Kontakta oss!

6 tecken på att din verksamhet behöver en integrationsplattform

Många företag har idag brister när det kommer till datadelning och kommunikation mellan sina olika applikationer och system. Data kanske inte automatiskt flyttas över som den ska och ni måste då manuellt föra över den i de nödvändiga systemen. Ett sätt att lösa den här typen av problem är genom att implementera en integrationsplattform.

Men hur kan du vara säker på att en integrationsplattform verkligen kommer att revolutionera verksamheten? Vi ger dig här sex tecken på att ditt företag behöver en:

1. Dataisolering och spridd information

Upplever du och dina kollegor att ni har isolerade datasilos där information är svår att nå eller uppdatera i realtid? Då kan en integrationsplattform hjälpa till att eliminera dessa hinder och skapa en enhetlig datamiljö som möjliggör smidigare och snabbare tillgång till relevant data.

2. Manuella dubbelarbeten och tidskrävande processer

Om ni spenderar mycket tid på manuella uppgifter, som att mata in kundinformation i flertalet system, är det ett tecken på bristande automatisering av processer. En integrationsplattform kan optimera och accelerera dessa arbetsflöden, vilket leder till ökad effektivitet och mindre manuellt arbete.

3. Ökad komplexitet vid tillägg av nya system

När varje nytt systemtillägg leder till ökad komplexitet och svårigheter att integrera med befintliga system, bidrar en integrationsplattform till att förenkla och effektivisera processen. Tack vare den kan nya system smidigt integreras in i ert digitala ekosystem utan några som helst komplikationer.

4. Processer som slutar fungera

Har ni vant er vid att dataöverföringen bara tar längre och längre tid för varje vecka? Kanske har det blivit vardagsmat att ordrar helt kör fast i orderhanteringsflödet? Processer likt denna som inte längre fungerar kan ta tid att upptäcka – och ofta märker ni det inte förrän kunden vars order har fastnat undrar om den där leveransen... Och ja, du gissade rätt – en integrationsplattform kan tack vare realtidsövervakning direkt upptäcka om något går fel i dataöverföringen.  

5. Bristande beslutsfattning på grund av ofullständig data

Ser ni ofta att inkonsekvent eller föråldrad data påverkar beslutsfattandet i verksamheten, kan en integrationsplattform samla in data från företagets alla processer och skapa en enhetlig vy över den. Detta leder till välgrundade beslut tack vare aktuell och konsekvent information.  

6. Ökade kostnader för underhåll och support

En integrationsplattform kan minska de kostnader som är kopplade till IT-underhåll och support. Genom att hantera den nuvarande komplexiteten i system och integrationer blir underhållsprocessen mer effektiv – både sett till tid och kostnad.  

Att våga inse att ens verksamhet kan ha brister kopplade till datadelning och kommunikation mellan systemen är ett första steg mot en ny, bättre integrationsstrategi. Ser ni i ditt företag några av tecknen ovan är det en bra idé att titta närmare på en integrationsplattform och hur den kan vara avgörande för att öka effektiviteten, minska kostnader och skapa en smidigare och mer sammanhängande IT-struktur.  

Läs mer om integrationsplattformar här och om vilka fördelar det finns med att ha en.

Block Quote
Tillbaka