Kontakta oss!

iPaaS vs skräddarsydd integrationsplattform

Är ni inne på att integrera era system går det att använda sig av integrationsplattform som skapar en flexibel systemmiljö där ni kan integrera system och dataflöden i verksamheten. Det är en skalbar och säker lösning som gör det enklare att få kontroll över de befintliga integrationerna. Dessutom är det enkelt att byta ut befintliga system eller börja använda helt nya vilket gör att ni kan framtidssäkra er digitala tillväxt.  

Har ni väl bestämt er för en integrationsplattform står ni inför valet om ni ska köpa in en färdig lösning (iPaaS) eller utveckla en som är helt skräddarsydd efter era behov.  

iPaaS – Integration Platform-as-a-Service

En iPaaS är en integrationsplattformstjänst företag kan prenumerera på. Allting i den är redan byggt, såsom API:er och middleware-komponenter och den har fördefinierade integrationsmöjligheter. Det finns flera olika iPaaS-leverantörer och det är viktigt att undersöka alternativen som finns så att ni väljer den lösning som passar er verksamhet bäst.

Ni kan sedan registrera er direkt på leverantörens hemsida och ofta erbjuder de en demo eller fri tillgång till tjänsten under en begränsad period. Efter det är det dags att konfigurera plattformen efter era integrationskrav, koppla ihop system och upprätta integrationsflöden med mera. Detta gör ni i tjänstens gränssnitt där ni även kan definiera händelser och triggers. Efter testning och validering är det sedan dags att “deploya” – driftsätta – integrationsplattformen.

Skräddarsydd integrationsplattform

Att jämföra iPaaS med en integrationsplattform där ni som beställande företag är med och tar fram lösningen är nästan i princip som att jämföra skräddarsydd mjukvara med en off-the-shelf-lösning, något som vi gör i den här artikeln. En egen lösning är framtagen helt efter era behov och krav vilket gör att ni inte behöver tumma på något – the sky is the limit. Flexibilitet är nyckelordet och lösningen går att skala till oändlighet.  

När integrationsplattformen implementeras är det inte mycket för er som beställare att tänka på. Allt är redan framtaget utifrån era premisser och ni behöver inte tänka på setup och konfiguration av plattformen.  

iPaaS vs skräddarsydd integrationsplattform

Låt oss gå igenom några tydliga skillnader när det kommer till en iPaaS och en skräddarsydd integrationsplattform.

Flexibilitet

En iPaaS har fördefinierade integrationsmöjligheter och ni kan därför inte få till alla flöden exakt som ni vill. Dessutom är vissa iPaaS-lösningar baserade på leverantörens egna system vilket gör att ni kan bli låsta till dem. Alternativt att ni vid användning av andra system får en icke-optimerad lösning.  

Idag har många företag en blandning av färdiga och skräddarsydda system vilket gör att en egen integrationsplattform kan vara nödvändigt att ha för få till optimerade dataflöden.  

Tidsåtgång

En skräddarsydd integrationsplattform tar oftast längre tid från det att beslutet är taget tills dess att ni har den implementerad. Den ska byggas från scratch och vi kan lova att det kommer uppstå en hel del diskussioner, både internt och med er mjukvarupartner.  

Att implementera en iPaaS går oftast snabbare då lösningen redan är framtagen. Tänk dock på att många företag lägger ner väldigt mycket tid på att läsa på om och utvärdera olika alternativ, något som i längden kan bli en tidskrävande process.  

Kostnad

Den initiala kostnaden för en skräddarsydd integrationsplattform är normalt sett högre då ni som beställare betalar för hela lösningen, inklusive utvecklingstimmar. Prenumererar ni på en iPaaS kommer ni istället betala per månad eller år vilket kan resultera i en lika hög kostnad, men utspridd under en längre tid. Läs mer om skillnaderna när det kommer till pris mellan en iPaaS och en skräddarsydd integrationsplattform.

Säkerhet och ägande

Tillsammans med flexibiliteten är detta den övervägande anledningen till att företag idag väljer att, tillsammans med en mjukvarupartner, bygga en egen integrationsplattform. Säkerheten kan anpassas helt efter era, eller era kunders, krav och ni äger själva lösningen. Ni har med andra ord full kontroll över er integrationsplattform. Har ni en iPaaS är det leverantören som äger plattformen och det är de som ansvarar för och bestämmer säkerhetsåtgärderna.

Om det är en iPaaS eller en skräddarsydd integrationsplattform som passar ert företag bäst är något era processer och integrationsbehov får avgöra. I vissa fall – ofta för något mindre verksamheter – är det tillräckligt med en iPaaS, medan det för större bolag lönar sig att ta fram en egen lösning.  

Inte helt övertygad om att en integrationsplattform är något för din verksamhet? Läs då artikeln 7 fördelar med att implementera en integrationsplattform så kan vi lova att du kommer se poängen med ha en!

Block Quote
Tillbaka