Kontakta oss!

Hur fungerar prissättningen av mjukvara?

Som beställare av mjukvara betalar ni främst för arbetet som utförs, dvs. det antal timmar som utvecklarna lägger ner på att ta fram er lösning. Hur detta sedan tas betalt för varierar. Vi kommer här går igenom fast och rörlig prissättning, samt retainer-modellen. De olika prismodellerna kan passa olika företag olika bra och vilken man kommer överens om kan också bero på lösningen som ska tas fram.  


Fast pris

Fast pris är precis vad det låter som. Tillsammans med er mjukvarupartner kommer ni på förhand fram till priset på er lösning. Detta efter att de gjort en estimering på hur många timmar det kommer ta att få fram en färdig produkt. Vill ni som kund ha fast pris är det viktigt att förstå att projektets
omfattning i princip är hugget i sten från första början. Fixed price = fixed scope. Det går alltså inte att göra alltför mycket ändringar längs resans gång utan att det pris som satts kommer påverkas.  

Betalningen delas upp på ett flertal tillfällen under projektets gång, ofta efter fördefinierade milstolpar eller månadsvis.

Vid fast prissättning av en mjukvarulösning blir det ännu viktigare för mjukvarupartnern att göra en korrekt estimering av projektet, både för sig själva och för er som kund. När vi på Meta Bytes tillsammans med en kund kommit överens om fast pris rekommenderar vi en grundläggande förundersökning där man tillsammans går igenom allt – och lite till. Som kund får man alltså räkna med en mer omfattande förstudie från vår sida vid fast prissättning. Detta eftersom det per automatik blir ett projekt som går närmsta vägen från punkt A till punkt B. Vi tar alltså inte “the scenic route” som mjukvaruprojekt annars ofta tar – där man ser och upptäcker mer och mer längs vägen som man vill göra.

Rörligt pris

Kommer ni och er mjukvaruleverantör överens om rörlig kostnad betalar ni för det arbete som utvecklarna och andra i teamet utför. För att från början få fram en ungefärligt pris görs det en estimering baserat på de förutsättningar som finns men detta är alltså endast ett estimat och inte en maxgräns. Ofta kan man dock tillsammans komma överens om en maxbudget eller skriva in i avtalet vad som sker om från början oförutsedda händelser inträffar som påverkar den initiala estimeringen. Vanligtvis faktureras ni sedan för det totala antalet timmar som utvecklingsteamet lagt ner under den senaste månaden.  

På Meta Bytes ser vi vår estimering som en rekommenderad budget vi ger till kund. En budget som ger utrymme för att faktiskt ta “the scenic route” under projektets gång och gör att ni som kund kan utforska de möjligheter ni från början inte tänkt på. Det kanske tar lite längre tid än vi först tänkt – men det kommer vara värt det.  

Retainer-modellen

Inom en del branscher, exempelvis konsulttjänster, är det vanligt att företag använder sig av något som kallas retainer-modellen. Man kommer överens om en fast, oftast månatlig, kostnad och kunden har då tillgång till en viss tjänst eller expertis under den givna tidsperioden.  

Det finns olika typer av retainer-avtal som ibland innefattar X antal timmar varje månad men de kan också täcka specifika rådgivningstjänster. Retainer-avtal förekommer oftast när kund och leverantör har ett långsiktigt partnerskap och man litar på varandra. Det handlar ofta om att kontinuerligt förbättra en implementerad lösning och avtalet ger både trygghet och flexibilitet för båda parter.

Meta Bytes prissättning

När vi tar fram mjukvara åt våra kunder fokuserar vi alltid på kvalitet och hållbarhet – vi levererar amazing tech with damn good business impact. Vi arbetar hårt för att möta varje företags unika behov och vår expertis, erfarenhet och vårt engagemang speglas i priset. Det betyder att ni inte behöver kompromissa när det gäller något. Mjukvaruutveckling är en framtida investering i er verksamhet och vi ser till att ni får bästa möjliga lösning. Hur prissättningen kommer se ut för just er bestämmer vi tillsammans efter att ha tittat på vad det är ni behöver.

(Dessutom är vi rätt roliga att jobba med och det om något är ju svårt att sätta pris på!)

Block Quote
Tillbaka