Kontakta oss!

Skräddarsydd mjukvara – vad förväntas av er som beställare?

Har ditt företag landat i att skräddarsydd mjukvara är vägen framåt för er? Då finns det en del saker som lägger grunden för ett lyckat projekt.

Om du inte har riktigt koll på vad skräddarsydd mjukvara är kan du först ta dig en titt på vår artikel 5 anledningar att välja skräddarysdd mjukvara.  

En vilja att förändra

Det första som måste finnas på plats hos er som beställande företag är viljan att förändra och förbättra era processer. Det är viktigt att ni inte bara ser framtagningen av ny mjukvara som ett tråkigt måste eller något som borde göras och som troligen kommer leda till något bra, någon gång. Ni måste kunna kritiskt granska era nuvarande processer för att kunna se möjligheterna som kommer skapas och utifrån det på riktigt förstå vilken positiv förändring det kommer bli för hela er organisation. Finns viljan där finns det inga begränsningar när det kommer till hur mycket värde som kan skapas.  

Buy-in från ledningsgruppen

Ledningen är ofta de som initialt kan vara mest kritiska till stora investeringar – men även mest positiva om de tror på den – då de vill kunna räkna exakt på när de kan se Return on Investment (ROI).  

Precis som vid alla typer av större förändringar krävs det att ledningsgruppen är införstådda med och tror på det som ska göras. Men det räcker inte med att de klubbar igenom beslutet, det är också viktigt att någon eller några ur ledningsgruppen aktivt tar del i hela eller i alla fall stora delar processen, beroende på företagets storlek och projektets omfattning. Utan en inblandad ledningsgrupp är det ofta en omöjlighet att ta snabba beslut, speciellt när de på något sätt har med kostnaden att göra. En aktiv ledningsgrupp sänder också tydliga signaler ut i organisationen att projektet är högprioriterat.  

Att endast ledningsgruppen, alternativt en eller ett par chefer, driver framtagningen av den nya programvaran är dock i princip ett recept på misslyckande.  

Inkludera rätt personer

Det krävs ett stort engagemang från hela organisationen när man tar fram egen mjukvara, men det allra viktigaste är att rätt personer inkluderas. Är det bara ledningsgruppen som driver projektet är det svårt att skapa ett internt ägandeskap kring processen.  

Högre chefer arbetar nästan aldrig operativt och är därför inte de bästa personerna att vara med och tycka till om utformningen. Det är till och med ofta så att de tror att saker genomförs på ett visst sätt – vilket inte alls är fallet. Det blir då lite som när ett barn försöker får ner en cylinderkloss i det runda hålet (du vet de där lådorna med tillhörande klossar i olika former?). Antingen trycker och pressar de utan att få ner den eller så går den ner med en massa utrymme på sidan. Lite så blir det även i ett företag om inte de som jobbar operativt är inblandade i framtagningen av mjukvaran. Lösningen kommer inte fungera alls eller går man miste om viktiga funktioner som enkelt hade kunnat fås på plats.

Det här interna kunskapsgapet mellan ledning och medarbetare är tyvärr ofta påtagligt i framförallt större organisationer där cheferna gör antaganden om saker och ting. Följden blir att fel sak byggs och man står där med en väldigt dyr och till på köpet onödig investering.  

För att få fram bästa möjliga lösning är det därför av yttersta vikt att de som aktivt ska använda mjukvaran också är med och tar fram den. De kommer känna ett ägandeskap och på så sätt vara positiva till förändringen då de har fått vara med och utforma den efter sina egna tankar och arbetssätt. De vet att lösningen kommer underlätta för deras dagliga arbete.  

Flexibilitet när det kommer till tid och budget

Har ni som företag bestämt er för att ta fram mjukvara måste ni vara beredda på att det kommer ta tid och kosta pengar – allt för att den färdiga lösningen ska generera högsta möjliga värde för er. Både er tidsplan och budget måste sättas i relation till vad det faktiskt är som ska byggas – en ännu icke-existerande lösning. Det gäller därför att från början inte begränsa er själva, varken uppåt eller neråt. Satsa istället på en rimlig – och rymlig – budget för att ge er de bästa förutsättningarna för en värdeskapande slutprodukt.  

Ligger ni i startgroparna för att påbörja utveckling av programvara är det bara att höra av sig. Vi älskar att snacka mjukvara och agerar också rådgivare åt många av våra kunder när det kommer till digitalisering och techstrategi.  

Osäker på om ni behöver skräddarsydd mjukvara?

Ta reda på vilka tecken det finns – och om de finns i ditt företag!
Till artikeln
Block Quote
Tillbaka