Kontakta oss!

Varför ska man överväga att flytta till molnet?

Var ni ska hantera och köra era digitala resurser beror på er verksamhet och vilka förutsättningar och krav ni har. Det är inte heller alltid en “antingen eller”-situation utan många väljer en hybridstrategi och använder sig då både av molnet och lokal hosting. Läs en jämförelse mellan de två alternativen för att se vad som passar din verksamhet bäst.

Flytta inte till molnet “bara för att”

Även om det inte finns något givet svar på var man som företag ska hosta hela eller delar av sina digitala resurser måste vi ändå erkänna att vi har en favorit när vi bygger våra lösningar. Just det – molnet. Dock vill vi betona att vi inte rekommenderar en flytt till molnet “bara för att”. Om allt flyter på när det kommer till er mer traditionella hosting ska ni fortsätta med det.  

Ibland finns det dock tydliga incitament på att en flytt från en mer traditionell infrastruktur borde genomföras, något vi främst ser hos stora, globala företag. Volymen data de hanterar ökar för varje år och det som tidigare kunde köras genom systemen under natten inkräktar nu på arbetsdagarna. Systemen och processerna blir helt enkelt otillräckliga för den data som måste hanteras.  

6 anledningar att flytta till molnet

Känner du igen dig i ovan scenario är molnet det bästa alternativet för att effektivisera era processer. Förutom optimerade processer finns det flertalet andra fördelar med molnet:

Obegränsad skalbarhet

I molnet behöver man inte ta hänsyn till en servers begränsade kapacitet när det kommer till disk, RAM och CPU. Ni kan utan att behöva tänka låta volymen öka (eller minska) och det kommer inte ha det minsta negativ inverkan på det dagliga arbetet.  

Automatisk övervakning

En punkt där det ofta brister när det kommer till lokal hosting är övervakning. Många vet inte hur den ska sättas upp och det resulterar i att man inte har full koll på sina processer. I molnet finns det tjänster där övervakning ingår och med hjälp av dem kan ni få full insyn i era processer och system.

Får mycket på köpet

Överlag ansvarar molnleverantören för många delar av infrastrukturen, hur mycket beror helt på utformningen. Beroende på vilka resurser ni väljer finns det olika tjänster tillgängliga som hanterar backups, underhåll och uppdateringar. I och med det kan ert interna IT-team fokusera på att bygga ut ert ekosystem istället för att underhålla det.  

Resurseffektivt

Att använda sig av molnet är resurseffektivt på så sätt att en person kan ta ansvar för hela uppsättningen själv – det är enkelt att få en helhetsbild och förstå alla aspekter. Företag som jobbar med IT på ett mer traditionellt sätt har ofta ett team där alla har ett eget expertområde, till exempel nätverk, databaser eller säkerhet. Det krävs alltså mycket personalresurser för att hålla infrastrukturen igång.  

Vad ska vårt IT-team göra om en person kan ta ansvar för allt, tänker du kanske nu? En massa annat! Istället för att lägga tid på underhåll och patchning av servrar på kvällarna kan de bygga fler integrationer, applikationer och rationalisera flöden. Win-win!

Svårslagen säkerhet

Även om man kan tycka att det känns säkrare att själv kontrollera allt på sin egna server är säkerheten för molnlösningar svårslagen. Det finns bland annat tjänster som underlättar era rutiner för disaster recovery. Gör man uppsättningen på rätt sätt är all infrastruktur definierad som kod (IaC) vilket betyder att även om hela molntjänsten går ner kan allt lyftas över till en ny miljö.  

Molnleverantörer har dessutom höga juridiska krav på sig som de måste uppfylla, vilket betyder att både den fysiska och digitala säkerheten för den delen av molninfrastrukturen som de ansvarar för är hög.

Mer kostnadseffektivt

För en molntjänst betalar ni en avgift varje månad – en summa som är baserad på resursåtgång och vilka tjänster som utnyttjas. Kostnaden för molnet beror även på vilken abstraktionsnivå ni väljer och kan även där skilja sig åt.

Används molnet på fel sätt finns det dock risk för att kostnaderna drar iväg.

Molnet är mer än en teknologisk förändring

Molnet innebär inte bara teknologiska fördelar som får er att optimera era IT-processer utan kommer även påverka företagets övergripande strategi och hur ni hanterar digitala kostnader. Som förespråkare av molnlösningar betonar vi vikten av att anpassa molnet till era specifika behov och inte göra en migrering “bara för att”. Genomförs flytten på rätt sätt kan vi lova att ni inte kommer ångra er.  

Block Quote
Tillbaka