Kontakta oss!

Mjukvaruleverantör eller strategisk techpartner?

När ditt företag vill digitalisera verksamheten är det viktigt att fundera på vad ni vill uppnå. Vill ni bara ha en enskild lösning eller strävar ni efter att successivt digitalisera olika processer tills ni har skapat ett helt nytt digitalt ekosystem? Tänk också på vilket arbetssätt som fungerar för er och hur era förutsättningar för att driva ett mjukvaruprojekt ser ut.

Ofta saknas den nödvändiga interna kunskapen eller resurserna för att driva ett mjukvaruprojekt och många väljer då att ta hjälp. Vid valet av mjukvaruleverantör är det viktigt att utgå från era behov och vad ni vill ha ut av samarbetet. En del leverantörer fokuserar endast på implementering av mjukvaran ni vill ta fram, medan andra tar ett större ansvar i samarbetet.  

Traditionell mjukvaruleverantör – producerar och levererar kod

Det finns en del företag som endast tillhandahåller utvecklingsresurser – låt oss kalla dem traditionella mjukvaruleverantörer. De producerar kod och specialiserar sig ofta på en viss typ av teknologi eller programmeringsspråk. Mjukvaruprojektet drivs av dig som kund och era specifikationer, krav och önskemål. Leverantören fokuserar på de tekniska aspekterna och leveransen av lösningen, snarare än att få en övergripande förståelse för er verksamhet och affärsmål.  

Som kund är ni därmed ansvariga för projektet och tar endast in utvecklingsresurser. Ni driver allting, inklusive kravställning, kommunikation, milstolpar, resursplanering, riskhantering och kontinuerlig utvärdering.  

Vem bör välja en traditionell mjukvaruleverantör?

Att ta hjälp av en traditionell mjukvaruleverantör kan vara fördelaktigt när:

  • Projektet har tydliga tekniska krav
  • Det rör sig om ett kortvarigt projekt med snabb leverans
  • Den nödvändiga kompetensen (hantering av kravställning, resursplanering, riskhantering etc.) finns internt  

Känner ni däremot att ni behöver hjälp med mer än det rent tekniska arbetet, såsom affärsutveckling, digital transformation och strategiska beslut, bör ni istället vända er till en strategisk techpartner som kan bidra till era övergripande affärsmål och strategier.  

Strategisk techpartner – mer än kod

En strategisk techpartner erbjuder inte bara tekniskt stöd utan agerar också som en slags affärspartner. De står för mjukvaruutvecklingen men har även kompetenser som affärsanalys- och innovation, digital strategi och projektledning.  

Och ja, du gissade rätt. På Meta Bytes gör vi mer än utvecklar mjukvara – vi tar fram strategier, guidar, inspirerar, utbildar och visar vägen framåt när det kommer till digitalisering och tech. Projekten drivs agilt med fokus på kontinuerlig affärsutveckling och behovsanalys, där vi ser till hela verksamheten, era övergripande mål och affärsidé. Vi tar oss tid att förstå hela verksamheten och era utmaningar, och när vi påbörjar digitaliseringsresan tar vi hänsyn till era unika behov.  

Något vi brinner extra mycket för är affärsinnovation. Vi hjälper våra kunder att hitta nya idéer, metoder och tjänster för att öka verksamhetens värde och konkurrenskraft. Det handlar om att skapa och implementera förändringar som ger er möjlighet att anpassa er till förändrade marknadsförhållanden, möta kundernas behov på nya sätt och förbättra effektiviteten. Ofta resulterar detta i helt nya intäktsströmmar för verksamheten.  

Vi engagerar oss i ditt företags framgång och arbetar för att över tid utveckla och optimera lösningar. Därmed leder många av våra samarbeten till långsiktiga partnerskap, helt enkelt därför att vi får så stor inblick i våra kunders verksamheter att vi tillsammans hela tiden kommer fram till nya initiativ för att förbättra verksamheten.  

Vem bör välja en strategisk techpartner?

Det finns olika situationer och omständigheter som gör att ni bör använda er av en mer omfattande, strategisk techpartner.

Digital transformation

Strävar ni efter att genomgå en digital transformation och verkligen integrera teknik som en central del av verksamheten behöver ni garanterat en långvarig partner som kan mer än teknik och kod.  

En vilja att ständigt förbättras och utvecklas

Vissa företag lever på sin forna framgång, något som inte håller i längden. För att vara branschledande och skapa konkurrensfördelar krävs det att man ständigt utmanar sig själv genom att tänka utanför boxen – något som kan resultera i nya intäktsströmmar.

De interna resurserna räcker inte

Att ta fram en digitaliseringsstrategi kräver mycket tid och kunskap om ämnet, resurser som inte alltid finns tillgängliga internt. Att ta hjälp av en strategisk techpartner som kan driva initiativen och ta ansvar för riskhantering, kommunikation och hantera milstolpar blir då en nödvändig investering.

Komplexa projekt

Är de tilltänkta projekten komplexa är det en bra idé att ta hjälp av en techpartner som har omfattande kompetens när det kommer till mer än det tekniska. Detta då det kan krävas spetskunskap om olika teknologier och plattformar samt vägledning kring val av dessa.

Vi berättar gärna mer om hur vi ser på rollen som strategisk techpartner till våra kunder – det är bara att höra av sig!

Block Quote
Tillbaka