Kontakta oss!

Att tänka på när ni väljer mjukvarupartner

Är ditt företag på jakt efter en mjukvarupartner står ni inför ett viktigt val. Ni har bestämt er för att göra en stor investering som ska gynna hela organisationen och behöver någon som ni kan lita på till 110%. Här kan du läsa vad som är viktigt att tänka på när ni gör ert val.  

Erfarenhet och kompetens

Har leverantören en historik av framgångsrikt ledda projekt som visar på styrka inom mjukvaru- och systemarkitektur och projektledning? Att er leverantör sitter på teknisk såväl som branschspecifik expertis och spetskunskap som behövs för att de ska kunna lösa era problem är kanske det viktigaste. Ni måste känna er säkra på att de kommer bygga en framtidssäkrad och skalbar plattform där produkt- såväl som lösningsiteration kan ske snabbt. Lika viktigt är det att de kan bryta ner projektet till minimala beståndsdelar och se på det hela ur ett helikopterperspektiv.  

Teknik och säkerhet

Ta reda på vad för tech-stack leverantören använder sig av och hur det passar ihop med ditt företag och era behov. Var noga med att deras val av teknik och infrastruktur fungerar för er och era system, inte bara nu utan även i framtiden. Ta också reda på hur ert partnerskap skulle se ut när det kommer till säkerhet, support och underhåll. Det är viktigt att de erbjuder kontinuerlig hjälp och support och har en plan för hur eventuella buggar och driftfel ska hanteras.  

Syn på verksamheten

Det är viktigt att er leverantör har ett helhetsperspektiv och ser till hela ert företag och era mål, inte bara till de tekniska lösningarna. Förstår de er verksamhet och vision och känns det som att de har förståelse för vad det är ni behöver, och varför? Ni måste kunna lita på att de tar rätt beslut och gör rätt prioriteringar som bidrar till en lösning som ger maximalt värde för er verksamhet.

Kommunikation och ansvarstagande

Välj en mjukvarupartner som värdesätter regelbunden kommunikation och håller er uppdaterade om (nästan) allt. De ska svara snabbt, vara transparenta och ni ska inte behöva jaga dem för att få veta de senaste uppdateringarna. På så sätt visar de att de tar sitt ansvar som leverantör och eventuella missförstånd undviks. Ni kommer då som kund att känna ett starkt förtroende och lita på att de gör sitt yttersta för att lösa era problem.  

Liknande mindset

Känns det som att ni har en liknande företagskultur och tänker likadant som er mjukvaruleverantör? Upplever ni att de har liknande värderingar och prioriteringar kommer det vara betydligt lättare att hoppa på ett långvarigt partnerskap och känna förtroende för en leverantör. Ni kan komma att ha daglig kontakt med de mjukvaruexperter ni arbetar med och de kan därför uppfattas mer som kollegor än några som jobbar för er, vilket gör det viktigt att ni lägger en bra grund för ett långsiktigt samarbete.

Ett detaljerat kontrakt

Se till att ni har ett skriftligt kontrakt där projektets omfattning, tidsramar och viktiga detaljer anges. Det blir då tydligt vad som förväntas av respektive sidor och det minskar risken för missförstånd. Kontraktet kan dessutom skydda er, såväl som den andra parten, om det uppstår tvister eller andra problem längs vägen.  

Några konkreta saker som är viktiga att ha med i kontraktet är:

Äganderätt till koden

Se till att det är tydligt vem som äger de immateriella rättigheterna – kommer ni själva äga koden efter att lösningen är implementerad? Äganderätten till koden är något som kan bli väldigt viktigt framtiden, så var noga med att klargöra detta redan när projektet drar igång. Skulle ni exempelvis behöva hjälp av en annan eller ytterligare en samarbetspartner måste ni kunna dela koden med dem för att de ska kunna påbörja arbetet.  

Kostnad och prismodell

På grund av dess komplexitet är det ofta svårt för en leverantör att uppskatta kostnaden för mjukvara men ni ska kunna få en estimering och i alla fall en förklaring kring hur prissättningen görs. Betalar ni up-front, per månad eller när projektet är rott i land? Kan det tillkomma vissa kostnader som inte går att förutse när arbetet drar igång?

Konfidentialitet och dataskydd

Om framtagandet av er lösning involverar att er mjukvarupartner får tillgång till känslig information (både gällande er egna verksamhet och era kunder) är det viktigt att ert avtal även hanterar konfidentialitet. Det är även viktigt att det i kontraktet tydligt står hur din data hanteras, bearbetas och lagras och även om eventuella underleveran-törer kommer få tillgång till den.

Sammanfattningsvis är det viktigt att välja en mjukvarupartner som ni känner er säkra på kan leverera en högkvalitativ lösning som möter era behov. De ska vara flexibla, kommunikativa, lyssna på er och förstå vad det är ni behöver för att lösningen ska generera bästa möjliga värde för er.

Block Quote
Tillbaka