Kontakta oss!

Hur motverkar man teknisk skuld?

Teknisk skuld är det framtida extra arbete som uppstår när en snabb och enkel mjukvarulösning väljs framför hållbarhet och kvalitet. Det uppstår främst på grund av bristfällig planering och förändrade krav under projektets gång. Läs mer om teknisk skuld och hur den kan uppstå.  

Hur identifierar man teknisk skuld?

Att upptäcka teknisk skuld är inte alltid enkelt. Ibland vet utvecklingsteamet om att den finns, kanske på grund av att de, på grund av beställarens plötsligt ändrade krav, var tvungna att göra något de först inte planerat för. I andra fall kan man vara helt ovetandes om den tekniska skulden och först märka den om man som mjukvaruleverantöre tar över driften och vidareutvecklingen av en redan existerande lösning.  

För att identifiera teknisk skuld kan ni:

  • Genomföra noggranna kodgranskningar för att upptäcka fel och brister
  • Undersöka om prestandan på mjukvaran är tillräckligt bra
  • Kolla med användarna av mjukvaran för att se om de upplever några problem
  • Gå igenom tidigare fel och buggar som identifierats i systemet
  • Använda verktyg som analyserar koden och på så sätt hittar överflödig kod, säkerhetsbrister etc.  

Genom att kontinuerligt göra en eller flera av punkterna ovan kan ni tidigt identifiera teknisk skuld och minska risken för att den uppstår – och med tiden växer.

Varför ska man hantera teknisk skuld?

Att hantera den tekniska skulden är viktigt av flera olika anledningar. Allra viktigast är kanske att det minskar underhållskostnaden på lång sikt då ni annars konstant måste motarbeta de problem den tekniska skulden medför.  

Att inte ha någon teknisk skuld att ta hänsyn till leder också till en förbättrad effektivitet och skalbarhet eftersom det inte finns några hinder för att addera nya funktioner till lösningen. Även samarbetet i teamet kan bli mer effektivt då den tekniska skulden inte är ett ständigt problem som eventuellt skapar friktioner.

Hur motverkar man teknisk skuld?

Teknisk skuld kan vara svårt att undvika, främst på grund av den ständiga utmaningen att balansera hög kvalitet med snabb leverans. Det finns dock en del saker att tänka på för att minska risker för att det uppstår:

Planera

Det absolut viktigaste ni kan göra för att motverka teknisk skuld är att planera. I planeringen bör ni få med saker som kravanalys och identifiering av potentiella risker och flaskhalsar under projektets gång. Planera sedan utifrån detta för att undvika otydliga mål. Glöm inte heller att redan här planera in tid för granskning och testning, även om det sker först i ett senare skede.

Stressa inte

En vanlig orsak till att teknisk skuld uppstår är att man befinner sig under tidspress. Är du beställande projektledare har du kanske press ifrån ledningen att lösningen ska implementeras snabbt, vilket i sin tur sätter press på utvecklingsteamet. Det är då lätt hänt att ni tar förhastade beslut som får konsekvenser i framtiden. Avsätt därför ordentligt med tid till projektet.

Förbättra och revidera

Bara för att lösningen är implementerad är den inte helt färdig. Ni måste satsa på att kontinuerligt underhålla er mjukvarulösning för att ständigt förbättra den – allt för att den ska kunna fortsätta leverera som den ska.  

Kommunicera

Ha en ständigt pågående konversation med alla inblandade, från utvecklare (både interna eller externa), till ledningen hos er som beställande företag. Var raka och tydliga i er kommunikation och dela med er av kunskap och erfarenheter. På så sätt kan alla redan från början uttrycka sina förväntningar på projektet och kraven och målen kan sättas utifrån det.  

Hantering av befintlig teknisk skuld

Har den tekniska skulden redan uppstått finns det en del saker ni bör göra för att minska den:

  • Fixa buggar och problem och förstå varför de uppstått
  • Dela upp den tekniska skulden i mindre delar och hantera den steg för steg
  • Prioritera de mindre delarna så att de hanteras i rätt ordning
  • Planera in tid för att aktivt arbeta med den tekniska skulden, exempelvis i de individuella sprintarna
  • Utvärdera de förbättringar som görs så att framstegen tydligt kan ses

Har ni identifierat teknisk skuld i verksamheten är det viktigt att ni åtgärdar den. Den kan annars påverka er mjukvarulösning då det bland annat bidrar till ökad komplexitet samt sämre prestanda och kvalitet vilket i sin tur påverkar användarupplevelsen. Tänk dessutom på att hanteringen av teknisk skuld är ofta betydligt värre än att redan från början försöka motverka den.  

Vill du veta mer om teknisk skuld?

Läs mer om vad teknisk skuld är och hur den kan uppstå.
Till artikeln
Block Quote
Tillbaka