Kontakta oss!

Vad är riskerna med att inte ha en integrationsstrategi?

Stora verksamheter med många olika system behöver en tydlig integrationsstrategi för att kunna hantera data, ta bättre beslut och rent generellt fungera på ett effektivt sätt. Dessvärre är det inte alltid det prioriteras. Men efter att du läst detta kan vi nästan lova att du direkt kommer ta frågan om en integrationsstrategi vidare i verksamheten du jobbar. För att ha en ineffektiv, otydlig eller helt enkelt en icke-existerade integrationsstrategi kan leda till en hel del konsekvenser för verksamheten.

Möjliga konsekvenser av en otillräcklig integrationsstrategi

Information går förlorad

Verksamhetens olika avdelningar och system riskerar att vara isolerade från varandra vilket leder till att information är uppdelad och det är svårt att få en helhetsbild av all data som finns. När de olika delarna inte kan kommunicera effektivt kan dessutom information gå förlorad och ni går miste om viktiga insikter som behövs för att ta strategiska beslut.  

Ökat manuellt arbete

Utan en effektiv integrationsstrategi behöver ni manuellt föra över data mellan era system, vilket leder till felaktiga data, långsammare processer och minskad operationell effektivitet.

I och med den ökade arbetsbördan, och att ni måste hålla igång flera separata system, ökar också kostnaderna. Samtidigt ökar risken för att fel uppstår på grund av bristfällig integration vilket leder till ökade kostnader när felen måste korrigeras.  

Innovationen hämmas

Bristen på en välutformad integrationsstrategi kan också hämma innovationen i ditt företag eftersom det blir svårt att implementera nya teknologier eller processer som är beroende av data från olika källor och system. Som företag riskerar ni då att hamna efter de konkurrenter som lyckas dra nytta av sina integrerade system och därmed kan satsa på innovation på ett helt annat sätt.

Kundernas förtroende minskar

Om ni inte har den information ni behöver i er verksamhet, kommer era kunder inte heller ha tillgång till den.  De förväntar sig att kunna få relevant information när de behöver den, och utan system som kommunicerar med varandra lär de snabbt bli frustrerade och tappa förtroendet för er.

IT-komplexiteten ökar

Vid avsaknad av en integrationsstrategi kan alla system och applikationer implementeras på olika sätt, utan en tydlig plan eller koordinering. Detta skapar en komplex IT-miljö som är svår att få en överblick över och där komplexiteten bara ökar med tiden. Dessutom behöver det läggas mer tid och resurser på underhåll.  

Sämre möjligheter för analys och rapportering

Om systemen inte är sömlöst integrerade kommer det bli svårt för er att analysera data och fatta strategiska beslut baserat på den, kanske till och med omöjligt. Ni riskerar även att gå miste om möjligheten att identifiera trender, göra korrekta prognoser och ta datadrivna beslut för att optimera verksamheten.

Ökat beroende av anpassningar

Genom att på ett ad-hoc sätt implementera nya system och applikationer kommer ni vara beroende av anpassningar för att systemen ska kunna kommunicera med varandra. Detta gör inte bara er IT-miljö mer komplex utan gör också så att det med tiden blir svårare att skala verksamheten.

Säkerhetsrisker

En otydlig integrationsstrategi kan leda till ökade säkerhetsrisker, eftersom det ofta inte finns en tydlig och konsekvent metod för att kontrollera säkerheten. Olika mjukvarusystem kan till exempel göra det svårt att kontrollera åtkomsten vilket riskerar att känslig information läcker ut. Det kan även vara svårt att skydda er data när den manuellt måste flyttas, vilket ökar risken för fel och obehörig åtkomst. När det kommer till incidentrapportering, till exempel en dataläcka, blir det svårare att samla nödvändig information och agera snabbt om systemen inte är ordentligt integrerade.

Vänta inte med att fram er integrationsstrategi

En integrationsstrategi är avgörande för er verksamhets effektivitet och bidrar till att undvika ovan nämnda problem. Att ta fram en strategi lönar sig dessutom snabbt då ni snabbt kommer se ökad innovation, förbättrad effektivitet och fortsatt (eller till och med större) framgång för verksamheten. Att införa en integrationsplattform som koordinerar system, applikationer och databaser kan vara en central del av detta. Läs mer om fördelarna med en integrationsplattform och se om ditt företag uppvisar tecken på att ni behöver en.

Har ni ingen integrationsstrategi?

Ingen fara, bara att höra av sig så löser Oskar det.
Boka möte direkt!
Block Quote
Tillbaka