Kontakta oss!

6 vanliga automatiseringshinder och hur ni kan ta er förbi dem

Industri 4.0, även kallad den fjärde industriella revolutionen, skapar drastiska förändringar i så gott som alla branscher. Tillverkningsbranschen är inget undantag. Ni vet förmodligen att ni behöver automatisera och implementera ny teknik förr eller senare och troligen har ni redan gjort det när det kommer till er produktion. När det nu är dags att automatisera ytterligare är det lätt att stirra sig blind på alla hinder som ni kommer att möta längs vägen.

Vi vet, förändring är läskigt. Särskilt när det innebär att lämna över kontrollen till något så abstrakt som artificiell intelligens. Men vi vet också att de företag som vågar anamma den nya tekniken har störst chanser att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Låt oss gå igenom 6 vanliga hinder för automatisering och hur ni kan ta er förbi dem.

1. Hur får vi med oss viktiga beslutsfattare på automatiseringståget?

Det här är förmodligen det första hindret ni kommer att möta, och det är också ett av de viktigaste hindren att ta sig förbi. Utan att få grönt ljus från viktiga beslutsfattare i bolagets ledningsgrupp kommer ni inte vidare. För att sälja in till ledningsgruppen att ni bör satsa på digitalisering och automatisering kan ni exempelvis visa upp case studies från andra företag. Genom att visa hur andra, liknande bolag har lyckats spara pengar och öka produktiviteten tack vare automatisering målar ni upp en bild av vilka resultat som är möjliga - resultat som faktiskt gör skillnad på sista raden. Betona gärna att relativt små insatser snabbt kan ge hög Return on Investment (ROI). Genom att satsa på så kallade “quick wins” kan ni snabbt visa upp resultat och skapa en positiv inställning till automatisering hos era viktigaste beslutsfattare.

2. Hur kan vi automatisera utan att kompromissa med IT-säkerhet?

Ta upp IT-säkerhetsfrågan så tidigt som möjligt med potentiella systemleverantörer, detta för att säkerställa att deras system är kompatibla med era befintliga system. Det kan också vara nödvändigt att rekrytera ytterligare kompetens inom IT-säkerhet, alternativt kompetensutbilda befintliga medarbetare på IT-avdelningen i automatisering.

Det finns dessutom stor potential för automatisering inom just IT-säkerhet. Enligt en studie bland IT-säkerhetspersonal utförd av Juniper Research ansåg 70 % av de tillfrågade att automatisering var väldigt viktigt för företagets strategier kring IT-säkerhet. I samma studie svarade dock 63 % att det var svårt att implementera automatisering av IT-säkerhet i befintliga så kallade “legacy systems”.

3. Hur vet vi att vi automatiserar rätt processer?

När ni har fått grönt ljus att börja med automatisering är det dags att välja vilka processer som ska automatiseras. Om ni inte redan har dokumenterat era processer så börjar ni där, för att sedan identifiera era största pain points i processerna. Gå sedan vidare och identifiera de lågt hängande frukterna - vilka steg kan ni enkelt automatisera som också gör stor skillnad? Genom att prioritera insatser som har hög ROI får ni relativt snabbt konkreta resultat som kan visas upp internt. Genom att visa upp att automatisering fungerar och ger resultat så kan ni öka förståelsen för satsningarna hos såväl beslutsfattare som medarbetare.  

Vad kännetecknar en process som lämpar sig väl för automatisering? Titta efter processer som har följande:

  • En hög grad av manuell handpåläggning
  • Stora volymer som behöver hanteras
  • Tydliga affärsregler
  • En låg grad av undantag och fel
  • Relativt strukturerad data som matas in

Om processen passar in på många av punkterna ovan kan den med fördel automatiseras.

4. Hur övertygar vi våra medarbetare att deras jobb inte kommer att automatiseras bort?

Ordet automatisering kan vara laddat hos era medarbetare, särskilt hos dem som jobbar i de processer ni överväger att automatisera. Det kan finnas en oro för att er satsning på automatisering hotar deras jobb, därför är det viktigt att hantera detta känsliga ämne på rätt sätt. För att främja samarbete istället för motstånd bland era medarbetare är det viktigt att ha en öppen dialog med era medarbetare och hålla dem informerade. Diskutera hur automatisering kan förenkla deras jobb, så de kan lägga tid på andra, mer värdeskapande uppgifter. Betona att ni vill behålla dem som medarbetare och diskutera möjligheter som kan vara aktuella inom organisationen. Det kan också vara en bra idé att erbjuda internutbildningar för de som är intresserade.  

5. Hur ska vi utvärdera och mäta resultaten av en automatisering?

Att sätta mål kopplade till era satsningar på automatisering är viktigt för att ni ska kunna utvärdera insatsen. Men nöj er inte med det - gå ett steg längre och bestäm vilka nyckeltal ni ska koppla till målen. Bestäm sedan hur ofta dessa ska följas upp, och se till att faktiskt göra regelbundna uppföljningar. Välj insatser som är relativt enkla att mäta resultatet av, särskilt i början - för att kunna synliggöra resultaten internt och främja en positiv inställning tillautomatisering. Tänk på att det kan ta lite tid i början innan resultaten blir tydliga.

6. Hur säkrar vi den kompetens som behövs för automatisering?

Ökad effektivitet är en av alla fördelar med automatisering. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt behöver ni satsa på internutbildning av era medarbetare så att de lär sig hur de ska använda den nya tekniken och för att de ska bli mer bekväma med den.

Undersök vilka utbildningar er systemleverantör kan erbjuda. Se också till att välja en systemleverantör med bra kundtjänst som finns tillgänglig för frågor. Ni kan också utse några medarbetare till ambassadörer - som finns tillgängliga för andra i personalen som vill lära sig om automatisering. Ambassadörerna bör vara genuint intresserade av den nya tekniken och villiga att dela med sig av sin kunskap till andra.

Gör inte allt på samma gång

Ett sista medskick från oss är att inte försöka göra allt på en gång. Det är inte en bra idé att exempelvis byta ut ert ERP-system samtidigt som ni ser över era processer och dessutom försöker automatisera dem. Börja istället i en mindre skala. Välj 1-2 lågt hängande frukter som ni satsar på att färdigställa först. Resultatet av dessa småsatsningar kommer sen att skapa ringar på vattnet inom organisationen och ge er goda förutsättningar för ert fortsatta automatiseringsarbete. Kanske är ett bra första steg att göra en processkartläggning? Läs mer om det i våra artiklar Kartläggning av era affärsprocesser - vad är det bra för? och Kartläggning av era affärsprocesser - steg för steg.

Du kan även läsa mer om automatisering här.

Block Quote
Tillbaka