Kontakta oss!

Vad är scrum och hur fungerar det?

Scrum, agil, sprint, backlog, retrospektiv... Som vi älskar dessa ord som gör det så mycket lättare för oss att hantera komplexa mjukvaruprojekt på ett flexibelt sätt! Kanske trodde du att de bara var abstrakta buzzwords? Då är det dags att tänka om! I det här fallet är det definitivt värt att sätta sig in i vad begreppen betyder.

Det agila ramverket scrum är den överlägset mest populära metoden för agil utveckling och är här för att stanna, så låt oss gräva djupare i dess betydelse! För att få en bra förståelse för konceptet och hur det fungerar tog vi oss en pratstund med en av våra egna Scrum Masters, tillika scrum-älskare, Robert Bäckström.

Scrum-ramverket

Scrum-ramverket används oftast inom mjukvaruutveckling och produktutveckling, något som vi gör mycket av - så passande! Det är ett arbetssätt som handlar om anpassning och granskning.

När man arbetar med ett projekt fattas ofta många viktiga beslut i ett tidigt skede - ett skede då vi har mycket lite kunskap om slutprodukten. Agila processer som scrum syftar till att balansera detta och skjuta upp detaljerade beslut tills vi har mer kunskap för att kunna göra mer välgrundade bedömningar.

Förändringar betraktas inte bara som en naturlig process i ett projekt, utan de är också önskvärda och fungerar som bevis på ett ständigt lärande och en förbättring av produkten och dess värde.  

Hur man arbetar med scrum

Ett scrum-team anpassar sig hela tiden efter ny kunskap, information och hinder som kommer i deras väg. För att kunna arbeta på det här agila sättet planerar de sitt arbete i korta “timeboxade” iterationer (typ tidsbegränsade upprepningar på ren svenska men hur bra låter det egentligen?) som kallas sprinter. En sprint varar normalt från några dagar upp till fyra veckor. Under varje sprint tar teamet en specifik del av produkten hela vägen från start till mål – design, implementering och testning är steg som samtliga genomförs inom en sprint.  

Jämfört med den mer traditionella vattenfallsmodellen, där stegen sker ett i taget under en längre tidsperiod, innebär arbete i tvärfunktionella team med korta sprinter att det exempelvis går att underhålla kodbasen mer frekvent. Eftersom varje sprint bör resultera i en ny, bättre version av produkten testas kodbasen ofta. När en bugg uppstår (för ja, det gör det alltid!) är det då mycket enklare att hitta grundorsaken eftersom de gjorda ändringarna på kodbasen är begränsade.  

När det kommer till den inte fullt så tekniska biten av projektet är även där anpassning och granskning centrala begrepp. I scrum är alla intressenter väldigt involverade i processen och granskar framstegen i varje sprint. Detta ger värdefull feedback till teamet som anpassar det kommande sprintarbetet därefter.

Scrum Masterns roll

Scrum Masterns uppgifter är främst inriktade på att coacha teamet och underlätta scrum-ramverket. Det finns ett gäng aktiviteter inom varje sprint: sprintplaneringsmöten, dagliga scrums (eller stand-ups), sprint retrospectives och sprint reviews. Skillnaden mellan de två sistnämnda är att teamet under ett retro kontinuerligt ska lära sig av det de har gjort medan syftet med en review är att scrum-teamet tillsammans med alla intressenter ska diskutera den bästa vägen framåt.

En viktig aspekt när det kommer till en Scrum Master är att de inte leder scrum-teamet. De ansvarar för det allmänna upplägget, ser till att alla är på rätt väg och de ansvarar för att lära ut och stötta när det kommer till scrum-ramverket. Men deras uppgift är inte att bestämma vad som ska göras. Den uppgiften ansvarar hela teamet för, inklusive kunden.  

Hur vi arbetar med scrum på Meta Bytes

På Meta Bytes arbetar vi nära våra kunder och de är väldigt involverade i sprintplaneringen och våra sprint reviews. I slutet av varje sprint demar vi produkten för kunden och baserat på detta och det vi kommit fram till under den genomförda sprinten skapar vi uppgifter för den kommande. Tillsammans diskuterar vi den bästa vägen framåt och anpassar oss till vad vi lärt oss under de senaste sprinterna.

                      Robert Bäckström, Scrum Master på Meta Bytes

Det nära samarbetet med våra kunder är något som vi på Meta Bytes verkligen prioriterar och vi vet att det är ett sätt att arbeta som gör att vi står ut på marknaden. Vi vet att det även värderas högt av våra kunder, och vi vet också att det är så vi levererar riktigt bra värde till dem.  

Scrum = ett ramverk för att utveckla komplexa produkter. Kommer från rugbytermen scrum, eller scrummage, där delar av laget grupperar sig för att börja om spelet

Sprint = den tidsperiod som scrumteamet har för att uppnå ett visst sprintmål

Product backlog = en lista över de funktioner och uppgifter som ska slutföras för den produkt som håller på att utvecklas, där uppgifterna högst upp är de mest prioriterade områdena

Sprint retrospective = ett möte för det interna scrum-teamet där de går igenom vad som har fungerat bra och vad som kan förbättras

Sprint review = ett möte för scrumteamet och andra intressenter där man går igenom de uppnådda resultaten under sprinten och diskuterar planen för framtiden

Block Quote
Tillbaka