Kontakta oss!

Hur kan man applicera AI i verksamheten utan att samla in data?

Artificiell intelligens (AI) har länge setts som en avancerad teknik som endast stora företag har möjlighet att använda sig av. Detta då det krävts en omfattande investering, både sett till pengar och personal. Men dagens AI-landskap har förändrats och bara de senaste åren har mycket hänt – AI har blivit lättillgängligt.  

AI måste tränas för att fungera

För att AI ska fungera krävs det tillgång till data. Det kan röra sig om bilder, text, ljud eller någon helt annan typ av information som systemet kan lära sig av. På så sätt kommer AI-modellen efter en viss mängd träning att kunna ta beslut, då tillgängliga data har gjort det möjligt för den. För att applicera AI i en verksamhet har det därför tidigare krävts att företagen kan tillhandahålla en tillräckligt stor mängd data för att få AI-modellen att fungera. Men så är inte längre fallet.

Tillgång till förtränade AI-modeller

Det finns idag en uppsjö av olika AI-verktyg tillgängliga för företag att använda sig av. Dessutom finns det numera även AI-modeller som redan är tränade på en viss typ av data. De har en generell förståelse för olika typer av data och är framtagna av experter och forskare. Företag kan därför utgå från de här befintliga modellerna för att lösa sina specifika problem. Man slipper börja från noll och kan istället bygga på den befintliga kunskapen. Där enskilda verksamheter tidigare behövde samla in och kategorisera stora datamängder från grunden, behövs nu bara anpassningar och justeringar av existerande AI-modeller göras.  

Dessa förtränade modeller har gjort så att tröskeln för att kunna applicera AI har sänkts ordentligt och det går numera snabbt att komma igång med tekniken. Dessutom kan man med hjälp av transfer learning till och med dra nytta av kunskap som använts för ett annat område på ett helt nytt.  

AI-baserad språkförståelse

Ett av de områden där AI kommit längst är språkförståelse. Tack vare tekniker inom naturlig språkbehandling (NLP) tränas AI-system till att förstå, analysera och generera mänskligt språk.  

Förtränade modeller inom NLP fungerar generellt sett väldigt bra och kräver därför inte speciellt mycket justeringar för att passa enskilda verksamheter. Detta gäller speciellt när det handlar om orderläggning där det finns stora möjligheter för verksamheten att enkelt applicera AI. Färdiga modeller kan till exempel enkelt tyda att ett inkommande mail från en kund är en order. Därefter extraheras relevant information och en komplett order skapas som automatiskt går in affärssystemet. Allt görs utan inblandning från någon medarbetare.

AI finns överallt

Ett exempel på en AI-modell som använder NLP-tekniker är ChatGPT, en tjänst som många har börjat använda, både privat men även i jobbet (japp, vi gör det med). Man skriver något och får ett svar direkt. Du kan be den om allt ifrån att skriva dikter och en AW-inbjudan (och hur du artigt kan tacka nej till en) till hur du bäst kan genomföra en storstädning av ditt hem. Om du inte har testat än – gör det!

Det finns även många andra AI-tjänster som man kan använda lika enkelt som ChatGPT, bland annat finns det bildgenereringstjänster och appar där du kan identifiera vad för växter du har hemma.

Att använda färdiga lösningar i sin verksamhet

Men vissa AI-tjänster är mer användbara än så. En del av dem har en API-tjänst som gör det möjligt för utvecklare att integrera och använda deras AI-modeller i sina egna tjänster – en typ av AI-as-a-Service-tjänst (AIaaS). Några exempel där detta går att göra är Google Cloud AI och Amazon AWS AI Services. Även nämnda ChatGPT, som företaget OpenAI står bakom, har den möjligheten. Den här typen av tjänster gör att företagen kan bygga och implementera AI-lösningar utan att behöva skapa allt ifrån grunden.

Om vi tar ChatGPT som exempel:

Genom att skicka förfrågningar till ChatGPT:s molnbaserade plattform får man svar som är genererade av Open AI:s AI-modeller. På så sätt kan utvecklarna dra nytta av modellernas förståelse för exempelvis textgenerering och klassificering för att skapa tjänster som chatbottar som kan användas inom kundservice. Botten kommer då att svara på kundernas frågor tack vare att den kan tolka och klassificera det som kunderna skriver.

Genom att integrera ett sånt här API i befintlig chatapplikation kan företag spara mycket tid som tidigare lagts på att besvara återkommande frågor från sina kunder och potentiella kunder. Det innebär även fler fördelar, t.ex. hanterar leverantören själv infrastrukturen så du slipper ta ansvaret för det själv, något som gör det enkelt att både skala upp och ner lösningen.

Vi hjälper er att applicera AI i verksamheten

Vill ni komma igång med artificiell intelligens genom att använda den här typen av AIaaS-tjänster hjälper vi er att integrera det aktuella API:et med ert befintliga system. Vilket språk och ramverk vi använder oss av är helt beroende av vad som är mest lämpligt för er verksamhet. Vi hjälper även till med att anpassa och förbättra AI-modellen efter era specifika behov.  

Ni kan också välja att bygga en AI-modell helt baserad på egna data. Tidigare har vi bland annat tagit fram ett AI-system som både kan upptäcka och identifiera vilda djur. Vad för typ av AI-lösning ni väljer att implementera beror på hur specifik den data är som ni behöver och vad det finns för tränade modeller. Och vi finns här för att tillsammans med er ta reda på vad som passar er verksamhet bäst.  

Kolla hur digitaliserade ni är!

Gör vår utvärdering och ta reda på hur digitaliserat ditt företag är.
Gör utvärderingen!
Block Quote
Tillbaka