Kontakta oss!

Brottas du och dina kollegor med en orderhantering som inte fungerar?

Inom tillverkningsindustrin är en effektiv orderhantering a och o. Vår erfarenhet är dock att många tillverkningsföretag brottas med en orderprocess som inte fungerar, vilket i sin tur påverkar viktiga nyckeltal kopplade till exempelvis lönsamhet, försäljning och kundnöjdhet.

Kanske upplever du och dina kollegor att:

  • Ni lägger mycket tid på monotona arbetsuppgifter som inte skapar värde
  • Delar av orderhanteringen stannar upp när nyckelpersoner är sjuka eller bortresta
  • Det finns en betydande risk för fel i orderprocessen som påverkar produktionen
  • Ni lägger mycket tid på att rätta fel
  • Ordrar blir liggande och inte hanteras i tid
  • Information ser olika ut beroende på var ni tittar

Känner ni igen er? I så fall finns det anledning att se över er orderhantering.

Du kan läsa mer om orderhantering i våra andra inlägg, 4 steg för att effektivisera er orderhantering och 7 tips vid val av nytt ordersystem.

Risker med en orderhantering som inte fungerar

Visst, det kräver en viss insats att ta tag i en process som inte fungerar och det medför också en hel del risker. Tänk om vi lägger ner en massa pengar och tid på något som i slutändan inte alls blir bättre? Även om det kan kännas relativt tryggt och säkert att köra på enligt status quo så finns det en hel del risker kopplade till att inte ta tag i en orderhantering som inte fungerar:

Risk att inte hinna med alla ordrar

Om ni får in väldigt många ordrar under en kort period, eller om nyckelpersoner i orderprocessen är borta, finns det en risk att ni inte hinner hantera alla ordrar som kommer in tillräckligt snabbt. Det kan i förlängningen leda till förlorade affärer och lägre omsättning.

Risk för misstag och fel i tillverkningen

Om ni har en stor manuell handpåläggning är risken stor att den mänskliga faktorn gör sig påmind då och då. Misstag i orderläggningen kan få stora konsekvenser både för er och era kunder. Ett misstag som inte hittas i tid kan orsaka fel i tillverkningen. Det kan i värsta fall leda till att kunden inte kan leverera till sin beställare i tid och därmed förlorar affärer. Oavsett vilka konsekvenser ett fel i tillverkningen får så riskerar ni att förlora kunder.

Felaktiga beslut på grund av bristfällig data

Försäljningsdata kopplat till inkommande ordrar används ofta för att följa upp verksamhetens resultat och göra prognoser för kommande perioder. Med manuell hantering i orderprocessen är risken stor att er data inte är uppdaterad i realtid.

Om ni har data på flera olika ställen ser ni kanske olika siffror beroende på var ni tittar, och det kan vara krångligt och tidskrävande att ta fram tillförlitliga rapporter. Felaktig data och felaktiga rapporter kan leda till felaktiga beslut som kan få stora konsekvenser inom organisationen.

Så kan ni effektivisera er orderhantering

Att effektivisera en orderhantering som till stor del hanterats manuellt handlar mycket om att automatisera arbetsuppgifter så att de hanteras av ett system istället för en människa. En automatiserad process som tillämpar AI minimerar många av de risker som har nämnts ovan och ger en mer pålitlig orderprocess.

En automatiserad orderhantering kan hantera ordrar dygnet runt, även på helgdagar, och klarar tillfälliga arbetstoppar utan problem. Tack vare AI och maskininlärning blir systemet dessutom smartare med tiden, vilket innebär att risken för fel minskar och att tiden ni behöver lägga på att manuellt korrigera fel minskar i samma takt.

Så hur kan ni komma igång med automatisering? Vi rekommenderar att ni utgår från era befintliga system: Vilka lösningar kan ni lägga till för att få dem att fungera ännu bättre?

Block Quote
Tillbaka