Kontakta oss!

Potentiella utmaningar med automatisering

Att automatisera sina processer innebär ofta stora produktivitetsvinster för din verksamhet. Bland annat kan uppgifter utföras utan avbrott, det blir ett mer enhetligt resultat och ni slipper vara beroende av nyckelpersoner. Gå till vår artikel Varför är det viktigt att automatisera sina processer för att läsa om fler fördelar med automatisering. Du kan även läsa mer om automatisering här. Men hur bra det än är att implementera ny teknik kan det också komma med sina utmaningar.

Oro över att jobb ska försvinna

Något det ofta pratas om när det kommer till automatisering är att jobb kommer att gå förlorade. En rapport från McKinsey visar att upp till 30% av alla arbetsuppgifter kan bli automatiserade till år 2030. Det innebär att mellan 400 och 800 miljoner jobb kan försvinna helt och att upp till 375 miljoner människor världen över kan behöva byta yrke.  

Samtidigt är det mindre än 5% av alla arbeten som endast består av sysslor som helt kan automatiseras bort. Dessutom kommer det under de här åren skapas många nya arbetstillfällen, både till följd av automatiseringen men även som ett resultat av övriga förändringar i samhället.  

Sammanfattningsvis kan man säga att ja, en hel del repetitiva arbetsuppgifter har redan automatiserats bort och det är en utveckling som kommer fortsätta. Men det är inte helt korrekt att se det som att jobb försvinner. Vårt samhälle är i ständig förändring och arbetsmarknaden har i alla år anpassat sig därefter – och fortsätter med all säkerhet att göra det även framöver. Istället för att personal ägnar sig åt repetitiva icke-värdeskapande arbetsuppgifter kommer det ske ett skifte mot en annan typ av sysslor, något som kan öka både kundvärdet och era medarbetares motivation.  

Skulle er personal uppvisa tecken på oro kring er automatiseringsresa är det viktigt att föra en kontinuerlig dialog om processen och få dem att känna sig delaktiga i hela resan. Prata med om deras fortsatta betydelse för verksamheten och gör det tydligt hur det kommer underlätta för dem när processerna automatiseras.  

Stor investering

Har man som företag bestämt sig för att automatisera en eller flera processer får man räkna med att det är en relativt stor investering. Graden av investering beror på en mängd olika faktorer, t.ex. vad det är som ska automatiseras, hur många system och vilken typ av data det handlar om och om förutsättningarna finns för det ni vill göra. Att fastställa hur stor investeringen blir är därför svårt. Läs mer om varför det är svårt att uppskatta kostnaden för mjukvara.  

Oavsett vad krävs det en arbetsinsats och ofta måste en del detektivarbete göras i era befintliga system. Tänk därför på att ha en någorlunda rymlig budget om ni går i automatiseringstankar.  

Något som också är en form av kostnad är tiden det tar att utveckla och implementera automatiseringsprocessen. Oavsett vem ni tar hjälp av kommer det ta tid innan ni helt kan effektivisera ert arbetssätt. Ni får även räkna med en övergångsperiod när ni går från det manuella till det automatiska. Något som eventuellt kan leda till en kortare nedgång i produktiviteten, men vi lovar – den vänder snart uppåt igen.  

Fördelarna överväger

Trots att företag kan uppleva ett antal utmaningar när det kommer till automatisering (läs förresten vår artikel om några vanliga automatiseringshinder och hur ni kan övervinna dem), är fördelarna fler. Det öppnar nya dörrar till möjligheter och innovation och kommer bidra till ökad produktivitet. Det viktigaste är att ni går in med rätt strategi och engagemang – så kan vi i princip lova att automatisering kommer vara en framgångssaga även för er.  

Varför är det viktigt med automatisering?

Läs mer om fördelarna med automatisering och varför ni bör överväga det.
Till artikeln
Block Quote
Tillbaka