Kontakta oss!

Behov före budget – Att långsiktigt investera i mjukvara

Det är vanligt att företag ser investering i mjukvara som en isolerad händelse. Ni behöver en lösning för att åtgärda ett problem och när lösningen väl är på plats är ni nöjda och tänker inte mer på det.  

Ett annat sätt att se på det, är att den färdiga lösningen är en del av en långsiktig strategi när det kommer till digitalisering och tech. Det är en ständigt pågående behovsanalys där ni hela tiden undersöker och identifierar de behov och krav som användare och intressenter har. Ni strävar alltså hela tiden efter att se över och investera i tekniska lösningar.  

Husliknelsen – Utgå från de behov som finns

När det kommer till att uppskatta vad mjukvara kostar har vi tidigare liknat det med att bygga ett hus. Det är helt enkelt nästintill omöjligt att ge en estimering innan vi har nödvändig information motsvarande husgrund, materialval, värmesystem etc.  

Husliknelsen gäller även när det kommer till hur företag ska tänka långsiktigt kring mjukvara. Den som äger ett hus vet att det alltid finns saker som man vill och/eller behöver göra – det pågår alltså en ständig behovsanalys. Du utgår därmed från behoven som finns, inte från kostnaden. Dessutom behöver mjukvara, precis som ett hus, kontinuerligt underhåll (tänk måla fasaden) och inte bara nya tillägg (som den där braskaminen du alltid velat ha).  

På samma sätt kan vi likna en gammal, traditionell IT-arkitektur med ett renoveringsobjekt. Det första du gör är att åtgärda de mest akuta problemen, kanske att taket läcker eller att elsystemet utgör en säkerhetsrisk. Därefter är det dags att ta tag i den där sprickan i grunden eller badrummet som inte rörts sedan 60-talet och sedan kan du börja tänka på det där roliga som nya tapeter och att fixa trädgården. Det handlar helt enkelt om att först tänka på behoven (must-haves) och sedan vad du vill ha (nice-to-haves), något vi ofta pratar om inom mjukvaruutveckling.  

Löpande kostnader och investeringar i ett hus är alltså en självklarhet och även mjukvara och det digitala ekosystemet bör ständigt förbättras för att fungera optimalt. Man skapar då en långsiktig mjukvarustrategi som inte bara går ut på att ta fram en enskild lösning, utan med målet att skapa och upprätthålla ett dynamiskt och effektivt ekosystem.

Mjukvara och digitalisering är inte en isolerad händelse

När företag inte längre ser mjukvara som en engångsinvestering har man antagit en proaktiv strategi som liknar hur man ständigt underhåller och kanske till och med uppgraderar sitt hus för att säkerställa dess värde och funktionalitet över tid. På samma sätt blir investeringen i mjukvaran och det digitala ekosystemet en kontinuerlig process där man identifierar och implementerar förbättringar för att maximera effektivitet, produktivitet och företagets framgång över tid.  

Genom att se digitalisering som en pågående resa, snarare än en isolerad händelse, positionerar du ditt företag för att snabbt anpassa sig till förändrade marknadsbehov och dra nytta av de möjligheter som finns. I det långa loppet är investeringar i mjukvara inte bara en nödvändighet utan en strategisk och lönsam investering för att säkerställa en långsiktig och hållbar framtid för verksamheten.  

Strategisk techpartner – För en långsiktig mjukvarustrategi

I vår roll som strategisk techpartner för många av våra kunder har vi en löpande samarbetsmodell baserad på retainer-modellen. Detta innebär att vi har ett långsiktigt samarbete där Meta Bytes hela tiden arbetar för att uppfylla de behov som kunden har. Vi fokuserar inte bara på att lösa omedelbara problem utan hjälper dem med en långsiktig och hållbar strategi när det kommer till digitalisering och mjukvara.  

I ett sådant samarbete finns det ingen förutbestämd maxbudget. Istället investerar kunden kontinuerligt i sin digitalisering och har därmed initierat en långsiktig strategi som sträcker sig över hela mjukvaruspektrat. Det innefattar allt från infrastruktur och integrationer till systemförbättringar och nyutveckling.

Den här typen av samarbete är ofta ett resultat av ett tidigare mer projektbaserat samarbete med fokus på en viss lösning eller problemområde.  

Genom att se mjukvara som en kontinuerlig investering som grundar sig i din verksamhets behov, skapar du de bästa förutsättningarna för att positionera företaget för framtiden. Det är när man börjat resan mot att digitalisera verksamheten och ta fram skräddarsydda lösningar som man ser de möjligheter mjukvara erbjuder – och vi finns med er hela vägen.  

Block Quote
Tillbaka