Kontakta oss!

Affärssystem för B2B-handel – vilken köpupplevelse får era kunder?

För tillverkande bolag inom B2B är säljcykeln ofta relativt lång och ni lägger förmodligen en hel del tid och resurser på att få in era kunder. När ni väl har fått in kunderna, hur mycket jobbar ni med att optimera deras köpupplevelse?

Att förbättra relationer med både befintliga och nya kunder är avgörande för alla företags framgång, men det förbises ofta till förmån för att hitta nya möjligheter på marknaden. Vi ger er här några tips på hur ni kan förbättra era kunders upplevelse på ett enkelt sätt och skapa snabba och märkbara resultat.

Det kostar mindre att behålla befintliga kunder än att hitta nya

Många företag lägger stor vikt vid att få in nya kunder, men faktum är att det kostar mindre att behålla befintliga kunder än att hitta nya. Beroende på vilken bransch det handlar om kan det vara 5-25 gånger dyrare att hitta en ny kund jämfört med att behålla en befintlig kund. Eftersom det tog lång tid för er att skaffa era kunder blir det väldigt kostsamt om de sen försvinner vid nästa upphandling. Därför är det viktigt att ni ger era kunder en så bra köpupplevelse som möjligt. 

En fantastisk köpupplevelse börjar med era affärssystem

B2B-handeln utvecklas snabbt och i takt med att samhället blir alltmer digitaliserat så ökar kundernas krav på köpupplevelsen. En B2B-kund som lägger en order hos ett tillverkningsföretag förväntar sig att ordern är korrekt och att köpprocessen är både pålitlig och smidig. Det i sin tur ökar kraven på era affärssystem.

För att förbli konkurrenskraftiga och ge era kunder den köpupplevelse de förväntar sig behöver ni affärssystem som är:

Skalbara

För att kunna möta förändringar i den dagliga verksamheten, säsongsbetonad efterfrågan och oplanerade avbrott i tillverkningen.

Anpassningsbara

Vid strategiska förändringar behöver affärssystemet kunna anpassa sig till nya krav på försäljning, lager och processer för orderuppfyllelse. Om affärssystemet inte kan anpassas till förändringar får det en direkt påverkan på kundupplevelsen.

Transparenta

Möjligheten att generera en översiktlig vy för både er och kunden över kundens priser, ordrar, lagerstatus och leveranser ökar transparensen mellan er - något som era kunder kommer att uppskatta enormt.

Avancerade

B2B-företag behöver system som kan hantera olika affärsregler och skräddarsydda lösningar för vissa kunder - exempelvis unik prissättning per kund och prioritering av vissa ordrar eller kunder. B2B-företag har ofta många olika kanaler för både försäljning och orderuppfyllelse, och ett bra affärssystem måste klara att fånga upp händelser i flera olika system och samla dem på en och samma plats för vidare hantering.

Ni kan läsa mer om kundernas ökade krav på köpupplevelsen och hur AI kan bidra till en förbättrad process i artikeln Därför är AI en "game changer" för er orderhantering.

Utforska vad som är möjligt i era befintliga system

Om ert befintliga affärssystem inte har alla dessa funktioner, innebär det då att ni måste skrota era system och börja om på ny kula? Nej, inte nödvändigtvis. En avancerad orderhantering behöver inte kosta skjortan och en superinsats från IT-avdelningen är inte alltid nödvändig. Ofta finns det stora effektivitetsvinster att göra i era befintliga system - genom att utnyttja alla funktioner som redan finns (men kanske inte används) och att koppla på fler funktioner med integrationer.  

Är ni ändå är inne på att ni behöver ett nytt ordersystem? Läs mer i artikeln 7 tips vid val av nytt ordersystem.

Block Quote
Tillbaka