Kontakta oss!

Framtagning och utveckling av sökmotor för lantbrukare

Ett verktyg som hjälper lantbrukare

Hushållningssällskapet erbjuder rådgivning för utveckling av såväl jordbruk som landsbygd och är en ideell kunskaps- och medlemsorganisation som består av totalt 15 regionala, fristående avdelningar. De arbetar aktivt med att förvalta jordens resurser och har en vision om en attraktiv svensk landsbygd med ett växande näringsliv.

Anna-Carin Almqvist, projektledare på Hushållningssällskapet Halland:

Som en organisation som finns till för våra medlemmar ville vi förbättra lantbrukarnas beslutsunderlag när de väljer vilka grödor de ska plantera på sin mark. Vi ville ha ett lättillgängligt verktyg, som en sökmotor, där de kunde fatta ett sådant beslut baserat på relevant och historisk data.
Anna-Carin Almqvist, projektledare på Hushållningssällskapet Halland

Product Discovery med workshops och intervjuer

Som ett första steg höll vi ett antal workshops och intervjuer med lantbrukare, rådgivare och forskare för att ta reda på vilka behov och utmaningar den kommande produkten skulle lösa. Mycket fokus lades på förutsättningarna, såsom geografiskt läge och typ av jord, eftersom det är något som har stor inverkan på hur grödorna kommer att prestera.

Designprototyp och förslag till lösningsarkitektur

Efter genomförda workshops och intervjuer resulterade det i en designprototyp och ett förslag till lösningsarkitektur.

För närvarande håller produkten på att utvecklas och samtidigt testar både projektgruppen, som består av deltagarna i workshopen, och några slutanvändare verktyget. Detta innebär att funktionaliteten och kraven justeras iterativt, vilket resulterar i bästa möjliga sökmotor för lantbrukare i hela Sverige.

Följande teknik har använts:

  • Frontend: Next.js
  • Backend: Golang
  • Moln: Azure
Tillbaka