Kontakta oss!

Vad innebär en förstudie?

En förstudie är en avgörande första fas när vi ska ta fram mjukvara då den hjälper till att definiera riktningen och sätta upp mål. Tack vare den får både vi och kunden klarhet i projektets omfattning och potential, vilket leder till mer välgrundade beslut om hur man ska gå vidare. Sett över hela utvecklingsprocessen hjälper förstudien företag att spara tid och pengar då man här lägger grunden för vägen framåt.

Skapandet av ett business case

Det är lätt att tro att förstudien i princip är ett offertarbete – vilket inte är sant. Tack vare förstudien kan vi som leverantör absolut göra en mer korrekt och välgrundad estimering på vad priset kommer bli, men det är mycket mer än så.  

Syftet med förundersökningen är följande:

  • Förstå verksamhetens och användarnas behov
  • Identifiera potentiella risker  
  • Konkretisera lösningen och användarupplevelsen av den
  • Förstå värdet lösningen kommer leverera
  • Klargöra förväntningar och krav

I och med det handlar en förstudie om att skapa ett business case, dvs. att detaljerat samla in, analysera och presentera relevant information som krävs för att fatta ett välgrundat beslut. Ett beslut som inte bara handlar om hur tekniskt genomförbart projektet är, utan även dess potential. Efter avslutad förstudie har vi därmed tagit fram ett omfattande beslutsunderlag som inkluderar bland annat en kostnads- och nyttoanalys och en sorts strategisk motivering för hela projektet.  

Som strategisk techpartner till våra kunder fokuserar Meta Bytes inte bara på mjukvaran vi tar fram. Under förstudien ser vi till att få en helhetsbild av er verksamhet för att säkerställa att de lösningar vi tar fram inte bara är tekniskt välfungerande, utan också anpassade till specifika affärsmål, övergripande strategier och framtidsvisioner.  

Värdeskapande för dig som kund

I och med att förstudien resulterar i ett beslutsunderlag, skapar den ett stort värde för dig som kund. Skulle utvecklingsarbetet påbörjas direkt är det en risk att ni slänger pengarna i sjön om ni senare inser att lösningen inte alls blev som ni tänkte er eller inte är kompatibel med övrig teknologi i verksamheten.

På så sätt är förstudien fördelaktig för er eftersom ni får en tydlig bild av lösningen som ska tas fram och det värde den kommer generera för företaget.  

Att hitta en aktör som kunde göra en förstudie visade sig vara mycket svårare än jag först trodde. Men när vi sedan hittade Meta Bytes visade de sig vara ett av de mest professionella, seriösa och agila företagen vi jobbat med. Vi är extremt nöjda med det de gjort och deras hjälp att lägga grunden till vårt nästa stora projekt.

                                   Robin Oscarsson, Station Manager på Daylight Husbilscenter

Risker med att inte genomföra en förstudie

Att inte genomföra en förstudie är egentligen inte ett alternativ. Risken med att hoppa över den är lite som att ni efter slutfört projekt står där med en... korvmaskin när ni behövde en potatismaskin. Ni riskerar alltså att utfallet av lösningen inte alls blir vad ni hade tänkt er och ni lyckas därmed inte uppnå era uppsatta mål. Helt enkelt därför att ni aldrig konkretiserade era behov, förväntningar och krav.  

Utan en förstudie går ni miste om möjligheten att ingående förstå användarnas och intressenternas behov, samt hur dessa kan omvandlas till effektiva och värdeskapande funktioner. Ni riskerar då att göra fel typ av investeringar och att i slutändan stå med en lösning som inte möter marknadsbehoven.  

Genom att initialt genomföra en förstudie kan ni strömlinjeforma lösningen ni ska ta fram och säkerställa att den är väl anpassad till de behov och mål den ska uppfylla. Processen hjälper er att fokusera på de mest värdeskapande funktionerna, vilket inte bara effektiviserar utvecklingsarbetet utan också leder till en framgångsrik lansering och användning av lösningen.  

Genomför ni inte en förstudie är risken stor att:

  • Målen med lösningen är otydliga och det saknas en gemensam bild av dem, vilket leder till missförstånd under utvecklingsarbetet
  • Det finns olika viljor i verksamheten gällande vad lösningen ska uppnå
  • Utfallet av lösningen inte blir vad ni, eller användarna, faktiskt behöver
  • Det kommer ta längre tid att ro projektet i hamn, vilket också gör det dyrare

Sammanfattningsvis är alltså förstudien en kritisk del av ett mjukvaruinitiativ. Vi går igenom syfte, mål samt risker och kan därmed ta fram en riktning för projektet. På så sätt får vi fram ett beslutsunderlag vilket gör att vi tillsammans kan ta välinformerade beslut under utvecklingsresan, samt genomföra utvecklingsarbetet på ett mer effektivt sätt.  

Block Quote
Tillbaka