Kontakta oss!

Vilka processer kan man automatisera?

Det finns många olika processer på en arbetsplats som kan effektiviseras genom att automatisera dem. Ni bör med fördel satsa på dem som tar mest av er tid i anspråk – på så sätt kommer ni snabbt att märka av en betydande effektivitetsvinst. Och vem vet, kanske även gladare medarbetare som i och med automatiseringen slipper lägga sin tid på manuella, repetitiva (och faktiskt rätt så tråkiga) uppgifter?

Vi presenterar här några processer ni kan automatisera för att frigöra resurser, minska fel och snabba upp era interna processer:

Dokumenthantering

Hanteringen av dokument som fakturor och inköpsordrar är något som många företag väljer att automatisera. Detta då det är ett tidskrävande arbete där det lätt smyger sig in fel. Genom att automatisera hanteringen av den här typen av dokument extraheras all data automatiskt och förs över till andra system genom integrationer mellan dem. Man kan även lägga till flertalet olika funktioner – eller triggers – helt beroende på ens företagsspecifika processer. När en order skapats kan den automatiskt föras in i er kundportal, bekräftelsemail kan skickas ut och ni kan även ha en integration med ert lagersystem så att nya varor beställs vid en viss lagernivå.  

Kundservice

Arbetsuppgifter inom kundtjänst som att ge teknisk support eller svara på vanliga frågor kan automatiseras genom att implementera chatbottar och automatiserade svarssystem. Detta leder ofta till nöjdare kunder då frågorna kan hanteras snabbare och ert team får en minskad arbetsbörda.

Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll

Genom att automatisera insamling och mätning av data kan ni i realtid övervaka och registrera parametrar i era processer. På så sätt analyseras och övervakas datakvaliteten automatiskt och avvikelser och felaktigheter kan upptäckas direkt. Det går även att ha uppsikt över maskiner genom att till exempel använda sensorer som samlar in data. Insamlade data kan användas till att minska risken för avbrott i produktioner, kontinuerligt förbättra befintliga processer och mäta effekten av de förändringar som görs.  

Resurshantering- och planering

Att använda sig av automatiserade system och analyser när det kommer till alltifrån allokering av personal till lagerhantering gör att ni kan ta bättre och mer välinformerade beslut. Har ni en automatisk lagerhantering används historiska data för att göra prognoser vilket optimerar er lagerplanering, något som i sin tur kan minska lagerkostnader och investerade arbetstimmar.

Företagsspecifika processer

Nästan alla företag har en eller ett flertal processer som är specifika för just dem – och ofta är det kanske dessa som man vill automatisera. Det kan röra sig om alltifrån en produktkonfigurator där era kunder kan anpassa er produkt efter sina egna behov till automatisk registrering av garantier och utskick av mail. Det senare har vi hjälpt Hylte Jakt och Lantman med.  

Även processer kopplade till ekonomi, rekrytering och marknadsföring kan automatiseras.  

Som vi nämnde tidigt i artikeln är det bäst att ni satsar på att automatisera den eller de processer som ni lägger mycket tid på. Läs mer om varför det är viktigt att som företag automatisera sina processer.

Kolla hur digitaliserade ni är!

Gör vår utvärdering och ta reda på hur digitaliserat ditt företag är.
Gör utvärderingen!
Block Quote
Tillbaka