utvecklarna så tidigt som möjligt så att de slipper gå tillbaka och göra om något som påverkar andra funktioner – vilket gör att de behöver göra om ännu mer.  

I våra projekt arbetar vi vanligtvis i korta sprintar vilket betyder att vi med jämna mellanrum har möte med kund och informerar om de senaste uppdateringarna.  

Att identifiera behov, tekniska utmaningar och risker i förväg, samt upprätthålla kommunikation och att tänka igenom prioriteringarna under projektets gång, är viktiga aspekter när det handlar om att hålla budgeten för ett mjukvaruprojekt. Dessa aspekter är något vi på Meta Bytes fokuserar mycket på i våra kundprojekt, för att säkerställa att vi levererar så mycket värde som möjligt för våra kunder.

Fast pris eller estimat i mjukvaruutveckling

Lär dig mer om skillnaderna mellan fast pris och estimat i mjukvaruutveckling.
Till artikeln!
Block Quote
Tillbaka