Vårt erbjudande

Digitalisering av avancerad utrustning

Som tillverkare av tekniskt avancerad utrustning ställs det höga krav på maskinernas kvalitet och att ni är proaktiva i ert bemötande med kund. Genom att digitalisera era maskiner och processer kopplade till dem uppnår ni dessa krav och får till på köpet nöjdare kunder.

Integrationsplattform

I takt med att företag växer genom både uppköp och organisk tillväxt ökar också antalet integrationer och databeroenden mellan de olika systemen. Med en integrationsplattform eliminerar ni beroendet av enskilda system, automatiserar dataöverföringen och förenklar informationsflödena.

Effektivisering

Många stora tillverkande bolag sitter idag med ett antal tungrodda processer – och det helt i onödan. Lösningen är att få till rätt digitalt stöd på rätt ställen i verksamheten, något som kommer bidra till både en bättre upplevelse för era kunder och en ökad effektivitet för hela företaget.

Som stort tillverkande bolag kan ni höja er produktivitet och effektivitet med nyskapande digitala lösningar. På så sätt skapar ni en betydande påverkan på kundupplevelsen och säkrar en stark marknadsposition.

Från order till leverans och eftermarknad

Säljprocessen påbörjas

Produktionsplanering

Optimera er resursanvändning och håll ledtiderna nere med ett produktionsplaneringssystem. Ni kommer få en bättre förståelse för vad som påverkar produktiviteten samt att det hjälper er att spåra och hantera produktionsflödet i realtid.

Försäljning och orderingång

Underlätta för era kunder och få bättre koll på era produkters data och livscykel genom att ta fram skräddar-sydda lösningar i form av PIM- eller PLM-system, en produktkonfigurator, kundportal, webshop eller B2B-orderläggningsplattform.

Inköp och lagerhantering

Med ett automatiserat lagersystem kan ni anpassa plockning och optimera lagerytan. Ni kan även implementera IoT-enheter för övervakning och optimering och integrera med ert VMS-system för bättre spårbarhet.

Tillverkning

Revolutionera er produktion med Industri 4.0-teknik som automatisering och maskininlärning. Smarta fabriker som använder sig av IoT och sensorer samlar in och analyserar data i realtid vilket optimerar processerna och minskar driftstopp i er verksamhet.

Kvalitetskontroll

Med hjälp av automatiserade kvalitetskontrollsystem, med stöd för testning, COC och dokumentation, kan ni säkerställa produktkvaliteten och spåra prestandan. Datan som samlas in kan med fördel användas för att identifiera förbättringsområden.

Logistik och distribution

Anpassa rutter och leveransplanering, spåra försändelser och lagersaldo och övervaka leveranser. Och varför inte optimera lagerhanteringen genom att  förutse framtida behov när ni ändå är igång?

Underhåll och support (eftermarknad)

Med IoT-enheter kan ni förutse och förebygga driftstopp och fel och därmed utföra underhåll innan något inträffar. Ni kan också anpassa era digitala kanaler så att ni snabbare och effektivare än någon annan kan erbjuda support och service.

Försäljning och orderingång

Underlätta för era kunder med hjälp av digitala verktyg som förbättrar köpupplevelsen, exempelvis en produktkonfigurator eller en kundportal där de själva kan följa sin order. Integrera dessa mot ert befintliga CRM-system för att ha all information på samma ställe.

Produktionsplanering

Genom att digitalisera er produktionsplanering kan ni enklare hålla koll på vad som påverkar er produktion och ni får en bättre översikt över alla moment och ledtider. Det ger er dessutom möjlighet att spåra var och när i processen eventuella fel inträffar.

Inköp och lagerhantering

Ta reda på från vilken leverantör, exakt tid och i vilket parti felaktiga varor levererades och säkerställ felleveranser redan innan produktionen påbörjas. Genom den här typen av kvalitetssäkring slipper ni förseningar i er produktion och även i leverans till kund.

Tillverkning

Ta er verksamhet till ännu högre höjder genom att ta beslut baserat på den data era uppkopplade maskiner ger er. Koppla även ihop övervakningen centralt för att verkligen optimera era processer och minska driftstopp i verksamheten.

Kvalitetskontroll

Med hjälp av automatiserade kvalitetskontrollsystem, med stöd för testning, COC och dokumentation, kan ni säkerställa produktkvaliteten och spåra prestandan. Ni kan även automatisera processen för att generera dokumentation och på så sätt minska felmarginalen.

Logistik och distribution

Anpassa rutter och leveransplanering, spåra försändelser och lagersaldo och övervaka leveranser. Med hjälp av en kundportal kan ni dessutom kommunicera direkt med era kunder om deras beställningar.

Eftermarknad

Effektivisera organisationen och ge kunderna ett mervärde genom att digitalisera ert eftermarknadserbjudande. En kundportal ger dem möjlighet att själva se information och status om de maskiner ni levererat, oavsett var de befinner sig.

Övergripande lösningar

IT- och systemhantering

Molnbaserade lösningar och plattformar förbättrar skalbarheten och framtidssäkrar hela verksamheten. Ni kan även implementera dataanalys och visualisering vilket ger er värdefulla insikter och hjälper er att fatta datadrivna beslut.

Övriga verksamhetsfunktioner

Effektivisera era processer och integrationer med hjälp av lösningar för rapportering, fakturering, konsolidering och integration mot CRM- och HR-system. Detta förbättrar även kommunikationen mellan era system och avdelningar.