Kontakta oss!

7 vanliga misstag vid systemintegration

Har ni väl bestämt er för att genomföra en systemintegration är det lätt hänt att man kastar sig in i det när man väl förstått hur mycket det kommer bidra till verksamheten. Det finns då en risk att misstag smyger sig in vilket kan påverka integrationsprocessen och det slutgiltiga resultatet negativt.  

Vi listar här några vanliga misstag som företag kan göra vid systemintegration. Eftersom Meta Bytes främst bygger integrationsplattformar är det detta vi utgår från. Många av sakerna nedan är dock bra att tänka på även vid annan typ av systemintegration.

Du kan förresten läsa om vad det finns för fördelar med att implementera en integrationsplattform här!

Otillräcklig planering

Det är som sagt lätt att försöka skynda på processen för att snabbt komma igång men ni riskerar då att gå miste om viktiga insikter. Lägg ner tid och resurser på att planera för systemintegrationen. På så sätt kommer ni att kunna sätta upp en tydlig målbild av vad ni vill ha, men också göra en grundläggande analys av er nuvarande situation. Glöm inte heller att tänka på framtiden och hur företaget kan komma att utvecklas. Det är också viktigt att ni under planeringsfasen identifierar potentiella risker som kan uppstå under arbetets gång.  

Otydlighet kring ansvarsområden och kravställning

Som ett resultat av bristande planering kan det skapas en otydlighet kring kravspecifikationerna. Det är viktigt att alla inblandade vet vad som ska levereras och när det ska ske, annars är risken stor att något går fel. Lika viktigt är det att tydligt utse någon som ansvarar för systemintegrationen. Var noga med att utse någon som har behörighet att ta viktiga beslut när det kommer till de val som ska göras och att personen också har koll på processerna som ska integreras.  

Brister det i någon av de två punkterna ovan leder det ofta till scope screep, som innebär att projektet bara växer och växer. Men med bra planering och med insatta personer involverade går det att undvika.  

Feldefiniering av datamodellen

När man sätter upp integrationer är det lätt hänt att man utgår från systemen och inte från hur det faktiskt ser ut i verksamheten. Man tittar då för mycket på systemens interna datastrukturer istället för hur verksamheten hanterar data mellan olika system och risken är att strukturen och logiken inte blir korrekt anpassade. Detta förhindrar en sömlös transaktion av data och det kan uppstå fel och brister i datahanteringen. Om någonting ändras i det specifika systemet måste det dessutom ändras överallt.  

Bristfällig övervakning

En stor fördel med att ha sina systemintegrationer i molnet är möjligheten att övervaka samtliga integrationsprocesser i verksamheten. Många missar dock detta och går därmed miste om en stor fördel med en integrationsplattform. Med rätt uppsättning kan ni tack vare er molnplattform enkelt få en grafisk överblick över vad som sker. Övervakning ingår i många av de händelsedrivna tjänsterna som finns men det är viktigt att ha en strategi för hur monitoreringen ska ske. På så sätt kan ni direkt upptäcka fel och brister innan de påverkar era affärer.  

Välja fel komponenter

När ni utvecklar er integrationsplattform finns det ett antal komponenter som erbjuds i de olika molntjänsterna – och det gäller att läsa in sig på dem noga. Vid implementering av en händelsedriven plattform är det viktigt att titta på de komponenter det finns gällande utskick av data och välja den som bäst passar era behov och krav. Skillnader mellan dem kan ha att göra med datalagring, arkitektur och felhantering.

Inte tänka på framtiden

När ni planerar för er systemintegration och gör er nulägesanalys samt bygger upp ert drömscenario är det också viktigt att ni tänker på framtiden. Den data ni har nu kommer växa med åren och kanske kommer hela verksamheten att göra detsamma. Det är därför viktigt att fundera på vad ni har för mer övergripande mål med organisationen, och inte bara tänka på just den här systemintegrationen. Allt är inte statiskt, speciellt inte en verksamhet och ni måste därför även tänka på hur ni i framtiden kan tänkas vilja skala.

Man vill göra allt på samma gång

Många företag som kommer till oss vill få till en riktig big bang och integrera precis allt de har på en gång. Ofta leder det dock till andra misstag som nämns ovan (t.ex. otillräcklig planering och otydlighet kring ansvarsområden). Arbeta istället agilt, ta allt steg för steg och gå tillbaka för att lära er av det ni gjort. Helt enkelt, bygg ut er integrationsplattform över tid.  

Att undvika de ovan nämnda misstagen vid systemintegration kan ha avgörande betydelse för att ni ska få till en smidig och lyckad implementering och skapa en robust integrationsplattform som främjar sömlöst datautbyte och effektivitet.  

Kolla hur digitaliserade ni är!

Gör vår utvärdering och ta reda på hur digitaliserat ditt företag är.
Gör utvärderingen!
Block Quote
Tillbaka