Kontakta oss!

Varför ska man tjänstefiera sin verksamhet?

Att använda digitalisering för att addera tjänster till ett erbjudande som tidigare varit centrerat kring en fysisk produkt handlar till stor del om att erbjuda ett mervärde till era kunder. Genom att erbjuda en ny tjänst som gagnar dem och tillgodoser deras behov har ditt företag inte bara möjlighet att stärka kundrelationer utan även, om du är först med att identifiera och tillgodose ett kundbehov, att sticka ut bland dina konkurrenter.

Fördelar med tjänstefiering

Ökad kundnöjdhet och lojalitet

En digital tjänstefiering skapar som sagt ett tydligt mervärde för era kunder, detta i form av en smidigare, och ofta mer personlig, upplevelse för dem när de är i kontakt med er och era produkter. Genom att erbjuda tjänster utöver fysiska produkter kan ni skapa djupare och mer meningsfulla relationer med era kunder. Tjänster som är skräddarsydda för att möta deras specifika behov bidrar till att öka kundnöjdheten, vilket i sin tur kan öka kundlojaliteten.

Nya intäktsströmmar

Om ni idag endast förlitar er på en traditionell, produktbaserad affärsmodell är det möjligt att det inte finns några direkta möjligheter för tillväxt ,em genom tjänstefiering kan ni skapa ett helt nytt ben att stå på. Ett ben som dessutom är ett nytt sätt att generera pengar.  

Ytterligare sätt att generera intäkter på kan vara abonnemangsmodeller, mervärdestjänster i form av support och utbildning eller andra branschspecifika tjänster som på olika sätt kompletterar er produkt.

Konkurrensfördelar

Det är viktigt att sticka ut och göra sitt erbjudande vassare än det era konkurrenter erbjuder och att göra det med ett helt nytt erbjudande är ofta svårt att matcha. Era befintliga kunder kommer garanterat bli kvar och dessutom tar ni garanterat en hel del från era konkurrenter. När kunderna ser att era tjänster erbjuder mer än vad de får från andra kan de vara villiga att byta leverantör, vilket leder till att era marknadsandelar ökar markant.  

Bättre insikter och flexibilitet

Genom att samla data från ert nya tjänsteerbjudande kommer ni få mer kunskap om era kunder samt deras beteenden och preferenser. Denna data kan analyseras och leda till nya insikter ni inte haft innan, insikter som gör att ni kan vara mer flexibla mot den enskilda kunden och skräddarsy erbjudandet efter informationen ni har. Tjänster är dessutom betydligt mer skalbara än produkter vilket betyder att ni kan minska eller öka ert tjänsteerbjudande baserat på efterfrågan utan de kostnader och logistiska utmaningar som är associerade med fysiska produkter.  

Potentiella utmaningar med digital tjänstefiering

Att gå från att bara erbjuda en produkt till ett helt tjänsteerbjudande kräver en del av er som företag och kan innebära utmaningar.

En ny företagskultur

En ny affärsmodell och ett nytt arbetssätt innebär stora förändringar internt i verksamheten. Det är viktigt att alla ser värdet av förändringen och att det finns starkt ledarskap och tydlig kommunikation för att säkerställa att hela teamet är med på det nya erbjudandet.

Relationen till kunden förändras

I och med tjänstefieringen blir erbjudandet mer kundfokuserat vilket betyder fördjupade och mer långsiktiga relationer – och ett helt nytt sätt att bemöta kunderna på. Ni behöver därmed lära känna dem och deras behov bättre så att ni vet hur ni kan skräddarsy erbjudandet efter just dem. Tänk också på att samtidigt som kunderna blir mer värdefulla för er, blir ni också mer värdefulla dem.  

Kompetensgap

För att effektivt kunna utveckla och leverera digitala tjänster kan det krävas specifika kunskaper och färdigheter som era nuvarande medarbetare kanske inte har. Detta kan innebära att ni behöver investera i att utbilda befintlig personal eller nyanställa för att öka de interna kompetenserna.

Teknologiska hinder

För att möjliggöra digital tjänstefiering krävs det ofta att befintliga system och teknologier måste integreras med nya. Det är därför viktigt att granska er IT-infrastruktur så att ni kan göra en plan för att undvika driftsstörningar, ökade kostnader och motstånd bland personalen.

Framtiden för digital tjänstefiering

Det är tydligt att digital tjänstefiering kommer bli ännu viktigare i framtiden än vad det är idag. Det kommer inte bara ses som ett komplement till traditionella affärsmodeller utan vara en nödvändighet för verksamheter för att vara konkurrenskraftiga och relevanta. Med rätt strategi, teknologi och kompetens kan organisationer utnyttja de möjligheter som digital tjänstefiering erbjuder för att förbättra kundrelationer, öka intäkterna och stärka sin position och varumärke på marknaden.

Några tydliga trender som vi på Meta Bytes ser hos företag vi pratar med är följande:

  • Kundernas krav kommer bli ännu högre. Det förväntar sig mer, vill ha digitala plattformar och kraven på anpassning kommer fortsätta att öka.
  • Data, och insikterna som kommer med den, kommer bli ännu mer betydelsefullt. Vi kan redan idag se hur viktigt det är för företag att samla in data och använda den för att fatta välgrundade beslut, vare sig det gäller produktion, kunder eller affärsprocesser.
  • AI och maskininlärning, där vi idag bara skrapat på ytan av deras potential. Dessa teknologier kan hjälpa till att förutse kundbeteenden, skapa mer anpassade upplevelser och effektivisera beslutsfattandet.  
  • Digitala ekosystem kommer bli ett måste. För att skapa en omfattande, integrerad upplevelse för kunden kommer digitala ekosystem som kombinerar flera olika tjänster bli ett viktigt fokus för speciellt tillverkande företag.  

Genom att digitalt tjänstefiera ditt företag anpassar ni er inte bara till nuvarande trender utan banar även vägen för en framtid där flexibilitet, relationen till era kunder och innovation driver framgång.

Vill du veta mer om digital tjänstefiering?

Läs mer om vad det är och hur ni kan tjänstefiera er verksamhet.
Till artikeln!
Block Quote
Tillbaka