Kontakta oss!

Skalbar app för effektivisering av arbetsuppgifter

Omfattande kostnader kopplade till administration

Lagafors är ett världsledande bolag inom livsmedelssäkerhet som levererar rengöringssystem till livsmedelsindustrin. Som en del av sin eftermarknadsservice har de flera servicetekniker som utför regelbunden service och underhåll på företagets maskiner som har levererats till kunder över hela Europa.

I syfte att spara tid och pengar som tidigare spenderats på administrationsomkostnader, vände sig Lagafors till Meta Bytes för att få hjälp med att effektivisera sina teknikers arbetsuppgifter i samband med deras servicebesök. Tidigare lade teknikerna nästan en hel dag i veckan på att fakturera och utföra andra administrativa uppgifter och ett av de uttalade projektmålen har varit att minska denna tid helt, vilket skulle resultera i en fyradagars arbetsvecka för dem.

Lagafors övervägde först att använda en färdig applösning och vände sig till oss för rådgivning.

Magnus Elmblad, VD på Lagafors:

Vi kontaktade Meta Bytes på grund av deras expertis och tillvägagångssätt för att effektivisera processer och låsa upp produktiviteten med hjälp av teknik.

Ganska snabbt kom Lagafors dock fram till att en så kallad "custom line-of-business app" (en app helt skräddarsydd efter företagets egna behov) var den bästa lösningen med tanke på komplexiteten i deras verksamhet. En sådan lösning innebär dessutom att det går att utöka funktionerna med appen i framtiden.

En app som effektiviserar arbetet

Tillsammans med serviceteknikerna utformade och byggde vi lösningen i form av en mobilapplikation (iOS och webb) samt en webbaserad kundportal för Lagafors kunder. Appen digitaliserar Lagafors hela arbetsflöde från planering till genomförande av servicebesök och har dessutom gjort hela processen portabel då de kan utföra allt arbete ute hos kund.

Resultatet är en plattformsoberoende produkt som är iOS-, iPadOS-, Android- och webbkompatibel. Dessutom är den integrerad med kundens affärssystem Pyramid som teknikerna tidigare bara kunde komma åt via datorer på kontoret.

Med bara en iPad kan serviceteknikerna nu:

  • Registrera servicebesök: Under själva servicebesöket kan teknikerna välja lämplig serviceorder genom en integration med affärssystemet Pyramid, registrera vilka delar som används, eventuella kundspecifika rabatter, tid och körkostnader. Tidigare utfördes detta manuellt med papparslappar och registrerades efter en serviceresa.
  • Förbereda fakturering: När servicebesöken är klara kan teknikerna, direkt i appen, skicka in fakturaspecifikationer för kostnader som utförda tjänster samt rese- och boendekostnader. Genom integrationen med Pyramid skickas denna information direkt in i ekonomisystemet för en smidig fakturering.
  • Förbereda servicefordon: En lista med reservdelar som krävs för varje servicebesök på en servicerunda kan förberedas och hämtas i förväg så att servicefordonet innehåller allt den behöver innan resan påbörjas. Tidigare skrevs reservdelslistan ut manuellt och det gjordes en ny sammanställning inför varje serviceorder.
  • Hantera dokumentation: Genom att skanna maskiners QR-kod kan serviceteknikerna enkelt komma åt och länka manualer till enskilda maskiner direkt i appen. De kan också ladda upp anteckningar kopplade till varje maskin, samt se till att all dokumentation hålls uppdaterad.

I utvecklingen av appen har vi använt följande teknik:

Utveckling av app: Flutter

Kundportalen: React

Back-end: Golang

Moln: AWS

Distribution av appen: Apple Business Manager

Autentisering/auktorisering: Azure Active Directory

En skräddarsydd, skalbar lösning

Arbetsuppgifter som tidigare krävde ett antal olika system och personal att slutföra kan nu göras på en och samma plattform, vilket sparar både tid och pengar. I och med detta har också risken för fel och förseningar minskat.

Implementeringen av appen har även inneburit enklare onboarding av ny personal samt bättre rapportering och kunskapsutbyte mellan teknikerna.

En nyckelfunktion är också att lösningen är portabel då teknikerna har tillgång till plattformen via sin iPad. Där en del uppgifter tidigare var knutna till specifika maskiner eller var tvungna att genomföras på kontoret kan de nu arbeta på resande fot. Och det här är bara början. Lagafors har nu en flexibel och skalbar app som de kan fortsätta att addera funktioner till, något som kommer innebära även framtida besparingar.

Innan vi pratade med Meta Bytes hade vi inte riktigt tänkt på skräddarsydd programvara. Vi insåg dock snabbt att det var det enda sättet att kryssa alla rutor på vår långa lista med krav. Meta Bytes förstod våra behov redan från början och resultatet av detta samarbete har bidragit till stora tids- och kostnadsbesparingar här på Lagafors.

                                                                                Magnus Elmblad, VD på Lagafors

Behöver ditt företag också någon form av app men har inte hittat rätt lösning på marknaden? Då kan en skräddarsydd app vara lösningen för ditt företag. Ta kontakt med oss så tittar vi på det tillsammans!

Tillbaka