Kontakta oss!

Vad är digital tjänstefiering?

Vad är tjänstefiering?

Tjänstefiering handlar om att en verksamhet, som kanske tidigare enbart varit ett produktbolag, utökar sina produktbaserade erbjudanden så att de inkluderar både produkter och tjänster, ofta med hjälp av digitala teknologier.  

De går alltså från ett fokus på att sälja varor till sina kunder, till att lösa deras utmaningar och problem. Tjänstefiering kan uppstå genom att existerande kunder har uttryckt behov för det, eller för att leverantören själva ser att de kan skapa ett större värde för sina kunder. Det kan också grunda sig i att man som verksamhet ser möjlighet att utveckla verksamheten och affärerna samt skaffa nya intäktsströmmar.

Digital tjänstefiering

Att tjänstefiera sitt erbjudande med hjälp av digital teknik och innovation har blivit allt vanligare. Företag har då som mål att förbättra och förändra traditionella produkter och tjänster till digitala och mer användarvänliga upplevelser.

Digital tjänstefiering innebär ofta att integrera digitala plattformar i sitt erbjudande som ökar tillgängligheten och helhetsupplevelsen för slutkunden. Fram till för ett tag sedan var den digitala tjänstefieringen (tänk appar och e-handelsplattformar) främst en B2C-fokuserad process då företag tog fram digitala tjänster för att möta de ökande kraven från sina kunder. Med tiden har dock fler och fler B2B-företag nu också insett värdet i att applicera liknande digitala lösningar för att öka effektiviteten och skapa ett större värde för sina kunder.

Hur kan man tjänstefiera sin verksamhet?

Det finns många sätt för företag inom olika branscher att tjänstefiera sitt erbjudande. Är ni ett tillverkande bolag kan ni till exempel gå från att bara sälja era produkter till att skapa en helhetslösning kring dem som involverar underhåll, reparation och uppgraderingar.

Andra exempel på hur B2B-företag kan tjänstefiera sitt erbjudande:

Kundportal

En digital plattform i form av kundportal ger företagskunder en sömlös och användarvänlig upplevelse där de kan hantera sina konton, lägga ordrar och spåra leveranser. På så sätt förbättrar ni era kunders upplevelser, samtidigt som ni effektiviserar era egna processer genom att behovet av manuell hantering av kundförfrågningar och transaktioner minskar. På sikt förbättrar det också era kundrelationer.  

IoT

Ett företag som levererar utrustning till andra bolag kan använda sig av Internet of Things (IoT) för att övervaka maskiner. Detta förbättrar erbjudandet då det finns möjlighet att genomföra proaktivt underhåll, förutsäga fel innan de inträffar och överlag förbättra effektiviteten ute hos kunderna.  

Dataanalys för affärsinsikter

Även om det inte är en tjänst som riktas direkt mot kunderna kan insamlad data användas för att få förståelse för kundbeteenden och preferenser, samt produktanvändning och underhållsbehov. Detta kan leda till skräddarsydda erbjudanden, optimerade affärsbeslut och överlag ge kunderna en bättre upplevelse.

SaaS-plattform

En Software-as-a-Service-plattform gör det enklare för kunder att installera en programvara då den tillhandahålls som en tjänst över internet istället för att installeras lokalt. Dessutom är affärsmodellen ofta abonnemangsbaserad, vilket erbjuder användarna flexibilitet samtidigt som det skapar en ny affärsmodell för leverantören.  

Digital tjänstefiering kan ses som en katalysator för tillväxt och differentiering och det är tydligt att det inte bara är en trend utan en nödvändighet. Att förändra sin verksamhet genom digitalisering kommer hjälpa företag att omvandla sina affärsmodeller och erbjuda kunderna helt nya upplevelser, något som kan skapa tydliga konkurrensfördelar. Dessutom finns det ytterligare fördelar med att tjänstefiera sin verksamhet, något du kan läsa om i en kommande artikel.

Block Quote
Tillbaka