Kontakta oss!

PIM-system och lösningskonfigurator 2.0

Om Lagafors

Lagafors är ett världsledande bolag som tillverkar rengöringsutrustning för livsmedelsindustrin. De satsar mycket på både hållbarhet och digitalisering och Meta Bytes har under åren hjälpt till med flera projekt för att effektivisera verksamheten. Vi har bland annat tagit fram en app som gjort arbetet för företagets servicetekniker betydligt enklare.  

Lagafors har sitt huvudkontor i Laholm och bolagets ägare blev år 2023 utsedda till “Årets företagare” i Laholm, främst tack vare sitt ledarskap och de starka siffror de uppvisat.  

Förbättring av existerande produktkonfigurator

Lagafors hade sedan tidigare en produktkonfigurator som de ville uppdatera med nya funktioner för att få ut så mycket som möjligt av den. Verktyget är en programvara som gör det möjligt att anpassa och konfigurera en produkt enligt de specifika krav som kunden har. Konfiguratorn används i säljprocessen för att redan i kundmötet kunna ge en uppskattning på den totala kostnaden. Lagafors säljare kan även visa upp hur lång tid det tar innan investeringen lönar sig.

Produktkonfiguratorer används ofta när det handlar om komplexa produkter där det finns många faktorer som påverkar det slutgiltiga resultatet – och priset. I Lagafors fall är dessa faktorer bland annat vattenförbrukning, antal lokalvårdare och vad för typ av livsmedel som hanteras.  

En helt ny lösning inklusive PIM-system

Ändringarna som Lagafors ville göra i sin existerande konfigurator inkluderade flera olika saker som både hade med helhetsvyn och dokumentgenerering att göra. Dessutom behövde den förbättras och utökas för att även kunna användas globalt. Totalt uppgick deras kravlista till 45 punkter med både “måste ha” och “borde ha”-funktioner.  

I och med de relativt omfattande ändringarna tog vi ett gemensamt beslut att, inspirerade av den gamla konfiguratorn, ta fram en helt ny lösning. På så sätt kunde vi även bygga ett PIM-system där all produktinformation nu lagras och underhålls. Ett PIM-system gör det möjligt att standardisera och normalisera all produktinformation och uppdateringar som sedan automatiskt förs över till andra applikationer som är integrerade med systemet.  

Angelica Kristiansson, projektansvarig på Lagafors:

Tack vare PIM-systemet byts en bild ut överallt om vi ändrar på ett ställe, något som gör att vi sparar oerhört mycket tid och dessutom minimerar risken för att fel ska inträffa.

I Lagafors fall har vi skapat en integration mellan produktkonfiguratorn och PIM-systemet vilket säkerställer att korrekt och uppdaterad information alltid finns tillgänglig för säljarna som använder konfiguratorn.  

Följande teknologi har använts:

Backend: Go

Frontend: React

Moln: AWS och Terraform

Konfigurator 2.0

Lagafors har fått ett ännu bättre och mer omfattande verktyg som effektiviserar och förenklar säljarnas dagliga arbete. Precis som tidigare kan de snabbt ta fram ett prisförslag och visa sina kunder, något som de använder sig av på bland annat mässor. De kan även visa upp en jämförelse av kundens nuvarande kostnader och hur mycket de skulle spara genom att i stället använda sig av Lagafors produkter.  

Att de nu har fått tillgång till fler funktioner gör verktyget ännu bättre och dessutom är den nya lösningen mer anpassad för Lagafors internationella verksamhet.  

PIM-systemet som vi tagit fram i samband med utvecklingen av konfiguratorn kommer i framtiden att integreras med Lagafors hemsida och produktkatalog. Produktinformationen behöver därmed endast matas in i systemet och överförs sedan automatiskt till övriga applikationer.  

Lösningskonfiguratorn, som vi valt att kalla den eftersom Lagafors oftast säljer hela rengöringslösningar och inte bara enstaka produkter, används just nu av företagets säljare i Sverige och Tyskland. Nästa steg är att rulla ut den globalt i företaget, inklusive till Lagafors distributörer. I framtiden kommer det även bli möjligt att ha olika typer av användare i systemet.

Tillbaka