Kontakta oss!

Innovation-as-a-Service – en ny tjänst tillsammans med Mindact

Meta Bytes har inlett ett samarbete med Mindact, en organisation som guidar och utbildar företag när det kommer till den digitala utvecklingen.

Samarbetet innebär att vi tillsammans lanserar en helt ny tjänst, Innovation-as-a-Service, en omfattande tjänst framtagen för verksamheter med målet att uppnå tillväxt och bli mer framgångsrika.  

Meta Bytes VD Oskar tillsammans med Anna Willstedt och Mathias Karlsson på Mindact.

Tjänsten kombinerar expertis inom teknisk utveckling, omvärldsbevakning, artificiell intelligens och skräddarsydda innovations- och implementeringsstrategier för att ge målinriktade företag verktyg och kunskap att förverkliga sina innovationsidéer och effektivisera verksamheten. Företagen kan förvänta sig ett nära samarbete med både Meta Bytes och Mindact och tillsammans tar vi fram strategier och initiativ utformade efter den individuella verksamheten som kommer leda till högre kvalitet, servicegrad och marginaler, samtidigt som arbetsbördan minskar. Rätt verktyg för strategiska beslut genererar också insikter om nya intäktsmöjligheter.

Oskar Lundgren, grundare och CEO på Meta Bytes:

– Vägen från vision till konkret genomförande, som kontinuerligt utvärderas mot företagets mål, bör vara en iterativ och agil process. Detta glömmer ofta företagen bort. Genom det här samarbetet får våra kunder en gemensam strategisk utvecklings- och techpartner som behåller det entreprenöriella tänkandet och fokuserar på att effektivisera och förbättra interna processer och framför allt upptäcka och skapa nya intäktsströmmar. Vi hjälper också till med att eliminera teknisk skuld, vilket gör deras affärsprocesser smartare och mer lönsamma.

Mathias Karlsson, grundare av Mindact, framhåller att detta inte bara är en tjänst utan en investering i kundernas framtida verksamheter. Tillsammans med kunden kommer Mindact och Meta Bytes att analysera företagets struktur, identifiera flaskhalsar och ersätta uppdelade system med centraliserade och intelligenta dataflöden för att, på ett proaktivt sätt, lösa utmaningar och forma en önskvärd framtid.

– Innovation-as-a-Service är en strategisk satsning där vi stärker kundernas affärsutveckling och konkurrenskraft, samtidigt som fokus ligger på kärnverksamheten. Vi erbjuder lösningar som inte bara är aktuella i dag utan som anpassar sig över tid, säger Anna Willstedt, även hon grundare på Mindact.

Om Mindact

Mindact specialiserar sig på att vägleda företag genom den digitala utvecklingen. De erbjuder föreläsningar och utbildningar inom AI och analyserar och implementerar nya system för att effektivisera och optimera verksamhetens flöden.  

Bakom Mindact står Anna Willstedt och Mathias Karlsson, båda med lång erfarenhet inom företagsutveckling och IT. Tillsammans utmanar de företag till att se saker genom ett annat perspektiv och att våga ta sig utanför sin bekvämlighetszon.

Tillbaka