Kontakta oss!

Vad kostar systemintegration?

Att svara på vad systemintegration kostar är inte helt enkelt. Att integrera system är en typ av mjukvaruutveckling och vi har tidigare tagit upp varför det är svårt att göra en uppskattning på kostnaden.  

Först och främst beror kostnaden på vad för typ av systemintegration ni som företag väljer. Det är stor skillnad på att endast integrera två system med en punkt-till-punkt-integration eller att utveckla och implementera en hel integrationsplattform. Men även det förstnämnda kan vara allt ifrån ett mindre jobb som kostar 150 000 kr, till ett komplicerat integrationsprojekt för många hundra tusen. Priset beror på olika faktorer såsom systemets uppbyggnad, leverantören och dataformat.

När vi pratar integrationsplattform finns det två huvudsakliga alternativ: iPaaS (Integration-platform-as-a-Service), en relativt färdig produkt i molnet som gör det möjligt för verksamheter att utveckla och hantera integrationsflöden, eller en skräddarsydd integrationsplattform, framtagen för just din verksamhets behov.

Trots att en iPaaS är en färdig produkt förekommer det stora variationer i pris, främst beroende på vad för leverantör ni väljer och vad de erbjuder.  

Integration Platform-as-a-Service (iPaaS)

Kostnaden för en iPaaS kan bero på flera olika faktorer:

Leverantören

Olika leverantörer tar olika mycket betalt för sina lösningar. Det kan bland annat ha att göra med hur deras licensieringsmodell ser ut där de kan ta betalt per månad eller per år.  

Antal användare, kopplade system och datavolym

Kostnaden kan variera beroende på hur många användare som ska ha tillgång till systemet, antalet system ni ska koppla på och den totala datavolym som ska hanteras.

Funktionalitet och skalbarhet

Även om en lösning går under namnet integrationsplattform kan funktionaliteten dem emellan variera kraftigt. Vissa har mer avancerade funktioner och även större skalbarhet vilket ofta driver upp priset.  

Underhåll och support

Kostnad för underhåll och support kan ingå i prenumerationen men kan också läggas separat.  

Kontraktslängd

Priset kan variera beroende på hur länge ni binder upp er för integrationsplattformen.

Är ni intresserade av en iPaaS finns det flertalet leverantörer med varierande prismodeller. Några stora är Mulesoft, Jitterbit och Workato. Vissa leverantörer har en rätt komplicerad prissättning då kostnaden baseras på användning vilket gör att det kan vara svårt att få en överblick. De anger därför en från-kostnad som i alla fall kan ge en indikation. Oftast betalar man per månad och de vanliga iPaaS-tjänsterna kostar minst runt 10 000 kr per månad och ofta betydligt mer.

Skräddarsydd integrationsplattform

När vi tar fram en integrationsplattform kan man säga att det går att dela in prissättningen i två delar, där en är relativt förutsägbar – och den andra något mindre.

Den förutsägbara delen är själva kärnan i integrationsplattformen. Den består av saker som kommunikationsteknologi, övervakning och deploymentflöde (att ta mjukvaran från testmiljö till produktionsmiljö) och behöver inte justeras så mycket beroende på kund. Även fast plattformen som helhet är anpassad efter varje företag, består den här delen i princip alltid av samma komponenter.

Den andra, något mindre förutsägbara, delen kommer in i bilden när allt ovan är byggt och har med era individuella system att göra. Här beror det alltså på vad för typ av system ni har i verksamheten idag som ska vara en del av era integrerade dataflöden. Den här delen är inget större problem om ni sitter på relativt uppdaterade system men har ni ett gammalt legacy-system innebär det betydligt mer arbete.  

Ett legacy-system syftar på ett föråldrat system som fortfarande används, trots att dess dagar är räknade. Systemet har varit en nyckel för verksamheten och även om det är tydligt att det har passerat sitt bäst-före-datum hänger det kvar. Det går inte att uppdatera, övervakning och säkerhet är i princip obefintligt och att integrera med andra system är något man helst inte ens vill tänka på. Något som alltså gör systemintegration betydligt svårare. Har ni ett föråldrat system kommer vi behöva lägga betydligt fler utvecklingstimmar på integrationsplattformen vilket kommer påverka priset.  

Vad kan påverka priset på en integrationsplattform?

Det finns fler saker än ett gammalt legacy-system som kan påverka priset på en integrationsplattform.  

Blandad miljö

Som ett resultat av fusioner och förvärv har många företag en blandad miljö när det kommer till system och teknologier. De har då system från flera olika leverantörer som är uppbyggda med olika teknologier, vilket betyder varierande gränssnitt och dataformat för integrationsplattformen att hantera.

Global verksamhet med olika system

I likhet med faktorn ovan har ofta globala företag olika system och lösningar i länderna de verkar i, ofta med samma syfte. Ofta lanseras även nya system i omgångar vilket betyder att alla länder inte börjar använda programmen samtidigt. Denna mångfald av system ger en mer komplex miljö med fler system som ska kommunicera med varandra.

Teknisk skuld

Att bygga speciallösningar för att få saker och ting att fungera som man vill är inget ovanligt och görs ofta för exempelvis legacy-system. Alltför många “quick-fixes” kan dock leda till svårigheter när det kommer till att få en översikt över systemen och den uppbyggda tekniska skulden kan göra integrationsarbetet svårare.  

Alla faktorer ovan bidrar till den tekniska komplexiteten när det kommer till att ta fram och implementera en integrationsplattform – och leder därmed till högre kostnad. Även faktorer som flexibilitet, antal affärspartners och leverantörer samt datamängd och trafikvolym kan påverka den slutgiltiga kostnaden.  

Vad kostar en skräddarsydd integrationsplattform?

Som vid all typ av mjukvaruutveckling är det svårt att sätta ett definitivt pris, så även på en integrationsplattform. Uppskattningsvis kan dock ett sådant initiativ landa på cirka en miljon kronor och uppåt. Som alltid är det ett arbete som delas upp under framtagningen av lösningen. Många av våra kunder väljer dessutom att dela upp arbetet med plattformen så att saker och ting byggs efter hand, istället för att göra allt på samma gång.

När integrationsplattformen är uppe och kör kan det sedan tillkomma en månadskostnad för att ha lösningen i molnet, detta beror på hur er nuvarande infrastruktur ser ut.  

Är du mer intresserad av fördelarna med en integrationsplattform kan du läsa mer om det här eller hör av dig till oss.

Block Quote
Tillbaka