Kontakta oss!

Fördelar med att kombinera standardiserade och skräddarsydda system

Som företagsledare kan du ställas inför valet mellan att implementera ett standardsystem (även kallat off-the-shelf) eller investera i en skräddarsydd lösning. Vad som är bäst beror till stor del på vad din verksamhet har för behov. Ibland finns det utmärkta alternativ på marknaden, medan ni andra gånger behöver ta fram något helt unikt som helt och hållet möter verksamhetens unika behov.

Både standardiserade såväl som skräddarsydda system har sina fördelar och att satsa på en kombination kan därför vara att föredra.  

Fördelar med off-the-shelf-lösningar

Off-the-shelf-lösningar har ofta en lägre initial kostnad och är snabba att implementera, vilket ger din verksamhet en smidig och pålitlig grund utan omfattande utvecklingskostnader. Dessa system är väl testade, används brett, och levereras ofta med support och dokumentation.

Fördelar med skräddarsydda lösningar

Skräddarsydda system designas helt efter era unika processer och krav, något som kan maximera både effektiviteten och produktiviteten. Det ger er en flexibilitet som kan skapa konkurrensfördelar och öka kundnöjdheten genom unika funktioner som skiljer er från mängden. Ett skräddarsytt system kan också designas för att kunna hantera specifika skalbarhetsutmaningar eller för att integreras med befintlig infrastruktur, vilket säkerställer smidig expansion utan att prestandan påverkas.

En skräddarsydd lösning har normalt en högre initial kostnad med kan på sikt bli mer kostnadseffektiv genom att ni slipper löpande licensavgifter och anpassningar.  

Här kan du läsa mer om skräddarsydda och standardiserade lösningar.  

Tänk på kompatibiliteten mellan systemen som ska integreras

En viktig sak att vara medveten om när ni väljer mellan standardiserad eller skräddarsydd mjukvara är hur den nya lösningen ska integreras med nuvarande system. Systemintegration kan vara komplicerat, speciellt när systemen kommer från olika leverantörer som har unika datahanterings- och integrationssätt. Svårigheterna kan också grunda sig i kompatibilitetsproblem, t.ex. att leverantörerna använder sig av olika teknologiplattformar eller licensierings- och säkerhetsaspekter.  

Off-the-shelf-system kan skapa en lock-in-effekt

Vissa leverantörer har utformat sina system på ett sätt som gör det svårt att integrera med andra produkter. Det skapas då en så kallad vendor lock-in eftersom användarna i princip tvingas hålla sig till en och samma leverantör när de väljer system.  

Skräddarsydda system kan sakna dokumentation

När det gäller att integrera två skräddarsydda system kan faktorer som bristande standardisering och potentiellt otillräcklig dokumentation göra integrationen mer komplicerad och tidskrävande. I dessa fall kan det krävas direktkontakt med leverantören av det andra systemet för att få nödvändig information och därmed kunna genomföra integration.

Off-the-shelf + skräddarsytt = Det bästa av två världar?

Att integrera ett off-the-shelf-system med ett skräddarsytt behöver inte heller vara felfritt men att det förstnämnda är anpassningsbart är ofta en stor fördel. Vet man dessutom i förväg om vad för typ av integration som ska göras kan systemet redan från början designas med det i åtanke. Ytterligare en positiv aspekt är att standardsystem ofta levereras med fullständig dokumentation vilket underlättar integrationen avsevärt.

Kan maximera funktionaliteten  

Att kombinera användningen av off-the-shelf och skräddarsydda system är en strategi som kan maximera både kostnadseffektivitet och funktionalitet. Ni kan då satsa på off-the-shelf-lösningar där det går och därmed snabbt få en lösning på plats till ett fördelaktigt pris, samtidigt som ni kan lägga mer resurser på att ta fram specialanpassade system där behovet finns. Utmaningen kan bli att identifiera var i verksamheten vilken lösning ska på plats. Ibland kan det vara självklart, men ibland kan det kräva lite tid att se över vilka behov ni faktiskt har – och kommer att ha i framtiden.

Det är viktigt att titta på var i verksamheten vilken lösning lämpar sig, samt att verkligen kartlägga existerande processer och vad ni behöver göra. Glöm heller inte att fundera på vilka existerande system den nya lösningen behöver integreras med.  

Att ha båda typer av system är ofta en vinnande kombination för ett företag då det är ett bra sätt att vara robusta och flexibla samtidigt – det bästa av två världar helt enkelt.

Block Quote
Tillbaka