Kontakta oss!

Vad ska man tänka på vid en flytt till molnet?

Först och främst, för att flytta till molnet ska det finnas ett konkret behov för det, exempelvis att era system krånglar på grund av ökad datavolym. Om er befintliga IT-struktur fungerar felfritt är en övergång till molnet ofta inte att föredra, trots dess många fördelar.

Osäker på om molnet eller lokal hosting är det bästa för er? Då rekommenderar vi att du läser mer om de två alternativen.

Tänk på detta vid en flytt till molnet

Finns det ett tydligt behov av en molnmigrering är det viktigt att tänka på att flytten är en del av hela företagets strategi och kan komma att påverka stora delar av verksamheten. Det är därför viktigt att göra det på rätt sätt. För trots att molnet ofta är mer kostnadseffektivt kan det, om man gör det på fel sätt, bli väldigt dyrt för dig som användare. Här är några viktiga överväganden:

Konkretisera era behov

Det är viktigt att ni på förhand vet varför ni migrerar till molnet, det ska inte göras “bara för att”. Vad är det ni vill uppnå? Handlar det om kostnadsbesparingar, möjligheter att skala verksamheten eller förbättrad prestanda? Se till att ert beslut är i linje med företages övergripande mål.  

Se över alla system och integrationer

Gör en inventering för att få koll på samtliga system och dess kopplingar mellan varandra, men även eventuella integrationer till externa system. Därefter bestämmer ni vad som ska flyttas över till molnet och vad som i så fall behöver göras för att allt ska fungera i den nya miljön. Det som flyttas måste vara kompatibelt med det nya och viss anpassning eller ombyggnation kan vara nödvändigt.  

Utnyttja molnets fördelar

Molnet erbjuder många fördelar, men många går miste om dem för att de inte känner till dem. Vi har hört om företag som har klonat en existerande server och satt upp den på samma sätt i ett nytt nätverk i molnet – något som inte kommer resultera i en positiv upplevelse. Utnyttja molnets egenskaper och funktioner, annars kan ni lika gärna ha kvar er traditionella IT-struktur.  

Kontrollera behörighetsnivåer

Molnet innebär oändliga möjligheter – och det är, på gott och ont, väldigt enkelt att till exempel sätta upp en helt ny miljö för någon som har åtkomst. Det är därför viktigt att ni i verksamheten ser över vad alla medarbetare har för behörigheter och planerar för hur ni ska hantera dessa i molnet.  

Det kan låta billigare än vad det blir

Används molnet på rätt sätt är det kostnadseffektivt men det är viktigt att er migrering är välplanerad så att ni verkligen vet vad ni behöver. Överlag är leverantörernas kostnader svåra att analysera och förstå sig på vilket gör att man kanske köper tjänster man faktiskt inte behöver.  

Många tjänster och tillval

På tal om tjänster bör också de kollas upp noga, inte bara på grund av den onödiga kostnad de kan utgöra. Molnleverantörernas tjänster kan nämligen vara en hel djungel. I Azure finns det till exempel både något som heter Event Hub och Event Grid och det är viktigt att läsa in sig på vilken av dessa som man ska ha när det kommer till händelsedata.  

Abstraktionsnivå och datalagring

För er datas säkerhet är det viktigt att förstå den gemensamma ansvarsmodellen (Shared Responsibility Model) som molnleverantörer vanligtvis använder sig av. Enkelt förklarat är det en modell där leverantören är ansvarig för säkerheten i molninfrastrukturen, och kunden är ansvarig för att säkra datan inom den. Ni får då bland annat ta beslut om var era servrar geografiskt ska vara placerade baserat på vad som passar den data ni ska lagra i molnet.  

Det är också viktigt att förstå hur ni ska hantera komplexitet, där högre nivåer av abstraktion minskar behovet av att hantera underliggande infrastruktur men kan introducera begränsningar i anpassning och kontroll. Det är då viktigt att ni gör en avvägning mellan bekvämlighet och kontroll.

Tänk på framtiden

Att bara tänka på era behov och krav som ni har just nu kan stå er dyrt i längden. Sätt redan nu upp er molnmiljö så att den är flexibel och robust och därmed klarar av att hantera förändringar över tid. Satsa på att bygga en arkitektur som är agil och lätt att anpassa om – eller när – krav och förutsättningar ändras.  

Om ni ska flytta till molnet – ta hjälp

Molnet erbjuder många fördelar och öppnar upp många dörrar när det kommer till flexibilitet och innovation. Men det utgör också en komplex infrastrukturell plattform och övergången från en mer traditionell infrastruktur kräver noggrann planering.  

Vi har hjälpt många kunder med molnmigrering och gör processen betydligt enklare för er. Ni slipper tänka på leverantörernas komplexa prismodeller och exakt vilka tjänster ni behöver. Vi kan molnet utan och innan och får vi bara höra om era behov och framtidsvisioner kommer vi veta exakt vad det är ni behöver.

Block Quote
Tillbaka