Kontakta oss!

Självklart har ni automatiserat er produktion – men hur står det till med orderhanteringen?

Som tillverkande bolag har ni förmodligen automatiserat er produktion så långt det går, så att den nu kräver minimal manuell hantering. Med dagens teknik vore det exempelvis helt otänkbart att låta en människa svetsa ihop plåtdelarna vid tillverkningen av en ny bil. Istället ser tekniken till att vi människor slipper tillverkningsmoment som är slitiga och kanske rentav farliga - så att vi kan fokusera på andra, mer kvalificerade delar av tillverkningsprocessen.

Men hur står det egentligen till med er orderprocess – hur pass automatiserad är den? Sitter ni och knappar in ordrar manuellt trots att AI kan göra jobbet åt er? Att knappa in 100 ordrar i ett ordersystem under en dag är mer slitsamt än man kan tro, och förmodligen rätt trist för era medarbetare.

Med dagens möjligheter att automatisera manuella, repetitiva arbetsuppgifter är det bättre att låta AI göra jobbet så era medarbetare kan få arbeta med mer kvalificerade uppgifter. När det gäller kundtjänst till exempel så är människan överlägsen AI vad gäller att bygga relationer med era kunder. En kundtjänst i toppklass leder i förlängningen till fler nöjda kunder och ökad försäljning, så varför inte ta hjälp av AI för att frigöra extra resurser till er kundtjänst?

Vilken grad av automatisering har er orderhantering?

Ett viktigt första steg för att förbättra er orderhantering är att utvärdera nuläget.

Vilket av följande scenarion stämmer bäst in på er?

Scenario 1

Ni får in ordrar automatiskt och ert ERP-system sköter det mesta automatiskt. Fakturor genereras och skickas ut automatiskt och allt flyter på. Kanske har ni en person som kvalitetssäkrar flöden och hanterar avvikelser och ändringar.

Känner ni igen er här? I så fall har ni en hög grad av automatisering – bra jobbat!

Scenario 2

Ni får in ordrar digitalt via mejl men matar sen in era ordrar manuellt i ert ERP-system, som bara är delvis automatiserat. En orderbekräftelse skickas ut automatiskt men ni hanterar andra delar i orderprocessen manuellt.

Stämmer scenariot in på er så har ni en viss grad av automatisering. Ni har kommit en bit på vägen men det finns fortfarande stora effektivitetsvinster att göra.

Scenario 3

Ni får inte in ordrar digitalt utan många av era kunder ringer eller faxar in dem och dessa matas sedan in manuellt i ERP-systemet. Det finns personer som sitter och planerar produktionen manuellt, trots att ERP-systemet skulle kunna hantera mycket automatiskt. Ni får in en stor mängd ändringar på befintliga ordrar som rubbar planeringen. Även dessa ändringar hanteras manuellt.

Om ni befinner er här så har ni relativt låg grad av automatisering – men det finns fantastiska möjligheter att automatisera er orderprocess!

Givetvis finns det fler scenarion på automatiseringsskalan – men nu har ni förhoppningsvis en uppfattning om var ni befinner er.

Tre sätt att enkelt komma igång med automatisering

Vad är då nästa steg för att komma igång med automatisering av orderhanteringen?

Här tipsar vi om tre enkla sätt att komma vidare på er automatiseringsresa (och läs gärna om 6 vanliga automatiseringshinder när du ändå är igång!):

Hitta ett system som hanterar inflödet av ordrar och digitalisera inflödet

Om ni samlar in ordrar i många olika kanaler, se till att hitta ett enda system som kan ta hand om alla ordrar, och digitalisera inflödet.

Lär er mer om ert befintliga ERP-system

Dagens ERP-system har ofta en hel del automatiseringsfunktioner inbyggda. Se till att ni utnyttjar alla funktioner inom ert ERP-system och automatiserar det som kan automatiseras.

Applicera RPA (Robotic Process Automation)

Ta hjälp av en robot som tar hand om era manuella och administrativa uppgifter. Roboten arbetar direkt i era befintliga system – inga integrationer krävs.

Läs mer om automatisering och vad för fördelar det kan leda till.

Block Quote
Tillbaka