Kontakta oss!

Systemintegration – vad finns det för olika alternativ?

När det kommer till systemintegration har vi under de senaste åren sett ett skifte från de mer traditionella punkt-till-punkt-integrationerna som hostas lokalt till händelsedrivna plattformar i molnet. Företag efterfrågar idag skalbarhet, flexibilitet, högre säkerhet och möjligheten att kunna observera vad som sker (eller inte sker).  

Trots att de flesta företag förstår värdet med systemintegration är det många som inte har en strategi för det. Du kan läsa mer om riskerna med att inte ha en integrationsstrategi här. Men låt oss nu fokusera på vad det finns för alternativ när det kommer till systemintegrationer!

Punkt-till-punkt-integration

En punkt-till-punkt-integration kopplar samman två system och används ofta av verksamheter med något enklare integrationsbehov. Integrationen har två ändar (dvs punkterna) och data transporteras mellan de båda systemen. Ett system kan därför ha flera integrationer kopplade till sig. Med flertalet system som alla har flera integrationer blir följden något som brukar kallas spaghettiarkitektur, något som syftar på att alla integrationer blir som en stor spaghettiskål. Det är svårt att skilja integrationerna åt men samtidigt har alla tydliga kopplingar och beroenden till specifika system.

Hostade på lokala servrar

När det kommer till hostingen ligger i princip alltid punkt-till-punkt-integrationer på en lokal server, något som begränsar kapaciteten. På Meta Bytes har vi hjälpt flera företag med just det här. De sitter med ett lokalt hostat gammalt legacy-system men ingen har riktig koll på varken vad, när eller hur saker sker. Datatransfern görs ofta i omgångar och när systemet var nytt och datamängden låg fungerade det bra. Men fem-tio år senare har volymen ökat och datatransaktionerna tar nu så lång tid att de har en negativ inverkan på det dagliga arbetet. Till slut kraschar allt.  

Då det för punkt-till-punkt-integrationer sällan finns någon form av övervakning av dataflödena innebär detta att om ett fel uppstår kan ni inte se det, ni kommer märka det.

För- och nackdelar med punkt-till-punkt-integrationer

Punkt-till-punkt-integrationer är mindre bra om ni behöver integrera flera olika system, men fungerar utmärkt om ni har ett färre antal. Det är även ett bra alternativ om ni:

 • Behöver en integration snabbt och enkelt
 • Har ett väldigt specifikt användningsområde (exempelvis om betalningsinformation ska gå från en webbsida till en betalningssida)
 • Har begränsade resurser

Nackdelar med punkt-till-punkt-integrationer har ofta med skalbarheten att göra. Om ni i framtiden planerar att utöka antalet system, integrationer eller funktionaliteter är det en bra idé att överväga andra alternativ.  

Tänk på följande om ni överväger punkt-till-punkt-integrationer:

 • Samtliga integrationer måste underhållas var och en för sig vilket kan ta mycket tid i anspråk
 • Behöver ni integrera ett av era system med ett nytt krävs det att ni skapar en helt ny koppling mellan dessa
 • Det kan bli svårt att övervaka, felsöka och diagnosticera integrationsproblem
 • Ni kan inte återanvända integrationer eftersom alla är framtagna för att passa just “sina” två system

Har ni en stor mängd system i verksamheten som behöver varandras data finns det betydligt bättre alternativ för er när det kommer till systemintegration.  

Integrationsplattform

En integrationsplattform är en molnbaserad tjänst som fungerar som ett nav för alla integrationer i verksamheten. Istället för separata integrationer finns allt samlat på samma ställe.  

Man kan se integrationsplattformen som ett slags kontrollcenter som genom koordinering och samordning hjälper olika system och applikationer att på ett organiserat sätt skicka data mellan varandra. Dessutom kan den översätta systemens olika språk och anpassa deras data så att mottagande system kan förstå och använda informationen.

Med en integrationsplattform får ni tillgång till hela ert ekosystem av program och applikationer och kan välja att automatisera hela eller delar av era processer. Allting är händelsedrivet, vilket betyder att plattformen lyssnar in olika typer av händelser (exempelvis att en order läggs) och direkt initierar ett helt händelseförlopp med konkreta handlingar i relevanta system som “prenumererar” på den specifika händelsen. Det är alltså bara för er att koppla på vilka system som ska reagera på de olika händelserna.

Integrationerna ligger därmed inte direkt kopplade mot systemen vilket gör det betydligt enklare för er att byta ut befintliga system eller göra större uppgraderingar som annars hade kunnat påverka kopplingarna. Ni kan alltså ständigt förbättra och utöka ert ekosystem utan att det påverkar er verksamhet. En integrationsplattform är helt enkelt ett sätt att framtidssäkra verksamheten.

En molnbaserad plattform

Till skillnad mot de lokalt hostade punkt-till-punkt-integrationerna ligger integrationsplattformen i molnet. Det betyder att kapaciteten är oändlig och som verksamhet behöver ni aldrig oroa er över att datavolymen blir för hög. Resurserna skalas efter era behov och ni betalar bara för det ni använder.

Mellan systemen strömmar det kontinuerligt data och ni kan ha total kontroll över flödena genom övervakning direkt i molnet. Ni märker därmed eventuella fel innan de hinner påverka den operativa verksamheten. Tack vare molnet finns det även möjlighet att skapa olika typer av dashboards och ta ut rapporter.    

För- och nackdelar med en integrationsplattform

En integrationsplattform passar er med relativt komplexa integrationskrav och har flertalet fördelar:

 • Det är ett skalbart och flexibelt alternativ som gör att ni enkelt kan byta ut, lägga till och ändra saker – helt utan att systemen påverkas
 • Ni får en överblick över era integrationer och kan i molnet se vad som sker i realtid

Nackdelar med en integrationsplattform kan vara:

 • Kostnaden då det ofta kan bli en relativt stor investering
 • Att ni låser er till en viss leverantör om ni väljer en iPaaS (läs mer om Integration Platform-as-a-Service)
 • Tidsaspekten då det ofta tar tid att utveckla och implementera

Andra typer av systemintegrationer

EDI-flöden

EDI står för Electronic Data Exchange och används av en del företag för att kunna överföra olika typer av dokument till eller från leverantörer och kunder. Det handlar alltså om att koppla ihop ett internt system med ett externt genom att sätta upp elektroniska förbindelser. Dessa är baserade på en standardiserad och strukturerad approach för att underlätta kommunikationen mellan olika system.

Företagsservicebussar (ESB)

En företagsservicebuss fungerar lite som en integrationsplattform men är mer fokuserad på att tillhandahålla en kommunikationsryggrad för integration av olika applikationer och tjänster, medan en integrationsplattform har en bredare omfattning. Den hanterar inte bara kommunikation utan också olika aspekter av integration, inklusive datamappning, processorkestrering och automatisering av arbetsflöden. Integrationsplattformar erbjuder ofta en mer omfattande uppsättning verktyg för att bygga, hantera och övervaka integrationer.

Det finns flera olika sätt att genomföra en systemintegration på men fler och fler företag har börjat intressera sig för händelsedrivna plattformar för att enkelt kunna skala, övervaka och få flexibilitet.

Vi har hjälpt flera bolag att ta fram integrationsplattformar och har även ett antal pågående projekt. Hör av dig till oss om det är något ni vill veta mer om eller läs mer här.

Block Quote
Tillbaka