Kontakta oss!

Industri 4.0 – våga lita på tekniken

"Software is eating the world”.

Så uttryckte sig tech-investeraren Marc Andreessen redan 2011 i den ofta citerade artikeln “Why software is eating the world.” Den nya tekniken skapar drastiska förändringar i alla branscher, och tillverkningsbranschen är inget undantag. Är ert bolag redo för Industri 4.0?

Vad är Industri 4.0?

Industri 4.0, även kallad den fjärde industriella revolutionen, kan beskrivas som en sammanslagning av olika tekniker som tillsammans skapar nya möjligheter för bland annat digitalisering och automatisering. Inom tillverkningsbranschen handlar det om mer än bara automatiserad produktion – utvecklingen går mot att automatisera och digitalisera alla delar av ett bolag. För att kunna göra så stora effektivitetsvinster som möjligt och undvika flaskhalsar är det viktigt att digitalisering och automatisering genomsyrar hela bolaget. En viktig drivkraft för Industri 4.0 är artificiell intelligens (AI). AI innebär att mänskliga processer simuleras i maskiner, framförallt i datorer.

Måste vi ställa om till Industri 4.0?

Nu kanske ni tänker - “Är inte det här med den nya tekniken lite överskattat? Vår verksamhet går ju bra ändå utan att vi har digitaliserat och automatiserat särskilt mycket.”

Vi kontrar då med Amaras lag: “Vi tenderar att överskatta effekten av ny teknik på kort sikt, samtidigt som vi har en tendens att underskatta effekten av ny teknik på lång sikt”.  

Amaras lag myntades av den amerikanska forskaren Roy Amara på 70-talet och handlar om människans syn på framtiden. Ett vanligt antagande är att tekniken utvecklas linjärt och i samma takt över tid, men faktum är att utvecklingstakten ökar över tid, allt eftersom den nya tekniken mognar. De företag som lyckas utnyttja den nya tekniken för att bedriva sin verksamhet snabbare, bättre och billigare ökar sina chanser att hålla sig kvar i matchen.

Gör inte en Kodak!

Ett klassiskt exempel på ett bolag som inte vågade lita på den nya tekniken är Kodak. Det var inte brist på innovation som blev Kodaks fall - faktum är att Kodak var först med att utveckla digitalkameran, som de också tog patent på 1975. Bolaget valde dock att satsa på den analoga tekniken istället för att lägga mer resurser på innovation och utveckling av den digitala tekniken. Kodak ville inte acceptera digitaliseringen av fotomarknaden, och när de väl insåg att digitalkameran var här för att stanna så var det för sent. Kodak gick i konkurs 2012, efter det blev det inga fler “Kodak moments”.

Våga lita på tekniken – ni har mycket att vinna

Istället för att fråga er om ni ska våga lita på den nya tekniken, fråga er om ni vågar behålla status quo och därmed riskera att bli “uppätna”?

De företag som anammar den nya tekniken och vågar tänka nytt har mycket att vinna.

Några fördelar med att lita på den nya tekniken, med AI i spetsen:

  • behåll era främsta talanger
  • förbättra kundupplevelsen
  • minska risken för dyra fel
  • minska manuella och personberoende processer  

Läs mer om fördelarna med AI här och hur tekniken bland annat kan användas i er orderhantering.

Ni kan också läsa artikeln Kan vi verkligen lita på AI? där vi går igenom vad man kan göra för att öka tilliten till AI internt.

AI gör grovjobbet – människan övervakar

Human-in-the-loop är ett vanligt uttryck inom AI som innebär att en människa vägleder tekniken i takt med att inlärning sker. Människan står för kvalitetskontroll, så trots att tekniken gör merparten av jobbet är du ändå med i processen för att övervaka och kontrollera att allt går rätt till. Det innebär också stora tidsvinster – du får tid att exempelvis hantera lite mer besvärliga ärenden, eller ge bättre kundservice. AI kan dessutom jobba 24/7 och ta hand om ordrarna regelbundet och konsekvent. När tiden finns kan en människa sen gå in och stämma av det sista.

Så kommer ni igång med AI

Att komma igång med AI behöver inte innebära skyhöga investeringar i nya IT-system. Utgå istället från era befintliga system och fundera på hur de skulle kunna fungera ännu bättre med AI. Försök sedan hitta en AI-lösning som kan kopplas på era befintliga system – det finns många lösningar på marknaden och utvecklingen inom AI går snabbt.

Block Quote
Tillbaka