Kontakta oss!

Hosting on-prem vs i molnet – vad är det bästa alternativet?

När det kommer till hosting av digitala lösningar kan man lite förenklat säga att det finns två alternativ, lokalt (on-prem) eller i molnet (cloud). Hosting handlar om var er mjukvara ligger installerad någonstans.  

Vad innebär lokal hosting?

När någonting hostas lokalt betyder det att mjukvaran, tillsammans med dess infrastruktur, hanteras och körs på servrar som finns hos er själva. Det innebär att underhåll, säkerhet, uppdateringar, tillgänglighet etc. är ert ansvar. Mjukvarans användare kommer åt den genom företagets interna nätverk och de – om de inte har VPN – måste befinna sig på arbetsplatsen för att få tillgång till systemen som ligger på er lokala server.

Lokal hosting kallas även on-prem (on-premises) där premises syftar till den fysiska platsen som används för hosting.

Vad innebär hosting i molnet?

Molnet. Ett ord som gått från något abstrakt och super high-tech som bara techvärlden använde till något som numera, mycket tack vare tjänster som Google Drive och Apples iCloud, ses som en allmän term.  

Molnet syftar på en delad datorresurs och utvecklades från början för att göra det enkelt för användare att komma åt och dela data med varandra. Med tiden har dock användningsområdena utvecklats drastiskt, inte minst under senare år, och molnet handlar nu nästan mer om distribution och leverans av tjänster. Giganter som Amazon, Google och Microsoft erbjuder idag sina egna molntjänster som innehåller omfattande verktyg för att företag ska kunna bygga och hantera olika typer av IT-lösningar.  

När man pratar om att något ligger eller hostas i molnet betyder det att det ligger på externa servrar som en molntjänstleverantör äger och underhåller. Användarna kan därför komma åt innehållet oberoende av vad för enhet och nätverk de använder.  

Skillnader mellan molnet och on-prem

Låt oss gå igenom några punkter där molnet och on-prem skiljer sig åt:

Placering

Som vi redan nämnt ligger en on-prem-lösning på era lokala servrar och ni äger därmed hela infrastrukturen. En lösning i molnet är däremot hostad på en extern server som ägs av en molntjänstleverantör.

Kostnad

Vid lokal hosting äger ni servern och behöver därmed köpa in hårdvara, infrastruktur och nätverksutrustning, en kostnad som kan bli hög. Kostnaderna för en molnlösning betalas istället månadsvis och det blir som ett sorts abonnemang på tjänsten, ofta i form av en “pay-as-you-go"-modell. Ni betalar då endast för de resurser ni använder vilket gör det till ett kostnadseffektivt alternativt som dessutom är flexibelt. Ingen initial investering förekommer.

Underhåll och hantering

Har ni lösningen lokalt installerad på en server är det ni som har fullt ansvar för allt som har med den att göra, från drift till säkerhet och prestanda, ni behöver alltså någon med nödvändig teknisk kunskap. Även allt underhåll, inklusive uppdatering av hårdvara, patchhantering och backup, är ert ansvar. Väljer ni en molnlösning ansvarar molnleverantören för delar av infrastrukturen, hur mycket beror på vilka tjänster som används och hur tjänsten utformas.

Skalbarhet och flexibilitet

Hostas er lösning i molnet finns det inga begränsningar när det kommer till skalbarheten. Ökar er data kan ni enkelt öka era resurser och detsamma om ert resursbehov minskar. Dessutom betalar ni bara för det ni använder. Med en on-prem-lösning är ni istället låsta vid den kapacitet som er fysiska server besitter. Behöver ni skala upp är alternativet att köpa in mer infrastruktur vilket ofta blir både dyrt och tidskrävande.

Säkerhet

Med en lokalt hostad lösning är det ni själva som väljer och investerar i de säkerhetsverktyg ni vill ha och behöver, inklusive hantering av disaster recovery som kan vara både komplicerat och dyrt. Har ni istället en molnlösning är det ofta ett delat ansvar mellan er och molnleverantören. Lite beroende på leverantören och er lösning kan man säga att molnleverantören primärt ansvarar för säkerheten för själva infrastrukturen, och ni själva hanterar säkerheten på applikations- och datanivå. Gällande katastrofhantering finns det verktyg som gör det enklare för er att säkerställa affärskontinuitet.  

Hybridlösning

Båda molnet och on-prem har sina för- och nackdelar vilket gör att många företag väljer en hybridlösning – helt enkelt för att få det bästa av två världar. Då kan ni exempelvis utnyttja molnets möjligheter att skala, samtidigt som ni själva kan ansvara för vissa delar av infrastrukturen. Exempelvis går det att ha frontend-komponenter i molnet samtidigt som backend-databaser hostas lokalt.

Många företag väljer också att ha vissa applikationer on-prem och andra i molnet. Det kan bero på att en del av dem hanterar känslig information och företagen vill därmed själva kontrollera lösningen.  

Vad är bäst för din verksamhet?

Det går inte att säga vilket hosting-alternativ som är bäst, utan det handlar om vad som är bäst för just din verksamhet. Alla organisationer är unika och har olika krav på olika delar av verksamheten. Eftersom båda alternativen har sina för-och nackdelar är det viktigt att se vad som är viktigast att prioritera.  

Många av våra kunder är större företag med ett relativt stort antal komplexa system och överlag är det en god idé för den här typen av bolag att migrera till molnet. Detta gör att deras verksamhet är så pass storskalig att de förlorar på den begränsning on-prem bidrar till. Dessutom kan de enkelt starta upp nya projekt utan att behöva vänta på inköp av ny infrastruktur.

Många lösningar som vi tar fram byggs i molnet, bland annat integrationsplattformar. Vi använder oss då främst av molntjänsterna AWS (Amazon Web Services) och Azure.  

Kolla hur digitaliserade ni är!

Gör vår utvärdering och ta reda på hur digitaliserat ditt företag är.
Gör utvärderingen!
Block Quote
Tillbaka