Kontakta oss!

Därför är AI en “game changer” för er orderhantering

I takt med att leverantörskedjorna hos tillverkande bolag blir mer komplexa krävs en avancerad orderhantering för att kunna leverera rätt vara i rätt tid. Många tillverkningsbolag och dess underleverantörer arbetar enligt just-in-time, där tanken är att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs. Just-in-time är effektivt i teorin, men sattes under hård prövning under coronapandemin  då begränsad lagerhållning i kombination med skiftande efterfrågan skapade kraftiga förseningar i hela leverantörskedjan. I det läget är en smidig orderhantering a och o för att kunna hantera kundernas inkommande ordrar.  

Kundernas krav på köpupplevelsen ökar

Samtidigt som orderprocessen behöver hantera mer komplexa leverantörskedjor så ökar också kundernas krav på en smidig köpupplevelse. Kunden förväntar sig att få rätt vara, till rätt pris och i rätt tid. Det ska vara smidigt och friktionsfritt att lägga en order och det ska vara lätt att komma i kontakt med tillverkaren. Läs mer om kundens köpupplevelse i artikeln Affärssystem för B2B-handel - vilken köpupplevelse får era kunder?

Verkligheten för många tillverkande bolag är att de drunknar i ordrar och har stora utmaningar att hantera orderflödet på ett bra sätt. Enligt enstudie av IBM rapporterade de medverkande företagen att deras främsta utmaningar i orderhanteringen var:

  • Att uppfylla ordern i tid
  • Att uppfylla ordern korrekt/utan fel  

Det är också vanligt att en order innehåller fel eller behöver ändras, därför är det viktigt att inkommande ordrar registreras snabbt så att även ändringarna kan hanteras så snabbt och smidigt som möjligt.

Effektivisera er orderhantering med AI

Ett sätt för företag att effektivisera och förbättra orderhanteringen är att använda artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. AI snabbar upp processen eftersom det går att få in en order snabbare i systemet jämfört med manuell hantering. AI är inte heller lika personberoende som manuella processer. Genom att använda AI undviker ni att orderhanteringen står och faller med att nyckelpersoner faktiskt är på plats. AI jobbar dessutom 24/7 med uppgifter som ärligt talat är rätt trista för era medarbetare. Istället för att sitta och mata in uppgifterna själva räcker det att era medarbetare övervakar processen. Därmed frigörs tid som kan läggas på mer värdeskapande uppgifter inom exempelvis försäljning eller kundtjänst.

AI och maskininlärning kan dessutom:

  • Analysera och digitalisera processer
  • Optimera lagernivåer genom att generera lagerstatus i realtid
  • Analysera data för att hitta mönster i orderprocessen, vilket ger nya och viktiga insikter
  • Hitta mönster och skapa modeller för att förkorta leveranstider och minska kostnader
  • Känna av och förutsäga begränsningar, störningar och förbättringsmöjligheter inom orderprocessen och uppfyllnadsprocessen

Enkelt uttryckt så kan AI och maskininlärning optimera orderhanteringen och göra den till en konkurrensfördel för er som tillverkande bolag.  

Människan övervakar AI – human-in-the-loop

Att använda AI och maskininlärning i orderprocessen innebär dock inte att människan kan eller bör kopplas bort helt och hållet från orderhanteringen. Människan ansvarar för att övervaka orderhanteringen och göra regelbundna kvalitetskontroller. Systemet blir mer och mer sofistikerat över tid och människan kan då lägga fokus på att hantera avvikelser och ta hand om kunderna, för att se till att kundens köpupplevelse blir så bra som möjligt. Läs mer om human-in-the-loop här.

Så kommer ni igång med AI för er orderhantering

Nu när ni är övertygade om att ni vill ta hjälp av AI för er orderhantering så är den naturliga följdfrågan - hur kommer ni igång? Vi delar med oss av våra bästa tips i följande artikel: 4 steg för att effektivisera er orderhantering. Ni kan också läsa mer om automatisering och även om de vanligaste svårigheterna när det kommer till automatisering.

Block Quote
Tillbaka