Kontakta oss!

Varför varierar priset mellan olika mjukvaruleverantörer?

Om ditt företag har en lösning ni vill ta fram kan det hända att ni får offerter som skiljer sig rätt mycket åt beroende på vad för leverantör ni pratat med. Vi måste dock poängtera att det i många fall är nästan omöjligt att ge en prisuppskattning innan leverantören vet mer om projektet.

Så vad kan de varierande priserna bero på? En stor anledning är att det kan röra sig om helt olika företag och utvecklare och ja, man får vad man betalar för helt enkelt.  

Superbilliga utvecklare ställer höga krav på er som kund

Det går att hitta utvecklare som tar så lite som 5 dollar i timmen. Prismässigt går det inte att hitta något billigare men det finns saker som är värda att tänka på innan du godkänner en offert från en så pass billig aktör. Som beställare kommer du troligen behöva lägga ner mycket arbete själv för att driva projektet framåt. Vanligtvis ingår ingen form av projektledning eller produktägarskap i priset, och du måste därför vara beredd på att investera mycket tid på att kommunicera, vare sig det handlar omskriftliga instruktioner, feedback eller regelbundna möten.

Dessutom bör du inte förvänta dig att utvecklaren kommer att fatta självständiga beslut angående ditt projekt när det krävs – även när vissa beslut kan kännas som det enda rimliga att ta. Detta lägger mer ansvar på dig att se till att dina instruktioner och feedback är tydliga.

Det kan vara lämpligt att använda den här typen av utvecklare om du har en tydlig idé om vad ditt företag behöver – så länge du är medveten om att det är du som kommer att driva projektet och att utvecklaren bara är en programmeringsresurs. Du förväntas också kunna fatta strategiska beslut när det kommer till teknologi, vilket kan vara utanför din bekvämlighetszon.

Det är också värt att överväga tidsskillnader, möjliga språkbarriärer och att utvecklaren kanske har flera andra uppdrag utöver det du har anställt dem för.

Mjukvaruleverantörer som levererar kod

Ett annat alternativ är vad vi ibland kallar traditionell mjukvaruutvecklare, ett företag som ofta befinner sig närmare geografiskt och är superkompetenta när det kommer till att producera kod och implementera specifika funktioner till mjukvara. De tar betydligt fler egna beslut än en billigare utvecklare men deras synfält är begränsat till mjukvaran som ska tas fram. De bidrar därmed inte med de strategiska insikter och idéer som kanske krävs för att ta fram en verkligt hållbar lösning som kan växa med verksamheten.  

Den här typen av leverantör driver oftast inte hela projektet men det är mer som ett samarbete än exemplet ovan där känslan snarare är att ni anställer någon för att utföra ett specifikt jobb. Här teamar ni upp med leverantören på ett annat sätt och upplägget blir därför helt annorlunda. Och ja, priset är betydligt högre än 5 dollar/h, kanske mellan 1000-2000/h.  

Att ta hjälp av en traditionell mjukvaruleverantör är lämpligt när huvudfokus är utveckling av specifika funktioner eller applikationer där du som kund har en tydlig förståelse för vad ni har för behov.  

Strategiska techpartners – ser bortom koden

Ytterligare en nivå upp ligger företag som Meta Bytes, som inte bara erbjuder mjukvarutjänster utan också agerar strategisk techpartner. Vi samarbetar med våra kunder på ett helt annat sätt och strävar efter att förstå dem och deras affärsbehov, både på avdelningsnivå och sett till hela verksamheten. Vi undersöker och analyserar, ser möjligheter och risker och bedömer utifrån det vad för tekniska lösningar som ger verkligt affärsvärde.  

Det betyder också att vi oftast tar oss an en annan typ av uppdrag. Visst utvecklar vi också fristående lösningar som appar, men nästan alltid som en del av något större. Våra kundsamarbeten spänner ofta under lång tid och tillsammans går vi igenom olika delar av verksamheten för att se vad som kan effektiviseras och optimeras. Timpriset ligger vanligtvis inom samma spann som för en traditionell mjukvaruutvecklare men prissättning ser ofta annorlunda ut under längre samarbeten.  

Om ni har behov för mer än bara ren kodproduktion, inklusive affärsstrategi, analys och långsiktig teknisk planering, är en strategisk techpartner helt rätt för er. Ni får då en långsiktig partner som kan ansvara för er digitala utveckling i stort och bli en nära samarbetspartner som verkligen förstår er verksamhet.  

Priset speglar värdet ni får

Det går inte att komma ifrån att det är stor skillnad på 50 och 2000 kr/h. I slutändan är dock detta en reflektion av de olika tjänster och värden som erbjuds. Du får helt enkelt vad du betalar för. Att anlita en utvecklare för 50kr/h kan absolut fungera för att ta fram en del lösningar, men du måste vara beredd på att ge tydliga riktlinjer, instruktioner och mycket av din tid. Du måste tydligt kunna säga vad du vill ha och den här sortens samarbete fungerar sällan bra för långvariga projekt.  

På Meta Bytes konkurrerar vi normalt sett inte med pris. Vårt fokus ligger på att leverera högkvalitativa och hållbara lösningar (plus härligt folk, skön stämning och lite dåliga skämt) till våra kunder som skapar ett tydligt affärsvärde. Vi bygger långsiktiga relationer där vi spelar en viktig roll i våra kunders digitala utveckling, hittar nya lösningar och intäktströmmar samt framtidssäkrar deras verksamheter.  

Block Quote
Tillbaka