Kontakta oss!

Tillverkning

Som tillverkande företag har era kunder höga förväntningar, både på inköpsprocessen och produkten, samtidigt som de förväntar sig att ni är proaktiva i ert tjänsteerbjudande. Oavsett vilken del av verksamheten det handlar om finns det stora möjligheter för digitalisering – det handlar bara om att få rätt stöd på rätt plats. Med rätt typ av digitala lösningar kan ni öka både er effektivitet och produktivitet, skapa en bättre helhetsupplevelse för era kunder och säkra en stark marknadsposition.

Vad vi kan hjälpa till med

Effektivisering av processer

Många stora tillverkningsföretag har fastnat i flertalet processer som med tiden bara blir svårare att hantera – något som går att undvika. Vi hjälper er att få till rätt digitalt stöd på rätt ställe, öka effektiviteten och förbättra era kunders upplevelser. Läs mer.

Integrationsplattform

Med många processer igång har ni också flertalet system som är viktiga för verksamheten. Tack vare en centraliserad plattform i molnet samlar ni alla era integrationer och ni kan enkelt förbättra och utöka ert befintliga ekosystem utan att enskilda system påverkas. Läs mer.

Digitalisering av avancerad utrustning

Genom att digitalisera er verksamhet och den utrustning ni levererar till kund kan ni uppnå stora konkurrensfördelar. Ni möjliggör för datatransfer och datainsamling och kan tack vare realtidsdata öka anpassningen samt bredda ert eftermarknadserbjudande. Läs mer.

Kundcase

Skalbar app för effektivisering av arbetsuppgifter
Diab effektiviserade sin orderhantering med Bäck AI

Artiklar

Framtiden för AI inom tillverkningsindustrin
Brottas du och dina kollegor med en orderhantering som inte fungerar?

Från order till leverans och eftermarknad

Som ett stort tillverkningsföretag kan ni öka er produktivitet och effektivitet med innovativa digitala lösningar i varje del av verksamheten. Genom att göra detta kan ni uppnå konkurrensfördelar, förbättra era kunders upplevelse och säkra en stark marknadsposition.

Säljprocessen påbörjas

Produktionsplanering

Optimera er resursanvändning och håll ledtiderna nere med ett produktionsplaneringssystem. Ni kommer få en bättre förståelse för vad som påverkar produktiviteten samt att det hjälper er att spåra och hantera produktionsflödet i realtid.

Försäljning och orderingång

Underlätta för era kunder och få bättre koll på era produkters data och livscykel genom att ta fram skräddar-sydda lösningar i form av PIM- eller PLM-system, en produktkonfigurator, kundportal, webshop eller B2B-orderläggningsplattform.

Inköp och lagerhantering

Med ett automatiserat lagersystem kan ni anpassa plockning och optimera lagerytan. Ni kan även implementera IoT-enheter för övervakning och optimering och integrera med ert VMS-system för bättre spårbarhet.

Tillverkning

Revolutionera er produktion med Industri 4.0-teknik som automatisering och maskininlärning. Smarta fabriker som använder sig av IoT och sensorer samlar in och analyserar data i realtid vilket optimerar processerna och minskar driftstopp i er verksamhet.

Kvalitetskontroll

Med hjälp av automatiserade kvalitetskontrollsystem, med stöd för testning, COC och dokumentation, kan ni säkerställa produktkvaliteten och spåra prestandan. Datan som samlas in kan med fördel användas för att identifiera förbättringsområden.

Logistik och distribution

Anpassa rutter och leveransplanering, spåra försändelser och lagersaldo och övervaka leveranser. Och varför inte optimera lagerhanteringen genom att  förutse framtida behov när ni ändå är igång?

Underhåll och support (eftermarknad)

Med IoT-enheter kan ni förutse och förebygga driftstopp och fel och därmed utföra underhåll innan något inträffar. Ni kan också anpassa era digitala kanaler så att ni snabbare och effektivare än någon annan kan erbjuda support och service.

Försäljning och orderingång

Underlätta för era kunder med hjälp av digitala verktyg som förbättrar köpupplevelsen, exempelvis en produktkonfigurator eller en kundportal där de själva kan följa sin order. Integrera dessa mot ert befintliga CRM-system för att ha all information på samma ställe.

Produktionsplanering

Genom att digitalisera er produktionsplanering kan ni enklare hålla koll på vad som påverkar er produktion och ni får en bättre översikt över alla moment och ledtider. Det ger er dessutom möjlighet att spåra var och när i processen eventuella fel inträffar.

Inköp och lagerhantering

Ta reda på från vilken leverantör, exakt tid och i vilket parti felaktiga varor levererades och säkerställ felleveranser redan innan produktionen påbörjas. Genom den här typen av kvalitetssäkring slipper ni förseningar i er produktion och även i leverans till kund.

Tillverkning

Ta er verksamhet till ännu högre höjder genom att ta beslut baserat på den data era uppkopplade maskiner ger er. Koppla även ihop övervakningen centralt för att verkligen optimera era processer och minska driftstopp i verksamheten.

Kvalitetskontroll

Med hjälp av automatiserade kvalitetskontrollsystem, med stöd för testning, COC och dokumentation, kan ni säkerställa produktkvaliteten och spåra prestandan. Ni kan även automatisera processen för att generera dokumentation och på så sätt minska felmarginalen.

Logistik och distribution

Anpassa rutter och leveransplanering, spåra försändelser och lagersaldo och övervaka leveranser. Med hjälp av en kundportal kan ni dessutom kommunicera direkt med era kunder om deras beställningar.

Eftermarknad

Effektivisera organisationen och ge kunderna ett mervärde genom att digitalisera ert eftermarknadserbjudande. En kundportal ger dem möjlighet att själva se information och status om de maskiner ni levererat, oavsett var de befinner sig.