Product Development

Vi älskar att bygga digitala produkter! Så mycket att vi till och med har skapat vår egen! Okej, det var också lite för affärsmöjligheten, men vi har lärt oss av våra misstag så att ni inte behöver göra det. Vi vet allt om budgetering och viktiga milstolpar för att få startups, scaleups och stora företag dit de vill komma. Oavsett om ni befinner er i ett tidigt skede av finansieringen eller om ni har ekonomin på plats vet vi vad som blir nästa steg i er produktutvecklingsresa. Vi ansvarar för allt ifrån tidig upptäckt till lösningsarkitektur, genomförande och driftsättning och sätter oss in i er vision så att vi snart bryr oss lika mycket om er produkt som ni gör.

Kundresan

Product discovery

According to research, 50% of features in a typical system are hardly ever used. To optimize the value of our collaboration, we initially aim to understand the context of your idea/problem. We will recommend and execute appropriate design methods to systematically go from idea to a solution proposal. Typical outcomes of this phase, along with the learnings, might be a proof-of-concept prototype, a design mockup or a solution architecture document (and in many cases - all three).

Product discovery

Forskning visar att 50% av de funktioner som finns i ett system nästan aldrig används – så varför investera i dem? För att optimera värdet av vårt samarbete vill vi först förstå sammanhanget för er idé eller design. Vi kommer att rekommendera och genomföra vissa designmetoder för att systematiskt gå från idé till ett lösningsförslag. Ofta fokuserar detta på att hitta en MVP, Minimum Viable Product – en version av er produkt som har tillräckligt med funktioner för att ni ska kunna testa er idé och bevisa att den fungerar.

Det är också viktigt att målen för er MVP nås och att detta görs utan en överinvestering av tid och pengar. I den här fasen visar sig konkreta resultat i form av en prototyp för proof-of-concept, en designmockup eller ett dokument för lösningsarkitektur (och i många fall alla tre).

Roadmap och planering

När vi lagt hörnstenarna för vad vi vill uppnå anpassar vi oss under resan. Vad har vi för leverabler? Hur hanterar vi ändringar i projektets omfattning? Hur säkerställer vi att vi inte står där med en elefant när det ni ville ha var en... katt (dvs. hur kommunicerar vi under resans gång? Ofta hanterar vi en hel del osäkerhet i början av ett projekt och även om vi inte kan förutse allt kommer vi att lära oss på vägen, lägga ner tid på att definiera de s.k. ways-of-working och skapa en tidig första roadmap som skapar tydlighet och fokus.

Roadmap and planning

When we have the cornerstones of what we want to achieve, we align on the journey ahead. What are the deliverables? How do we handle scope change? How do we ensure we don’t end up with an elephant when you wanted … a cat (ie. how do we communicate along the way)? Often we deal with a lot of uncertainty at the beginning of a project and while we can’t foresee everything we will learn on the way, spending time defining the ways-of-working and creating an initial roadmap early on brings clarity and focus to all involved.

Implementering (och sedan tillbaka till Product Discovery)

Mjukvaran som vi utvecklar kommer förhoppningsvis att leva ett långt och lyckligt liv, och vem vet, kanske kommer den att växa med tiden eller gifta in sig i en annan programvara. För att göra den skalbar och möjlig att underhålla använder vi oss av best practice när det kommer till designprinciper och vi förfinar ständigt vårt interna arbetssätt – allt för att kunna hantera både kortsiktiga förändringar och det mer långsiktiga underhållet. Själva mjukvaran bygger vi i mindre delar och vi visar våra framsteg både ofta och gärna för att hela tiden anpassa oss efter er och diskutera planen framåt.

  • Shorter feedback loops

  • Agile delivery - respond quickly to changes in business environment, user feedback.

Implementation (and then back to product discovery)

The software we develop will hopefully live a long and happy life, and who knows, maybe it will grow over time or marry into another software. To make it scaleable and maintainable we utilize best practice design principles and are constantly refining our internal ways of working to manage both short term speed and long term maintainability. We build the actual software in smaller chunks and like to demo our progress often so that we can align with you and discuss the plan ahead.

  • Shorter feedback loops

  • Agile delivery - respond quickly to changes in business environment, user feedback.

Working with big enterprises to develop custom-built solutions is something we’ve been doing for years - the bigger, the better we say. Reliant on a big legacy ERP that you can’t upgrade but also can’t live without? We’ve got you covered. Need a big custom system built because there’s no solution available on the market for you? No problem. Got a solution in place but its built-in features aren’t really what you need to improve your bottom line? It’s what we do.

Utmaningar vi gillar att lösa

Utveckling av app-prototyper

Ni har idén, har identifierat marknaden och har koll på er finansiering men behöver nu en prototyp för att kunna genomföra pilottesterna? Ring oss. Tillsammans med er tar vi fram en roadmap och påbörjar den faktiska implementeringen av er prototyp. Ni får då testa om idén är genomförbar i liten skala för att därefter gå vidare till nästa steg.

Utveckling av kundportal

Ni har kunderna samt en lista över vad de ska kunna göra och behöver nu en portal. Vi förvandlar era krav till en produkt med alla funktioner ni behöver – oavsett om det handlar om fakturering, betalningar, tidsresor eller något annat. När vi väl har levererat den första iterationen samarbetar vi med er för att göra lösningen skalbar och möjlig att underhålla.

App för IoT-produkter

Internet of Things ändå, va? En spännande plats som vi gärna guidar er genom! Vill ni koppla en app till en IoT-produkt? Inga problem – det är något som vi har gjort förut och gärna gör igen. Bara att slå en pling!

Tillbaka

Case Studies