Kontakta oss!

Digitalisering av avancerad utrustning

Jobbar du på ett marknadsledande bolag som tillverkar och levererar avancerad industriutrustning har era kunder garanterat höga krav på er. Era maskiner utgör kärnan i deras verksamhet och är kritiska för att de ska lyckas som bolag. De förväntar sig därför högsta kvalitet på det ni levererar till dem, men ställer också höga krav på er som leverantör. Krav som ni enklast uppnår genom att digitalisera er och er utrustning.

Uppkopplade maskiner

En del av digitaliseringen för tillverkande bolag handlar om att få den utrustning ni tillverkar att bli uppkopplad, en teknik som på ett effektivt sätt gör datautbyte och datainsamling möjligt. Används maskinerna för tillverkning kan det bidra till förändrade produktionsprocesser som bland annat resulterar i kortare ledtider och mer kundanpassad tillverkning. Uppkopplade maskiner som används i andra syften kan erbjuda företag möjligheten att utöka sitt säljutbud och, med hjälp av realtidsdata och insikter, öka anpassningen samt effektivisera processer. Att tillverka uppkopplade maskiner innebär också att ert erbjudande till era kunder blir detsamma, oavsett var de befinner sig geografiskt, eftersom maskinerna kommunicerar ändå.

Breddat erbjudande för eftermarknad

Som tillverkare av de uppkopplade maskinerna kan ni erbjuda ett bredare och bättre eftermarknadserbjudande. Ni blir mer proaktiva mot era kunder i ert underhållsarbete då den data som finns tillgängliga hjälper er att förutse om service behövs. Dessutom kan utrustningen själv kalla på en servicetekniker vilket gör att kunden slipper rapportera in när felet uppstår. (Är ni tillräckligt snabba kanske ni till och med hinner åtgärda felet innan någon märkt av det!)

Bidrar till en bättre kundupplevelse

Att digitalisera maskinerna ni levererar är alltså inte bara något ni själva drar nytta av. Även era kunder kommer kunna använda insamlade data till att få relevanta insikter, vare sig det handlar om förbrukning, att skicka ut kampanjer eller att optimera sin prissättning eller tillverkningsprocess. Det skapar därmed värde på flera sätt. Er serviceorganisation blir bättre, vilket förbättrar kundens upplevelse, samtidigt som kundens egen verksamhet blir mer datadriven vilket kommer öka produktiviteten.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan digitalisera komplex utrustning?

Kundcase

Kontakta oss