Kontakta oss!

Hur integrerar ni bäst era system?

En del företag, kanske speciellt globala tillverkande bolag, sitter idag med öar av olika system som inte hänger ihop överhuvudtaget. Samtidigt är nästan samtliga av dessa system beroende av varandras data. Många använder sig av punkt-till-punkt-integrationer, där två system kopplas samman med varandra, för att kunna länka ihop de mest relevanta systemen. Dessutom använder sig många av olika EDI-flöden för att kunna integrera mot kunders och leverantörers system.  

Företag som känner igen sig i beskrivningen ovan har ofta svårt att få en överblick över de integrationer som finns. Lösningen stavas integrationsplattform och vi lovar, den kommer förändra hela er verksamhet. Låt oss berätta varför!

En spagettiskål av integrationer

Sitter man på många olika system kan det snabbt resultera i en enda röra där man tillslut har integrationer mellan alla sina existerande system – en riktig spagettiskål. (Punkt-till-punkt-integrationer kan även kallas för spagetti-integrationer och grundar sig alltså i liknelsen att varje spagetti går mellan två system och tillslut har man så många att alla ligger huller om buller.) Samma data skickas då från ett system till flera andra men i helt separata processer, något som gör det svårt att skapa sig en överblick över den data som finns – och var den finns. Dessutom bidrar det till svårigheter att underhålla de existerande integrationerna och uppstår det fel är det svårt att identifiera var de uppstått.  

Jobbar du på ett mindre företag fungerar ofta punkt-till-punkt-integrationer bra, och kan göra det relativt länge. Ni har inte så många olika system och spagettiskålen bli därför inte så stor. Är ni däremot ett större bolag, och kanske framförallt ett tillverkande sådant, blir det lätt en omfattande skål där all information ligger i total oreda. Hela er verksamhet cirkulerar kring ert affärssystem (även kallat ERP-system) och all data exporteras härifrån i omgångar för att sedan hamna i övriga system som behöver informationen.

Växande koncern med en ökande kundbas

En situation som den ovan uppstår ofta när ett företag har vuxit mycket över tid, både organiskt men även genom uppköp. Flera olika system ska då integreras med de befintliga systemen hos de uppköpta bolagen för att kunna ta del av deras data. Detta är även fallet när ett företag har dotterbolag över hela världen som använder sig av olika system.  

Många företag har också någon form av integration mot både sina kunders och leverantörers system, ofta i form av EDI-flöden där det externa affärssystemet kopplas samman med det egna. Inte sällan uppstår det problem med dessa EDI-flöden vilket gör att informationen inte går fram, något som påverkar både den egna verksamheten och relationen med kund och leverantör negativt.  

Ett stort ERP-beroende

Som tillverkande bolag blir spagettiskålen ofta extra stor då många delar av verksamheten är viktiga, inte bara tillverkningen, och behovet av system ökar därmed. Ni behöver bland annat produktionsplaneringssystem, CRM, ekonomisystem och kanske en kundportal. Det är inte ovanligt att producerande bolag har så mycket som 30 olika system, som dessutom alla är beroende av ERP-systemet och behöver olika data därifrån. Detta beroende av affärssystemet innebär svårigheter om ni i framtiden behöver nya system, vare sig det handlar om själva ERP:t eller övriga. Byter ni ut det förstnämnda leder det ofta till stora problem då många enskilda system, applikationer och excelfiler som är kopplade till ert ERP inte längre kommer fungera.  

Lösningen: en integrationsplattform

En lösning på de problem relaterade till punkt-till-punkt-integrationer är att ha en integrationsplattform, en molnbaserad tjänst som specifikt tas fram för att vara ett nav för alla integrationer i er verksamhet. Istället för flera separata integrationer ligger då allt samlat på ett och samma ställe vilket gör det lättare att få en överblick.

Med en integrationsplattform får ni tillgång till hela ekosystemet där ni väljer bland integrationerna och kan automatisera hela eller delar av processerna. Ni kan alltså själva välja vilka system och applikationer som ska “prenumerera” på vilken typ av data. Istället för att data exporteras i omgångar (en punkt-till-punkt-integration är ofta uppsatt så att systemen endast pratar med varandra kanske en gång per dygn) är allting händelsedrivet. Det betyder att allt hänger ihop på ett helt annat sätt och att en händelse sätter igång ett helt flöde av andra händelser i olika system. Ett händelseförlopp för ett tillverkande bolag hade kunnat vara att en order skapas vilket lyssnas in av produktionsplaneringssystemet. Detta leder i sin tur till att ett leveransdatum räknas ut och den informationen går vidare till CRM-systemet vilket gör att ett mail skickas ut till kunden som lade ordern.  

Ett sätt att framtidssäkra verksamheten

En sådant här händelsedrivet förlopp gör att IT-processen och affärsprocessen – som ofta ses som två separata silos i en verksamhet – är sammanlänkade. På så sätt är det händelserna i affärsprocessen som driver vad som sker i era system. En annan fördel är att händelsestrukturen är uppsatt oberoende av systemet och därmed lever vidare trots byte av system.  

Med en integrationsplattform blir det inte bara lättare att byta ut befintliga system, det är även en fördel när man adderar nya system då nya integrationer inte behöver skapas om och om igen. De finns redan i plattformen och behöver bara “kopplas på” till de nya systemen. På så sätt skapar ni bättre förutsättningar för att kunna genomföra förändringar i verksamheten i och med att ni har ett mer agilt förhållningssätt till era system och processer. Ni kan alltså ständigt förbättra och utöka ert ekosystem utan att det påverkar er verksamhet. En integrationsplattform är helt enkelt ett sätt att framtidssäkra er verksamhet.  

En integrationsplattform låter toppen – vad är nästa steg?

Har ni kommit fram till att en integrationsplattform är lösningen för er? Grattis! Det är garanterat en av de bästa investeringarna ni kommer göra i verksamheten. Det kommer bli enklare för er att till exempel introducera nya programvaror, och dessutom slipper era system vara beroende av varandra.  

Inte helt övertygad än? Läs då på lite mer, kanske kan vår artikel 7 fördelar med att implementera en integrationsplattform få dig att verkligen förstå hur mycket lösningen kan göra för ditt företag!

När du väl väl är inne på att en integrationsplattform är precis vad ni behöver är det bara att fylla i formuläret (eller varför inte skriva till Oskar på Linkedin?) så sätter vi igång! Vi kommer prata om de system och applikationer ni har idag, ert framtida behov av ytterligare system och vad för typ av data det är som ska integreras samt om det finns restriktioner kring den. Självklart kommer vi även prata säkerhet och hur vårt framtida supportavtal ska se ut – för vi är ju med er även efter att integrationsplattformen är implementerad.  

Block Quote
Tillbaka