Kontakta oss!

Human-in-the-loop förbättrar AI

Human-in-the-loop är ett begrepp som används inom artificiell intelligens och betyder att människan är delaktig i processen. Enkelt uttryckt, människan tar del av det arbete som AI utför.  

Människan förbättrar AI

Trots att vi på Meta Bytes hyser starka känslor för allt som har med teknik att göra vet vi att tekniken, även artificiell intelligens, både kan göra fel och missförstå saker. Det finns faktiskt en hel del, både roliga och inte fullt så roliga, misstag som uppstått på grund av AI, googla så får ni se!  

Human-in-the-loop är viktigt då det möjliggör för det som varken människan eller datorn kan utföra på egen hand, de kompletterar varandra med sina olika kunskaper. När AI inte räcker till måste människan agera för att lösa problemet. En modell som inte bygger på tillräckligt med data gör att det finns ett större behov av att träna och testa den och människan behöver därför oftare korrigera fel. Men allt eftersom modellen blir mer tränad minskar behovet av det mänskliga ingripandet.  

Human-in-the-loop och Bäck AI

Vår produkt Bäck AI är lite av ett praktexempel på en AI-modell. I utvecklingsskedet tränades modellen med en herrans massa data för att den skulle kunna identifiera och klassificera den korrekt. I det stadiet var det våra utvecklare som ansvarade för träningen av modellen och fick lära den att kunna utläsa datum, postnummer, artikelnummer etc. I ett senare skede tar våra kunder över den rollen och går då in och kontrollerar vissa saker som inte AI klarar av. Ett exempel kan vara en order med ett artikelnummer som inte ser ut som de brukar vilket gör att Bäck inte kan identifiera det. En av de anställda går då in och kan enkelt utföra det AI-modellen inte lyckades med. Med tiden kommer modellen att förstå att det rör sig om artikelnummer även där - de anställda har lärt upp modellen.  

Det är just det här samspelet som human-in-the-loop handlar om, samspelet mellan den mänskliga och artificiella intelligensen.  

Block Quote
Tillbaka