Kontakta oss!

Fast pris vs estimat i mjukvaruutveckling

I våra långvariga kundsamarbeten använder vi på Meta Bytes oss av en prissättning där kunden betalar ett fast pris varje månad. Tillsammans väljer vi löpande ut områden att fokusera på och det kan handla om alltifrån nyutveckling, infrastruktur och systemförbättringar.

Många kunder kommer dock till oss med ett specifikt initiativ i åtanke som har ett tydligt slut och betalar ett pris för det enstaka projektet. Alternativen är då fast eller rörligt pris, så kallat estimat. Skillnaderna kan tyckas självklara men vi kommer här gå närmare in på hur vi tänker kring dem och om hur leverantörer kan arbeta på olika sätt beroende på hur projektet prissätts.  

Fast pris – Förutsägbart men mindre flexibelt

Ett fast pris innebär att kostnaden är förutbestämd, vilket bidrar till en säkerhet för dig som kund. Priset baseras på informationen som finns tillgänglig och det gäller därför att leverantören redan från början måste ta reda på allt – och då menar vi allt. Allt ska planeras och definieras, leverabler ska spikas och alla ramar ska på plats. Detta kan för många kunder kännas som ett tungt och krävande jobb, nästan lite överväldigande, när allt ska på plats på en gång.  

Mycket förarbete vid fast pris

Eftersom förarbetet vid fast pris behöver vara så pass omfattande, tar det längre tid att komma igång med det faktiska arbetet. Men att ha så mycket information som möjligt i början räcker sällan när det handlar om mjukvaruutveckling, där nya saker kommer upp till ytan under hela projektets gång. Vid fast prissättning måste man som leverantör därför ta höjd för potentiella risker, något som kan resultera i att du som kund faktiskt betalar ett högre pris än du hade gjort vid estimat. Leverantören kan helt enkelt inte ta risken att inte ha en extra buffert för att hantera oväntade händelser och helt ny information som gör att de måste lägga ner X antal timmar mer än beräknat på projektet.  

Något annat du som kund bör vara medveten om är att vissa leverantörer kan ta genvägar om det uppstår problem, allt för att hålla projektet inom budgeten. De känner inte att de kan lägga ner den tiden som behövs för att ta fram en långsiktig lösning på problemet och väljer därför att ta den enkla vägen för att inte lägga ner mer tid än vad budgeten tillåter.  

Fixed price = fixed scope

Vid fast prissättning är projektets omfattning rätt så hugget i sten från början. Inte helt – det finns fortfarande utrymme för leverantören att arbeta agilt – men nästan. Betalning sker oftast när de uppsatta milstolparna uppnås och om något behöver ändras blir processen för att godkänna ändringarna ganska formell, eftersom det mesta redan är överenskommet och dokumenterat.  

Oavsett prissättning håller arbetar vi på det agila sätt som alltid kännetecknar oss. Det är dock viktigt att förstå att när ett projekt har ett fast pris, även om det finns möjlighet till omprioriteringar, så kan detta medföra svårigheter och kompromisser som kan påverka andra delar av projektet negativt.  

Rörligt pris (estimat) – Flexibelt med en potentiell osäkerhet

Vid rörligt pris arbetar leverantören mer mot ett mål, snarare än en specifikation som vid fast pris. Ni får i början en uppskattning på vad er lösning kommer kosta och betalning sker månadsvis baserat på det antal timmar som leverantören lägger ner.  

Ett grovt estimat där mycket kan hända

Estimatet ni får är inte en definitiv budget, utan en indikation på den totala beräknade kostnaden för projektet, vilket innebär att er slutliga investering i projektet kan avvika från estimatet. Därmed är det vid rörligt pris, till skillnad mot vid fast pris där leverantören tar risken för att budgeten inte håller, du som kund som tar risken för att den beräknade kostnaden överstigs. Samtidigt betyder det att det är du som kund som gynnas om det faktiska priset blir lägre än vad som estimerats.  

Precis som vid fast pris baserar vi estimeringen på den information vi har men i och med att det är estimat gör vi inte ett lika grundligt förarbete (om än noga!) och kan därför snabbare sätta igång med att utveckla er mjukvara.

Flexibiliteten öppnar upp för möjligheter

Att arbeta efter estimat gör arbetet mer flexibelt, vilket gör att du som kund (och vi som leverantör) har större möjligheter att förändra saker till det bättre under utvecklingsarbetet. Ni kan prioritera om, komma med förslag på nya funktioner och blanda in fler användare som kan ha användning av lösningen som byggs.

Att flexibiliteten är större leder också till ett närmare samarbete mellan kund och leverantör. Man måste ha en kontinuerlig dialog hela tiden då man går igenom bit för bit och hanterar saker efterhand, istället för allt i början som vid fast prissättning.  

Vad föredrar Meta Bytes?

Som vi redan nämnt har många av våra långsiktiga samarbeten ett helt annat upplägg. Kunden har inte bara en lösning som ska implementeras och driftsättas utan vi arbetar kontinuerligt för att digitalisera hela verksamheten. Nya initiativ tillkommer och vi ser hela tiden över det digitala ekosystemet.  

För de kunder som har enstaka lösningar de vill ha på plats, estimerar vi oftast priset för att sedan sätta igång med utvecklingsarbetet. Rörligt pris är på många sätt bättre än fast, eftersom du som kund då verkligen kan dra nytta av vårt agila arbetssätt. Vi kan på ett helt annat sätt se över prioriteringar under arbetets gång och följa de kostnader som uppstår, vilket underlättar för hela projektet.  

Av erfarenhet vet vi dessutom att mjukvaran vi tar fram till våra kunder i slutändan ser annorlunda ut än vad de från början tänkt. Ja, det kanske blir dyrare – men så står de också där med en bättre och mer hållbar lösning som kan skalas och användas till mer än de trodde från början. Att möjliggöra för innovation, nya tankar och ändringar är alltså något som ofta resulterar i högre kvalitet och bättre resultat.  

Vad kostar egentligen en mjukvarulösning?

Ta reda på vad det kan kosta att ta fram mjukvara.
Till artikeln
Block Quote
Tillbaka