Workflow Excellence

Oavsett vad de flesta företagsledare vill få dig att tro är det relativt få bolag som är 100% effektiva. Därför vet vi att det hos många finns en stor outnyttjad potential när det gäller produktiviteten i de existerande processerna.

Productivity: Unleashed

Det här innebär att göra mer med mindre, d.v.s. att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt för att kunna effektivisera sina processer.

Vårt ramverk för Workflow Excellence är utformat för att effektivisera produktiviteten i tre steg: upptäck, optimera och utveckla.

Upptäck

I det här steget lär vi känna ditt företag – på riktigt. Genom att använda data från er fattar vi vetenskapliga beslut för att tillslut uppnå, just det, Workflow Excellence. Och längs vägen skapar vi självklart riktigt bra affärspåverkan.

Hur vi går tillväga

Process Mining

När data kombineras med tech är vi verkligen i vårt esse! Process Mining passar bra om man sitter på ett äldre systemdär processer och arbetsflöden har byggts upp under

Läs mer

Intervjuer och klassisk processkartläggning

Kanske inte lika fancy som Process Mining men att prata med riktiga personer i ett företag är ju också ett sätt att ta reda på

Läs mer

Optimera

Efter att tillsammans ha identifierat orsakerna till produktivitetsbortfallet är det dags för oss att tänka på, och så klart leverera, konkreta lösningar till just ditt företag.

Här handlar det inte bara om teknik – vi kommer att titta på grundorsakerna till att produktiviteten gått ner, fastställa om problemet är externt eller internt och ta reda på hur vi bäst går vidare. Kommer vi fram till att det är teknik som kan öka produktiviteten implementerar vi den åt er.

Tillsammans skapar vi en plattform som växer med din organisation och som tar er dit ni behöver komma.

Optimize

After we have identified together the causes of friction and productivity drains in your business processes it’s time to sort out what really matters, think about solutions and deliver that damn good business impact.

And it’s not just about tech - we'll look at the root causes of the productivity drains, identifying whether it’s something external or internal, and work out how best to go forward. If it’s technology that can increase your productivity, we’ll find it and implement it for you. Problem solving is in our DNA.

Together, we’ll create a platform that scales with your organization and gets you to where you need to be.

Utveckla

Varför sluta där? Vi kan alltid bli bättre och fortsätta utvecklas för att bli mer produktiva genom att hålla koll på processerna och besluta om vad som ska göras härnäst baserat på den information vi har. Ge det lite tid så kommer ni snart att uppnå nirvana, eller ja, Workflow Excellence.

Evolve

Why stop now? We can continuously improve and evolve to get more productive over time by monitoring and making new fact and information-based decisions on what to do next. Give it time and you’ll soon reach nirvana, uhm, we mean, Workflow Excellence, and you will have experienced some damn good business impact on the way.

Utmaningar vi gärna löser

Repetitiva finansiella processer

Känns det som att slutet på varje månad (och alla ekonomiska deadlines) kommer snabbare för varje gång? Du är inte ensam. Låt oss gå igenom era processer och se vad som går galet. Samma repetitiva uppgifter varje månad? Vi kan göra processen lättare och skapa mer tid för dina anställda. Eller har ni något som varje månad går fel och därmed kräver handpåläggning? Tillsammans ser vi till att det inte händer igen!

Inventering och lagerhantering

Säljteamet är inne i ett riktigt flow, varorna går åt som smör i solsken och allt är frid och fröjd. Toppen! Förutom den där lilla detaljen då att era processer för lagerhantering inte riktigt fungerar lika bra... På det stora hela flyter det på men titt som tätt måste ni gå in och göra manuella justeringar. Istället för att sinka verksamheten ser vi till att era processer och system förbättrar den.

Tillbaka

Case Studies