Kontakta oss!

Hur kan AI och IoT användas i tillverkningsindustrin?

På senare år har fler och fler tillverkande bolag, som annars verkar i en rätt så traditionell bransch, börjat använda olika typer av tekniker som på många sätt har varit rent ut sagt revolutionerande för dem. Två tekniker som kan underlätta och effektivisera tillverkningsprocessen är AI och IoT.  

Vad IoT?

IoT står för Internet of Things och är ett samlingsnamn för de tekniker som på något sätt kopplar ihop och kopplar upp olika enheter. Det kan röra sig om alltifrån bilar, maskiner, belysningssystem, kameror och andra apparater. I de här enheterna har det byggts in sensorer för att göra uppkopplingen till internet möjligt, och på så sätt kan de dela och utbyta data. IoT gör det möjligt för enheterna att samla in och dela information i realtid, något som öppnar upp för en rad användningsområden.  

Hur kan IoT användas i en produktionslinje?

Övervakning av utrustning

Genom att installera sensorer på maskiner eller annan utrustning är det möjligt att i realtid övervaka deras status. På så sätt kan man upptäcka fel innan skadan blir för stor och även förebygga att fel uppstår så att man helt slipper driftproblem eller att produktionen helt stannar upp.  

Prediktivt underhåll

På samma sätt som sensorerna kan upptäcka fel, kan de också samla in data om maskinernas prestanda och kondition. Tack vare avancerade analysverktyg och algoritmer går det att förutse när underhåll kommer behövas. Detta gör att ni kan planera för att utföra underhåll och det minskar risken för oväntade driftstopp.  

Energiövervakning och optimering

IoT-sensorerna kan mäta energiförbrukningen i olika delar av produktionsprocessen. Genom att analysera denna data kan ni identifiera var energianvändningen kan optimeras och på så sätt minska både era kostnader och miljöpåverkan. Baserat på insamlad data kan IoT-system även automatiskt justera maskininställningar för att optimera energianvändningen.

Spårbarhet och kvalitetsmätning av produkter

Det går även att övervaka enskilda produkter som tar sig genom produktionslinjen vilket ökar transparensen. Ni kan då snabbt kan lokalisera eventuella problem eller fel, både på själva produkten och i tillverkningsprocessen. Egenskaper hos produkten kan även det mätas och om kvalitetskraven inte uppnås går det att åtgärda innan produkten är ute på marknaden.

Automatisering och fjärrstyrning

Med hjälp av IoT-teknik går det att automatisera delar av produktionslinjen och även fjärrstyrning av utrustning och system är möjligt. Att använda fjärrstyrning i produktionslinjer möjliggör för justeringar utan att vara på plats, vilket underlättar flexibilitet och minskar behovet av personal som är fysiskt närvarande. I vissa fall går det även att utföra underhåll genom fjärrstyrning.  

Vad är AI?

AI behöver knappast en närmare presentation. Det är en förkortning för artificiell intelligens och är en teknik som handlar om att få datorprogram att efterlikna mänsklig intelligens. I och med det kan programmen utföra samma sorts uppgifter som en människa kan, till exempel analysera data, dra slutsatser och fatta beslut.

Hur kan AI användas i en produktionslinje?

Prediktivt underhåll

Använder ni IoT till att samla in data om era maskiner och utrustning kan ni ta hjälp av AI för att analysera informationen och förutsäga när underhåll behövs. Genom att använda AI för att förutsäga driftstopp innan de inträffar och schemalägga underhåll kan ni minska risken för oväntade driftstopp och förlänga livslängden på maskiner och utrustning.

Kvalitetskontroll

AI kan identifiera och analysera potentiella defekter och avvikelser i produkterna som ni tillverkar. Detta kan göras med hjälp av den data sensorerna läser av eller bilder från produktionen. Tack vare att AI märker om en produkt avviker från den förväntade standarden, säkerställer ni att all produktion är av hög kvalitet, dessutom med minimalt mänskligt ingripande, vilket minskar risken för ytterligare fel och bidrar till en konsekvens i produktionen.

Optimering av produktionsflödet

Ni kan använda maskininlärning (en metod inom AI) för att förutsäga vilken produktionsordning, materialhantering och resursanvändning som fungerar bäst och därmed maxa effektiviteten och produktionstakten.  

AI kan också integrera data från hela er tillverkningsprocess och på så sätt förse er med viktiga insikter. Genom att förstå komplexa mönster och förutsäga utfall hjälper AI till att fatta mer informerade beslut som kan leda till produktivitetsvinster.

Automatisering av manuella arbetsuppgifter

AI kan användas för att automatisera uppgifter som datainsamling, analys och rapportering och därmed frigöra tid för era medarbetare så de kan fokusera på annat.

Tar man det ett steg längre kan AI också automatisera komplexa uppgifter inom produktionslinjen som traditionellt sett utförts av människor, såsom drift av robotarmar för montering av delar och användning av AI-drivna maskiner för uppgifter som kräver precision.

Anpassad produktion

AI-system kan göra en produktionslinje mer flexibel och anpassningsbar, vilket innebär att ni kan anpassa den för att möta individuella kunders behov och preferenser, till exempel produktdesign eller distribution. Genom att dra nytta av AI kan ni som tillverkare snabbt anpassa processer för att rymma olika specifikationer utan betydande driftstopp.

Sammanfattningsvis kan både IoT-teknik och AI vara till stor nytta i en produktionslinje. IoT hjälper till att göra den ansluten, smart och effektiv medan AI förbättrar effektiviteten, produktkvaliteten och bidrar till kostnadsbesparingar. Teknologierna kan var och en bidra till ett företag och när de integreras kan de markant förbättra effektiviteten och produktiviteten i en produktionslinje.

Realtidsövervakning och spårbarhet i produktionen 

Läs om hur vi hjälpt HGF att hämta data från tillverkningsprocessen.
Till caset!
Block Quote
Tillbaka