Kontakta oss!

Identifiering av vilda djur med hjälp av AI

Vidareutveckling av bästsäljande produkt

Hylte Jakt & Lantman, dotterbolag till HYMA Skog & Trädgård, är ett företag som är verksamt inom skogs-, trädgårds- och friluftsindustrin och var i behov av ett vidareutveckla en av sina mest sålda produkter. Produkten i fråga är en åtelkamera, en typ av övervakningskamera som används på jaktmarker och andra utomhusområden för att markägaren ska kunna fånga (på bild då, alltså) och identifiera vilka arter som rör sig i området, oavsett om det är ett rådjur, en ekorre eller en desorienterad människa. Kameran är ansluten till en molntjänst vilket innebär att alla bilder sparas i molnet.

HYMA ville utöka produktutbudet till att även omfatta upptäckt samt identifiering av vad för typ av djur som bilderna från kameran visar. Och hur många djur som finns på bilden. Och kanske om det ens är ett djur eller bara ett krokigt träd... Hur som helst, ni förstår problemet: de behövde en högteknologisk lösning som kunde identifiera det specifika djuret som fångats på bild.

Lösningen? Artificiell intelligens

För att automatiskt kunna identifiera djuren på bilderna byggde vi ett system baserat på artificiell intelligens. Tack vare maskininlärningsalgoritmer (puh, långt ord!) tränas och förbättras systemet hela tiden med hjälp av användarfeedback. Systemet är kodat i Python och använder TensorFlow och Keras för att träna upp en klassificeringsmodell som avgör vilken djurart som bilderna och filmerna visar. Molntjänsten som används är Azure.

Lösningen gör det möjligt för våra kunders slutanvändare att logga in i molnet och direkt se vilka djur som kameran har identifierat. De kan även ge feedback på klassificeringen och bidrar på så sätt till att förbättra AI-modellen. Denna feedback lagras och används för överföringsinlärning, vilket säkerställer kontinuerliga förbättringar av lösningens maskininlärningsalgoritm.

Följande teknologi har använts:

Moln: Azure

Backend: Python

AI/ML: TensorFlow

Resultatet? En ännu mer high-tech produkt

Vår kund har i och med vår lösning fått en cool high-tech funktion till sin redan utomordentliga produkt. Och deras användare, som tidigare kunde ha svårt att urskilja vilket djur som kameran fångat, slipper nu detta arbete i och med att det görs automatiskt.

I siffror:

  • För närvarande identifieras 156 000 djur per dag.
  • 437 manuella korrigeringar görs per dag av användarna.
Vår bästsäljande åtelkamera hade redan några ganska högteknologiska lösningar för användarna. Sedan tidigare kan de till exempel ändra inställningarna på distans och få tillgång till alla bilder i molnet. Med det här AI-tillägget får våra användare nu en ännu bättre upplevelse som gör upptäckten och identifieringen betydligt enklare.

                      Anders Carlsson, VD på HYMA Skog & Trädgård

Tillbaka